Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-04

Postęp robót mostowych (14 - 18 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-26:

 

 • Montaż korytek ściekowych trapezowych zasypki inżynierskiej - 100%

 

PPZ-32:

 

 • Montaż korytek ściekowych trapezowych zasypki inżynierskiej - 100%

 

PPZ-34:

 

 • Montaż ścieku muldowego wzdłuż gzymsów - 100%

 

PPZ-38, PPZ-39:

 

 • Montaż ścieku muldowego wzdłuż gzymsów - 100%

 

PM/DS-68-3:

 

 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej - 100%            
 • Przygotowanie podłoża płyty zespalającej pod papę termozgrzewalną - 100%    
 • Zasypka inżynierska przepustu w. 1-9 - 100%     
 • Wykonanie betonu ochronnego papy płyty zespalającej - 100%

 

WD-377:

 

 • Roboty wykończeniowe, porządkowe
 • Montaż uchwytów drabin rewizyjnych - 100%

 

EA-377a:

 

 • Montaż ścieku przykrawężnikowego - 100%       
 • Wykonanie uszczelnienia ścieku przykrawężnikowego pomiędzy krawężnikiem i masą bitumiczną - 100%            
 • Humusowanie skarpy stożka pod. A, E - 100%     

 

EA-377b:

 

 • Montaż klamr drabin rewizyjnych - 100%            
 • Umocnienie stożka pod. F str. Lewa wraz ze schodami - 100%    
 • Humusowanie skarpy stożka pod. A, F - 100%

 

WD-378:

 

 • Montaż uchwytów drabin rewizyjnych - 100%   
 • Roboty wykończeniowe, porządkowe

 

WA-379:

 

 • Montaż korytek skarpowych trapezowych zasypki inżynierskiej - 100% 
 • Montaż uchwytów drabin rewizyjnych - 100%

 

MA/PZ-382:

 

 • Humusowanie stożka pod. A str. P i L - 100%   
 • Umocnienie stożka pod. B str. P - 100%      
 • Humusowanie stożka pod. B str. L - 100%

 

EKRANY AKUSTYCZNE​

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EL1, EL2, EL4, EL6, EL7, EP2, EP3, EP4, EL01, EP01 – 680 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EL1, EL2, EL4, EL6, EL7, EP2, EP3, EP4, EL01, EP01 – 68 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

 

PM/DS-68-3:

 

 • Zasypka inżynierska przepustu w. 9-10 - 100%    

 

EA-377a:

 

 • Montaż koszy we wpustach mostowych - 100%

 

EA-377b:

 

 • Montaż koszy we wpustach mostowych - 100%

 

WD-378:

 

 • Roboty wykończeniowe, porządkowe

 

WA-379:

 

 • Montaż koszy we wpustach mostowych - 100%
 • Prace porządkowe

 

WA-380:

 

 • Montaż uchwytów drabin rewizyjnych - 100%   
 • Prace porządkowe

 

WA-381:

 

 • Montaż uchwytów drabin rewizyjnych  - 100%

 

MA/PZ-382:

 

 • Oczyszczanie powierzchni fundamentu pod. B do izolacji cienkowarstwowej
 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu pod. B, w-wa 1-3 - 100%              
 • Prace porządkowe

 

EKRANY AKUSTYCZNE​

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych (drewno) EL01, EP01, EL02, EP02 - 349 m2
 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych (aluminium) EL01, EP01, EL02, EP02 – 35 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EL1, EL6, EL7, EP2, EL01, EP01, EL02, EP02 - 24szt

 

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-27-31:

 

 • Prace porządkowe i wykończeniowe   

 

WD-378:

 

 • Zabezpieczenie powierzchni przyczółków mat. odpornym na chlorki - 50%

 

WA-379:

 

 • Prace porządkowe

 

WA-380:

 

 • Prace porządkowe
 • Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych – gruntowanie - 100%

 

WA-381:

 

 • Prace porządkowe        
 • Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych – gruntowanie - 100%

 

MA/PZ-382:

 

 • Montaż uchwytów drabin rewizyjnych - 100%   
 • Prace porządkowe        
 • Montaż balustrad schodów skarpowych - 100%
 • Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych – gruntowanie - 100%    

 

EKRANY AKUSTYCZNE​

 

 • Schody ewakuacyjne "TG A1 EL7 441+082,56, 441+282,83, 441+182,85 TG A1, EP-2 438+122.26, 438+322,21, 438+522,21, EA-377a, EA-377b, 438+703,04, 438+824,65, 438+925,66" – 274 stp.
 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych (aluminium) Ekrany - pola nad drzwiami ewakuacyjnymi - 80 m2

 

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-26:

 

 • Profilowanie zasypki wnętrza przepustu – 100%

 

PPZ-28:

 

 • Izolacja cienkowarstwowa wnętrza przepustu – 100%

 

PPZ-29-31:

 

 • Izolacja cienkowarstwowa wnętrza przepustu – 50%      

 

PPZ-32:

 

 • Profilowanie zasypki wnętrza przepustu – 70%

 

PPZ-34:

 

 • Oczyszczenie powierzchni fundamentów pod izolację – 100%    
 • Izolacja cienkowarstwowa wnętrza przepustu – 100%

 

PPZ-36:

 

 • Humusowanie wnętrza przepustu - 50%

 

PPZ-37:

 

 • Humusowanie wnętrza przepustu - 10%

 

PPZ-38:

 

 • Humusowanie wnętrza przepustu - 100%

 

PPZ-39:

 

 • Humusowanie wnętrza przepustu - 100%

 

WD-377:

 

 • Montaż balustrad schodów skarpowych - 100%
 • Nawierzchnioizolacja kap chodnikowych - III warstwa - 95%

 

WA-380:

 

 • Montaż kolektora odwodnieniowego - 100%

 

WA-381:

 

 • Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych - II warstwa - 75%

 

MA/PZ-382:

 

 • Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych - II-III warstwa - 80%      
 • Przygotowanie powierzchni betonu do BA2    

 

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

 

 

PPZ-28:

 

 • Humusowanie wnętrza przepustu  - 100%            

 

PPZ-29-31:

 

 • Humusowanie wnętrza przepustu - 100%           
 • Izolacja cienkowarstwowa wnętrza przepustu - 100%    

 

PPZ-32:

 

 • Profilowanie zasypki wnętrza przepustu - 100%

 

PPZ-36:

 

 • Humusowanie wnętrza przepustu - 80%

 

PPZ-37:

 

 • Profilowanie zasypki wnętrza przepustu - 70%

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-05
-A A +A