Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-03

Postęp robót mostowych (10 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

 

PM/DS-68-2:

 

 • Przygotowanie podłoża pod układanie papy termozgrzewalnej płyty zespalającej – 100%            
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej - 100%          
 • Prace przygotowawcze do wykonywania zasypki inżynierskiej

 

PM/DS-68-3:

 

 • Beton fundamentu wlotu i wylotu - 100%           
 • Zbrojenie segmentu początkowego wlotu i wylotu  - 80%            
 • Szalowanie segmentu początkowego wlotu i wylotu  - 50%         
 • Zbrojenie płyty zespalającej - 10%

 

PPZ-34:

 

 • Uszczelnienie dylatacji pozornych i rzeczywistych w przepuście - 80%    
 • Wykonanie pola referencyjnego naprawy ściany przepustu - 100%

 

WD-377:

 

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. Prawa - 100%               
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. Lewa - 100% 
 • Prace przygotowawcze do montażu wpustów i sączków               
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. C str. Prawa - 100%    
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. C str. Prawa - 70%

 

EA-377b:

 

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. Lewa - 100%    
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. A str. Prawa - 80%       
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. F str. Prawa  - 100%

 

WA-379:

 

 • 07.03.2019-08.03.2019 - Montaż ścieku przykrawężnikowego - 80%

 

MA/PZ-382:

 

 • Izolacja cienkowarstwowa podwaliny stożka pod. A str. Lewa - 100%      
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. A str. Lewa - 80%         
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. Prawa - 40% 
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. B str. Lewa - 80%         
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. Prawa - 20%  

 

EKRANY AKUSTYCZNE:

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EL2, EL6, EL7, EL9, EP3, EP6 – 1090 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EL7, EL9 – 49 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

 

PM/DS-68-2:

 

 • Zasypka inżynierska przepustu w. 1-9 - 70%         

 

PM/DS-68-3:

 

 • Zbrojenie segmentu początkowego wlotu i wylotu - 100%           
 • Szalowanie segmentu początkowego wlotu i wylotu - 90%          
 • Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej styków prefabrykatów - 100%  
 • 15.03.2019 - Zbrojenie płyty zespalającej - 30%

 

WD-377:

 

 • Montaż wpustów i sączków na ustroju nośnym wraz z warstwą filtracyjną z grysu-100%
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. C str. P - 100%               
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. C str. L - 50%                     

 

EA-377a:

 

 • Montaż klamr drabin rewizyjnych - 30%               

 

EA-377b:

 

 • Montaż klamr drabin rewizyjnych - 10%               
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. P - 100%               
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. A str. P - 100%    
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. A str. L - 100%      
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. L - 50%   
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. F str. P - 100%     
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. F str. P - 100%               
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. F str. L - 100%     

 

WA-380:

 

 • Oczyszczenie płyty ustroju przed SMA - 100%

 

WA-381:

 

 • Oczyszczenie płyty ustroju przed SMA - 100%

 

MA/PZ-382:

 

 • Zasypanie podwaliny stożka pod. A str. L - 100%    
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. P - 100%               
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. B str. L - 100%      
 • Oczyszczenie płyty ustroju przed SMA str. P - 100%

 

EKRANY AKUSTYCZNE:

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EP3, EL2, EL4, EL5, EL6 – 1250 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EP4, EL5, EL6   - 34 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-26:

 

 • Wykonanie montażu schodów skarpowych str. P    - 100%

 

PPZ-33:

 

 • Wykonanie montażu schodów skarpowych str. P - 100%

 

PPZ-34:

 

 • Wykonanie montażu schodów skarpowych str. L - 100%

 

PM/DS-68-2:

 

 • Zasypka inżynierska przepustu w. 1-9 - 100%         

 

PM/DS-68-3:

 

 • Szalowanie segmentu początkowego wlotu i wylotu - 100%        
 • Zbrojenie płyty zespalającej - 100%        
 • Szalowanie płyty zespalającej - 100%     
 • Betonowanie wlotu, wylotu i płyty zespalającej - 100%

 

WD-377:

 

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. C str. L - 100%                     

 

EA-377a:

 

 • Wykonanie programu naprawczego ścieku przykrawężnikowego str. L i P (zalewka bitumiczna) - 100%
 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego - 55%              

 

EA-377b:

 

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. L - 100% 
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. F str. L - 100%       
 • Montaż umocnień wylotów drenaży zasypki inżynierskiej - 100%   

 

WD-378:

 

 • Hydrofobizacja ustroju - 100%  

 

WA-379:

 

 • Oczyszczenie płyt ustroju nośnego przed warstwą SMA - 100% 

 

WA-380:

 

 • Montaż wpustów i sączków wraz z warstwą filtracyjną z grysu bazaltowego, str. P i L - 100%       
 • Oczyszczenie płyt ustroju nośnego przed warstwą SMA - 100%   

 

WA-381:

 

 • Montaż wpustów i sączków wraz z warstwą filtracyjną z grysu bazaltowego, str. P i L - 100%       
 • Oczyszczenie płyt ustroju nośnego przed warstwą SMA - 100% 
 • Hydrofobizacja ustroju - 100%

 

MA/PZ-382:

 

 • Umocnienie stożka pod. A str. L - 10%          
 • Montaż wpustów i sączków wraz z warstwą filtracyjną z grysu bazaltowego, str. P i L - 100%       
 • Umocnienie stożka pod. B str. L - 5%             
 • Oczyszczenie płyt ustroju nośnego przed warstwą SMA - 100%

 

EKRANY AKUSTYCZNE:

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EL2, EL4, EL5, EL6, EP3, EP3.1, EP4, EP5 – 2220 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EL01, EP4 – 38 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-26:

 

 • Montaż ścieku muldowego wzdłuż gzymsów - 100%       
 • Montaż korytek ściekowych trapezowych zasypki inżynierskiej - 50%

 

PPZ-27 do PPZ-31:

 

 • Montaż ścieku muldowego wzdłuż gzymsów - 100%

 

PPZ-32:

 

 • Montaż ścieku muldowego wzdłuż gzymsów - 100%       
 • Montaż schodów skarpowych str. P - 100%

 

PPZ-33:

 

 • Montaż ścieku muldowego wzdłuż gzymsów - 100%

 

PPZ-35, PPZ-36:

 

 • Montaż ścieku muldowego wzdłuż gzymsów - 100%

 

PM/DS-68-2:

 

 • Zasypka inżynierska przepustu w. 10 - 100%         

 

PM/DS-68-3:

 

 • Rozszalowanie wlotu, wylotu i płyty zespalającej - 100%              
 • Izolacja cienkowarstowa ścian wlotu i wylotu 3w. -  100%            
 • Zasypka inżynierska przepustu w. 1-6 - 20%

 

WD-377:

 

 • Próbne obciążenie statyczne i dynamiczne - 100%           
 • Montaż korytka ściekowego skarpowego z drenażu płyty przejściowej  pod. C - 100%                 

 

EA-377a:

 

 • Plantowanie terenu przyległego do stożka pod. A str. L
 • Montaż klamr drabin rewizyjnych - 100%            
 • Uszczelnienie ścieku przykrawężnikowego str. L - 50%          
 • Dynamiczne próbne obciążenie obiektu - 100%
 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego - 90%             

 

EA-377b:

 

 • Dynamiczne próbne obciążenie obiektu - 100%
 • Montaż klamr drabin rewizyjnych - 70%               
 • Prace przygotowawcze do umocnienia stożka pod. F str. L - 100%   
 • Umocnienie stożka pod. F str. L - 100%   

 

WD-378:

 

 • Montaż korytek ściekowych trapezowych zasypki inżynierskiej pod. A - 100%

 

WA-379:

 

 • Próbne obciążenie dynamiczne - 100%   

 

WA-381:

 

 • Próbne obciążenie statyczne i dynamiczne - 100%

 

MA/PZ-382:

 

 • Umocnienie stożka pod. A str. L - 100%        
 • Humusowanie stożka pod. A str. L - 10%      
 • Umocnienie stożka pod. B str. L - 100%        
 • Humusowanie stożka pod. B str. L - 10%      
 • Próbne obciążenie statyczne i dynamiczne - 100%           
 • Oczyszczenie stopy fundamentowej przed izolacją cieńkowarstwową - 100%     
 • Izolacja cieńkowarstwowa fundamentu pod. A od strony rzeki - 3w. -  100%

 

EKRANY AKUSTYCZNE:

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EL5, EL1, EL2, EL4, EL6, EL7, EP4, EP3, ELO1, EPO1 – 1740 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EL5, ELO1, EL1, EL6, EL7, EP2, ELO1, EPO1 - 63 szt.
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-05
-A A +A