Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-02

Postęp robót mostowych (06 - 09 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 06 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-32:  

 

 • Prace przygotowawcze przy wykonywaniu umocnień odwodnieni

 

PPZ-33:

 

 • Wykonanie schodów skarpowych str. P - 65%

 

PPZ-34: 

               

 • Wykonanie schodów skarpowych str. P - 100%       

 

PPZ-35:

 

 • Wykonanie schodów skarpowych str. P - 100%       

 

PPZ-38:  

 

 • Wykonywanie montażu balustrad gzymsowych - 100%

 

PPZ-39: 

               

 • Wykonywanie montażu balustrad gzymsowych - 100%                 

 

WD-377:  

            

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A j. Częstochowa - 85%          

 

EA-377a:

 

 • Montaż stopni skarpowych pod. E str. P - 100%      
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. L - 100%    
 • Wykonywanie umocnienia stożka pod. E str. P - 100%         
 • Wykonywanie umocnienia w pasie rozdziału pod. A, E - 100%    

 

EA-377b:

 

 • Wykonywanie umocnienia w pasie rozdziału pod. A, F - 100%    

 

WA-379: 

             

 • Montaż korytek skarpowych trapezowych - 20%              

 

WA-380:   

           

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. P - 100%               
 • Prace przygotowawcze do umocnienia stożka pod. A str. L
 • Wykonanie warstwy gruntującej nawierzchni kap chodnikowych nr. 1,4 strefa skrzydeł - 100%  

 

WA-381:

 

 • Prace przygotowawcze przy wykonywaniu umocnień odwodnień           
 • Prace przygotowawcze przy wykonywaniu umocnień wylotów odwodnień                         

 

MA/PZ-382:   

    

 • Rozszalowanie podwaliny stożka pod. A str. P - 100%           
 • Zasypka podwaliny stożka pod. A str. P - 100%        
 • Wykonanie wykopu pod podwalinę stożka pod. A str. L - 100%         
 • Wykonanie wykopu pod podwalinę stożka pod. B str. P - 100%       
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. B str. P - 65%    
 • Wykonanie wykopu pod podwalinę stożka pod. B str. L - 100%         
 • Wykonanie warstwy gruntującej nawierzchni kap chodnikowych nr. 1,4 strefa skrzydeł - 20%                    

 

EKRANY AKUSTYCZNE

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EL1, EL3, EL7, EP2 – 880 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EP2, EL7 – 28 szt.
 • Montaż słupów ekranów akustycznych Ekran EL02.2 i EP02.2 – 55 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 07 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-26:  

 

 • Roboty przygotowawcze do montażu prefabrykatów wylotów drenaży

 

PPZ-29:

 

 • Wykonanie uszczelnień prefabrykatów przepustów - 100%         

 

PPZ-30: 

               

 • Wykonywanie uszczelnień prefabrykatów przepustów  - 100% 

 

PPZ-31:

 

 • Wykonywanie uszczelnień prefabrykatów przepustów  - 100% 

 

PPZ-33:  

 

 • Wykonanie schodów skarpowych str. P - 100%

 

PM/DS-68-3: 

               

 • Roboty ziemne pod przepust - 100%      
 • Beton podkładowy pod konstrukcję przepustu - etap I - 100%               

 

WD-377:  

            

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A j. Częstochowa - 100%       
 • Betonowanie podwaliny stożka pod. A j. Częstochowa - 100%   
 • Deskowanie podwaliny stożka pod. A, str. L - 100% 
 • Betonowanie podwaliny stożka pod. A, str. L - 100%              
 • Izolacja powłokowa podwaliny stożka A, str. P
 • Zasypka podwaliny stożka A, str. P
 • Roboty ziemne pod podwaliny stożków w osi C - 100%  
 • Roboty przygotowawcze do montażu prefabrykatów wylotów drenaży
 • Deskowanie podwaliny stożka pod. C, str. L - 45%   
 • Montaż prefabrykatów wylotów drenaży       

 

EA-377a:

 

 • Zasypanie podwaliny stożka pod. A str. L - 95%         
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. P - 100%               
 • Roboty przygotowawcze do montażu prefabrykatów wylotów drenaży
 • Układanie ścieków przykrawężnikowych - 20% 
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. E str. L - 90%  

 

EA-377b:

 

 • Montaż barier energochłonnych na kapach skrzydeł w osi F - 100%         
 • Roboty przygotowawcze do montażu prefabrykatów wylotów drenaży

 

WA-379: 

             

 • Układanie ścieku skarpowego pod. B str. P - 100% 
 • Układanie ścieku skarpowego pod. B str. L - 25%            

 

WA-380:   

           

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. L - 100% 
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. L - 20%

 

WA-381:

 

 • Układanie ścieku skarpowego pod. A i B str. P - 100%          
 • Nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych - 80%                      

 

MA/PZ-382:   

    

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. B str. P - 100%  
 • Betonowanie podwaliny stożka pod. B str. P - 100%             
 • Izolacja powłokowa podwaliny stożka B, str. P - 75%            
 • Wykonanie umocnienia pasa rozdziału pod. A, B - 90%  
 • Prefabrykowanie zbrojenia podwalin stożków  - 95%     
 • Montaż kotew barier energochłonnych - 80%   
 • Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię kap chodnikowych - 100%     
 • Nawierzchnioizolacja kap chodnikowych - I warstwa - 100%                    

 

EKRANY AKUSTYCZNE

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EL7 – 940 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EL7 – 84 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 08 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-26:  

 

 • Montaż prefabrykatów wylotów drenaży - 100%

 

PPZ-27:

 

 • Montaż prefabrykatów wylotów drenaży - 100%             
 • Uszczelnienie prefabrykatów - 100%      

 

PPZ-28: 

               

 • Uszczelnienie prefabrykatów - 100%

 

 

PM/DS-68-2: 

               

 • Roboty przygotowawcze do wykonania izolacji powłokowej konstrukcji przepustu  

 

PM/DS-68-3: 

               

 • Roboty przygotowawcze do ułożenia betonu podkładowego pod konstrukcję przepustu - etap II - 100%
 • Ułożenia betonu podkładowego pod konstrukcję przepustu - etap II - 100%        
 • Montaż prefabrykatów przepustu - 100%

 

WD-377:  

            

 • Profilowanie skarpy stożka pod. A, str. P   
 • Deskowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. C, str. L - 100%          
 • Betonowanie podwaliny stożka pod. C str. L - 100%
 • Deskowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. C, str. P - 75%           
 • Montaż prefabrykatów wylotów drenaży - 100%             
 • Montaż korytek ściekowych trapezowych pod. C str. P - 80%           
 • Montaż barieroporęczy na skrzydłach - 100%     

 

EA-377a:

 

 • Montaż barieroporęczy na skrzydłach - 85%       
 • Roboty przygotowawcze do układania ścieków przykrawężnikowych
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. A str. L - 50%         
 • Oczyszczanie placu budowy wokół obiektu

 

EA-377b:

 

 • Wykop pod podwalinę stożka, pod. A, str. P - 100%        
 • Oczyszczanie placu budowy wokół obiektu

 

WA-379: 

             

 • Montaż balustrad schodów skarpowych - 90%  
 • Roboty przygotowawcze do układania ścieków przykrawężnikowych          

 

WA-380:   

           

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. L - 100% 
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. P - 30% 

 

WA-381:

 

 • Nawierzchnioizolacja kap chodnikowych na kapach skrzydeł w osi A - war. gruntująca - 100%
 • Montaż balustrad schodów skarpowych - 90%                      

 

MA/PZ-382:   

    

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. L - 10%      
 • Izolacja powłokowa podwaliny stożka B, str. P - 100%          
 • Deskowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. B, str. L - 100%          
 • Betonowanie podwaliny stożka pod. B, str. L - 100%              
 • Izolacja cienkowarstwowa podwaliny stożka pod. B  str. L - 100%     
 • Prefabrykowanie zbrojenia podwalin stożków - 100%    
 • Montaż barier energochłonnych - 90% 
 • Wykonanie uszczelnień pomiędzy krawężnikami - 100%               
 • Roboty ziemne pod ułożenie korytek trapezowych - 75%                  

 

EKRANY AKUSTYCZNE

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EL7, EP1, EP2, EP6 – 1790 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych EL7, EL3, EP1, EP6 – 89 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

 

PM/DS-68-2: 

               

 • Wykonywanie izolacji cienkowarstowej przepustu str. Zew. W. 1-3 - 100%          
 • Wykonywanie izolacji wew. Przepustu w. 1-3 - 100% 

 

PM/DS-68-3: 

               

 • Montaż zbrojenia fundamentu wlotu i wylotu - 100%    
 • Montaż szalunku fundamentu wlotu i wylotu - 100%      

 

WD-377:  

            

 • Wykonywanie umocnienia stożka pod. A str. P - 10%           
 • Deskowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. C, str. P - 100%        
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. C str. L - 100%      
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. C str. P- 15%   

 

EA-377a:

 

 • Oczyszczanie placu budowy wokół obiektu
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. L - 100% 
 • Montaż klamr drabin rewizyjnych łożysk - 30% 

 

EA-377b:

 

 • Oczyszczanie placu budowy wokół obiektu        
 • Wykop pod podwalinę stożka pod. F str. L- 100%    
 • Wykop pod podwalinę stożka pod. F str. P - 100%  
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. F str. P - 25%   
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. P- 100%  
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. L - 15%

          

 

WA-380:   

           

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. P - 100%

 

WA-381:

 

 • Montaż barier energochłonnych na obiekcie - 100%                    

 

MA/PZ-382:   

    

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. L - 100%    
 • Zasypanie podwaliny stożka pod. B str. L - 20%         
 • Montaż barier energochłonnych - 100%               

 

EKRANY AKUSTYCZNE

 

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EL8, EL9  - 450 m2
 • Montaż podwalin ekranów akustycznych  EP4, EL6, EL8, EL9 – 73 szt.
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-05
-A A +A