Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-01

Postęp robót mostowych (01 - 05 tydzień)

 

Wykonawca w tygodniu 01 wykonał następujące roboty:

 

Wykonawca prowadził utrzymanie zimowe obiektów

 

Wykonawca w tygodniu 02 wykonał następujące roboty:

 

WA-381:   

                        

 • Montaż balustrad - 95%

 

Wykonawca w tygodniu 03 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-27:   

          

 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Lewa - 100%             
 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Prawa - 100%           

 

PPZ-28:

 

 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Lewa - 100%             
 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Prawa - 100%           

 

PPZ-29:

 

 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Lewa - 100%             
 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Prawa - 100%

 

PPZ-30:  

 

 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Lewa - 100%             
 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Prawa - 100%           

 

PPZ-31:

 

 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Lewa - 100%             
 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Prawa - 100%

 

EA-377a:   

           

 • Prace przygotowawcze do wykonywania podwalin stożków pod. E         
 • Szalowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. E str. Prawa - 100%            
 • Szalowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. E str. Lewa - 35%
 • Betonowanie podwaliny stożka pod. E str. Prawa - 100%              

 

EA-377b:

 

 • Montaż balustrad - 100%

               

PM/DS-68-2:       

 

 • Prace przygotowawcze do wykonywania izolacji cieńkowarstwowej przepustu                 

 

MA/PZ-382:     

                                  

 • Wykop pod podwalinę stożka pod. A str. Prawa - 100%

 

Wykonawca w tygodniu 04 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-38:   

          

 • Wykonywanie drenażu wzdłuż wlotu przepustu str. Prawa i Lewa - 100%      

 

PM/DS-68-3:

 

 • Wykonanie wykopu pod przepust - 60%         

 

WD-377:

 

 • Wykop pod podwalinę stożka pod. A j. Ostrowy - 100% 

 

EA-377a:   

           

 • Szalowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. E str. Lewa - 60%
 • Wykop pod podwalinę stożka pod. A str. Lewa - 100%   
 • Wykop pod podwalinę stożka pod. A str. Prawa - 100% 
 • Izolacja cienkowarstwowa podwaliny stożka pod. E str. Prawa w.1-3 - 100%      

 

WA-379:

 

 • Montaż balustrad - 80%
 • Prace przygotowawcze do montażu umocnień wylotów kanalizacyjnych

               

WA-380:       

 

 • Prace przygotowawcze do montażu umocnień wylotów kanalizacyjnych           

 

WA-381:       

 

 • Prace przygotowawcze do montażu umocnień wylotów kanalizacyjnych
 • Roboty przygotowawcze do wykonywania umocnienia stożka pod. A str. Lewa

 

MA/PZ-382:     

                                  

 • Szalowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. A str. Prawa - 40%

 

Ekrany akustyczne

 • Montaż podwalin ekranów akustycznych - EP1, EP2, EP3.1, EL7, EL1, EL3 – 211 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 05 wykonał następujące roboty:

 

PPZ-27:   

          

 • Wykonanie montażu balustrady str. Lewa - 100%

 

PPZ-28:   

          

 • Wykonanie montażu balustrady str. Lewa - 100%     

 

PPZ-29:

 

 • Wykonanie montażu balustrady str. Lewa - 100%      

 

PPZ-30:

 

 • Wykonanie montażu balustrady str. Lewa - 100%

 

PPZ-31:

 

 • Wykonanie montażu balustrady str. Lewa - 100%

 

PM/DS-68-3:

 

 • Wykonanie wykopu pod przepust - 80%

 

WD-377:

 

 • Wykonywanie nawierzchni kapy chodnikowej rejon skrzydeł pod. A, C w.1 - 100%           
 • Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania nawierzchni kap w rejonie skrzydeł

 

EA-377a:   

           

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. Prawa - 100%  
 • Zasypanie podwaliny, odtworzenie stożka pod. E str. Prawa - 100%         
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. E str. Lewa - 100%    
 • Izolacja cienkowarstwowa podwaliny stożka pod. E str. Lewa - 100%

 

WA-379:

 

 • Montaż umocnień wylotów odwodnień  - 50%  
 • Prace przygotowawcze do wykonywania obrukowania w pasie rozdziału             
 • Wykonanie obrukowania pasa rozdziału pod. A, B - 100%

               

WA-380:       

 

 • Prace przygotowawcze do wykonywania obrukowania w pasie rozdziału
 • Montaż umocnień wylotów odwodnień  - 50%  
 • Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania nawierzchni kap w rejonie skrzydeł     

 

WA-381:       

 

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. Lewa - 35%   
 • Prace przygotowawcze do wykonywania obrukowania w pasie rozdziału             
 • Wykonanie obrukowania pasa rozdziału pod. A, B - 100%            

 

MA/PZ-382:     

                                  

 • Prace przygotowawcze do wykonywania obrukowania w pasie rozdziału             
 • Szalowanie i zbrojenie podwaliny stożka pod. A str. Prawa - 100%

 

Ekrany akustyczne

 • Wypełnienie panelami ekranów akustycznych EP1, EP2 -1890 m2

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-03
-A A +A