Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-12

Postęp robót mostowych (49 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

        

WD-377:             

 • Układanie krawężnika znikającego  pod. A, C - 75%         
 • Montaż barier energochłonnych na kapach zewnętrznych nr 1,2 pod. A, C - 10%                                                                             

EA-377a:

 • Układanie krawężnika znikającego  pod. A - 100%            

 

EA-377b:

 • Układanie krawężnika znikającego  pod. F - 100%                                                                                            

 

WA-380:                               

 • Zbrojenie kap chodnikowych zew. Nr 5,6 pod. A,B - 100%            
 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Nr 5,6 pod. A,B - 100%    
 • Montaż barier energochłonnych na kapach nr 1,2,3,4 - 5%          

 

WA-381:               

 • Wykonywanie umocnienia stożka pod. A str. Prawa - 95%           
 • Wykonywanie umocnienia stożka pod. B str. Prawa - 95%           
 • Wykonywanie umocnienia stożka pod. B str. Lewa - 10%                             

                              

MA/PZ-382:

 • Wykonywanie uszczelnienia masą trwale elastyczną szczelin pomiędzy deskami gzymsowymi - 60%
 • Zbrojenie kap chodnikowych zew. Nr 5,6 pod. A,B - 100%            
 • Zbrojenie kap chodnikowych zew. Nr 5,6 pod. A,B - 100%            
 • Demontaż podestów roboczych kap chodnikowych - 100%         
 • Wklejanie kotew ekranów akustycznych - 80% 
 • Montaż barier energochłonnych na kapach nr 1,2,3,4 - 5%                                          

 

PM/DS-63-5:

 • Szalowanie i zbrojenie ścian czołowych - 100%  
 • Betonowanie ścian czołowych etap 1 - 100%     
 • Zasypka z kruszywa pod prefabrykatami - 100%
 • Wykonywanie  izolacji cienkowarstwowej fundamentów ścian czołowych - 100%             

 

PM/DS-68-2:

 • Montaż zbrojenia i szalunku wlotu i wylotu - 98%            
 • Wykonywanie papy termozgrzewalnej na stykach prefabrykatów - 100%  
 • Zbrojenie i szalowanie płyty zespalającej - 85%  

 

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

        

WD-377:             

 • Układanie krawężnika zanikającego  pod. A, C – 100%                                                                                                                                                                  

WA-380:                               

 • Montaż barier enegrochłonnych na kapach nr 1,2,3,4 – 10%      
 • Prace porządkowe       

 

WA-381:               

 • Wykonywanie umocnienia stożka pod. B str. Lewa - 100%           
 • Montaż barier enegrochłonnych na kapach nr 1,2,3,4 – 10%      
 • Prace porządkowe                                                          

                              

MA/PZ-382:

 • Montaż barier energochłonnych na kapach nr 1,2,3,4 – 10% 

 

PPZ-37:

 • Montaż schodów skarpowych - 90%

                                      

PM/DS-63-5:

 • Montaż prefabrykatów żelbetowych – 100%     
 • Szalowanie i zbrojenie ścian czołowych etap 2 – 100%            

 

PM/DS-68-2:

 • Montaż zbrojenia i szalunku wlotu i wylotu - 100%          
 • Zbrojenie i szalowanie płyty zespalającej - 100%              
 • Betonowanie wlotu, wylotu i płyty zespalającej - 100% 
 • Pielęgnacja betonu wlotu, wylotu i płyty zespalającej

 

PM/DS-68-3:

 • Roboty przygotowawcze do robót ziemnych pod przepust - bypass rowu - 100%

 

Ekrany akustyczne:

 • Montaż słupów ekranów akustycznych: EL2,EL4,EP3, ELO1, EPO1, EP5 – 106 szt.

 

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:       

 

EA-377b:             

 • Prace porządkowe                                                                                                                                                         

 

WA-380:                                    

 • Prace porządkowe       

 

WA-381:               ​  

 • Prace porządkowe                                                                   

 

PPZ-34:

 • Prace porządkowe

 

PPZ-37:

 • Montaż schodów skarpowych - 100%                                     

 

PM/DS-63-5:

 • Betonowanie ścian czołowych etap 2 - 100%     
 • Rozszalowanie ściany czołowej wlotu i wylotu - 100%    
 • Wykonanie izolacji cienkowarstwowej w.1-3 - 100%       
 • Zasypka inżynierska przepustu - 100%             

 

PM/DS-68-2:

 • Rozszalowanie wlotu, wylotu i płyty zespalającej - 100%

 

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:   

 

Wykonawca prowadził utrzymanie zimowe obiektów

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-05
-A A +A