Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-10

Postęp robót mostowych (40 i 44 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod. A - 45%     
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. A  - 55%     
 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. C - 100%         
 • Beton płyty przejściowej pod. C - 100%
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego - 80%           
 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod. C -10%

EA-377a:

 • Montaż słupów ekranów akustycznych - 100%  
 • Zbrojenie kap chodnikowych 1,4,5 w strefie skrzydeł - 100%      
 • Szalowanie kap chodnikowych 1,4,5 w strefie skrzydeł - 100%   
 • Beton kap chodnikowych 1,4,5 w strefie skrzydeł - 100%             

EA-377b:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych pod. A strefa skrzydeł - 90%           
 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod. F  - 100%  
 • Wykonywanie drenażu płyty przejściowej pod. F - 100%               
 • Montaż barier energochłonnych - 75% 
 • Betonowanie dylatacji pod. F - 100%     

WA-378:

 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych  - 100%        

WA-379:

 • Montaż słupów ekranów akustycznych - 100%

WA-380:

 • Betonowanie płyty przejściowej pod. A - 100%
 • Zbrojenie płyty przejściowej pod. B - 100%         
 • Deskowanie płyty przejściowej pod. B - 95%      

WA-381:

 • Wykonanie podwaliny stożka pod. A str. Lewa - 10%      
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. B str. Prawa - 70%   
 • Układanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod kapami chodnikowymi pod. B strefa skrzydeł- 100% 

MA/PZ-382:

 • Montaż krawężnika - 25%           

Głowice na odcinku EL8:                                             

 • Łącznica BC km 0+025-0+180 -36szt.

          Słupy na odcinku EL8:                                            

 • Łącznica BC km 0+025-0+180 -36szt.

Głowice na odcinku EP6:

 • Łącznica C km 0+055-0+204 , Łącznica BC km 0+860-0+876-38szt.

Słupy na odcinku EP6:

 • Łącznica C km 0+055-0+204 , Łącznica BC km 0+860-0+876 - 38szt.

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. A - 100%    
 • Wykonanie betonu ochronnego papy płyty przejściowej pod. A - 100% 
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego - 95%           
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej pod. A, C - 100%              
 • Zbrojenie i szalowanie dylatacji pod. C - 85%     
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. C - 10%       

EA-377b:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych pod. A strefa skrzydeł - 100%         
 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Pod. A nr. 1,4,5 - 100%    
 • Montaż barier energochłonnych - 97%    

WA-379:

 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Pod. A, B nr 1 - 100%        
 • Betonowanie kap chodnikowych zew. Pod. A nr. 4,5, B nr. 4,6 - 100%    

WA-380:

 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej pod. A - 100%   
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. A - 45%      
 • Deskowanie płyty przejściowej pod. B - 100%    
 • Betonowanie płyty przejściowej pod. B - 100%
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. B - 65%       
 • Montaż dylatacji pod. A str. Lewa i prawa - 100%             
 • Montaż krawężnika na ustroju nośnym - 80% 

WA-381:

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. A str. Lewa - 5%     
 • Wykonanie podwaliny stożka pod. B str. Prawa - 100%  
 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. Prawa - 10% 
 • Montaż krawężnika kapy chodnikowej nr 1,4 str. Zew. -  100%   
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej zew. pod. B nr. 1,4 - 35%             
 • Wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe zew. Pod. A nr. 1,5 - 100%   

MA/PZ-382:

 • Montaż krawężnika - 100%         
 • Montaż dylatacji pod. A str. Lewa i prawa - 100%             
 • Wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe zew. Pod. B nr. 1,4 - 100%   
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego str. Lewa i prawa - 100%

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Zbrojenie i deskowanie dylatacji pod. C - 100% 
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. C - 100%    
 • Wykonanie betonu ochronnego papy płyty przejściowej pod. C - 100% 
 • Układanie ATL na ustroju nośnym - 90%              

EA-377a:

 • Montaż barier energochłonnych w rejonie kap chodnikowych zew. - 100%         
 • Montaż krawężników zanikających, podpora E   - 100%  

EA-377b:

 • Wykonanie warstwy chudego betonu kapy chodnikowej zew. Nr 1,4 pod. F - 100%         
 • Montaż barier energochłonnych - 100%              
 • Układanie ATL na ustroju nośnym str. Lewa i prawa w rejonie dylatacji pod. A, F - 100%
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych zew. nr. 1,4,5 pod. F - 100%        
 • Montaż zbrojenia kapy chodnikowej zew. Nr 1,4 pod. F - 40%    
 • Montaż krawężników zanikających, podpora A  - 100%  

WA-379:

 • Montaż barier energochłonnych - 95% 
 • Wykonywanie nawierzchni kap chodnikowych zew. pod A, B - 80%         

WA-380:

 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. A - 100%    
 • Wykonanie betonu ochronnego papy płyty przejściowej pod. A - 100% 
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. B - 100%    
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych na ustroju nośnym - 75%            
 • Przygotowanie podłoża pod izolację z papy płyty przejściowej oraz ścianki zaplecznej w osi B
 • Zbrojenie i deskowanie podwaliny stożka, podpora A str. L - 30%             
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej oraz ścianki zaplecznej w osi B - 100%

WA-381:

 • Montaż krawężnika kapy chodnikowej nr 1,4 str. Zew. Pod A - 100%       
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej zew. pod. B nr. 1,4 - 95%             
 • Wykonanie warstwy chudego betonu kapy chodnikowej zew. Nr 4 pod. A - 100%            
 • Montaż deski gzymsowej na kapie chodnikowej nr 2  - 100%      
 • Betonowanie kapy chodnikowej zew. pod. B nr. 1 - 100%            
 • Betonowanie kapy chodnikowej nr 2  - 100%     
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych nr 1 B, nr 2 - 30%    
 • Zbrojenie kap chodnikowych zew. nr. 1,4 pod. A - 40%

MA/PZ-382:

 • Układanie ATL na ustroju nośnym str. Prawa - 100%       
 • Układanie ATL na ustroju nośnym str. Lewa - 100%         
 • Montaż krawężników, kapa nr 1,4, podpora B - 15%       
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych nr 1 - 15%

EKRANY AKUSTYCZNE:

 • Prace przygotowawcze przed wykonywaniem pali ekranów akustycznych - Rejon obiektu MA/PZ-382   
 • Wykonanie pali fundamentowych pod słupy ekranów ELO2.1, ELO2.2 - 12 szt.
 • Wykonanie pali fundamentowych pod słupy ekranów ELO2.3 -  11 szt.
 • Wykonanie pali fundamentowych pod słupy ekranów EPO2.1, EPO2.2   - 13 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów ELO2.1, ELO2.2 - 12 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów ELO2.3 – 11 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów EPO2.1, EPO2.2 – 11 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów EPO2.3 - 9 szt.
 • Wykonanie głowic ekranów EPO2.1, EPO2.2 – 11 szt.
 • Wykonanie głowic ekranów EPO2.3 – 9 szt.
 • Wykonanie głowic ekranów ELO2.2, ELO2.3 – 10 szt.

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Montaż zbrojenia i szalunku dylatacji pod. A - 100%       
 • Montaż zbrojenia i szalunku dylatacji pod. C - 100%        
 • Betonowanie dylatacji pod. A, C - 100%
 • Montaż barier energochłonnych - 35% 
 • Przygotowanie podłoża pod kapy chodnikowe na długości skrzydeł 

EA-377b:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. 1,4 pod. F - 98%    
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych zew. 5 - 100%        
 • Montaż wpustów i sączków na ustroju nośnym - 85%   

WA-380:

 • Betonowanie podwaliny stożka pod. A str. Lewa - 100%
 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych na ustroju nośnym - 90%            
 • Dozbrojenie stref dylatacyjnych - 40%   

WA-381:

 • Montaż krawężnika, zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. 1,4,5, podpora A - 100%
 • Montaż barier energochłonnych - 90% 
 • Betonowanie kapy chodnikowej zew nr 4 pod. B - 100%               

MA/PZ-382:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej wew. 1,2,3,4 - 40%         
 • Dozbrojenie stref dylatacyjnych - 25%   

EKRANY AKUSTYCZNE:

 • Wykonanie głowic pod słupy ekranów akustycznych ELO2.1 – 10 szt.
 • Wykonanie głowic pod słupy ekranów akustycznych EL7 – 5 szt.
 • Wykonanie głowic pod słupy ekranów akustycznych EL6 – 47 szt.
 • Wykonanie głowic pod słupy ekranów akustycznych EL5 – 16 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów ELO2.1 – 10 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów EL7 – 5 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów EL6 – 47 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów EL5 – 16 szt.

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:             

WD-377:

 • Chudy beton pod kapy chodnikowe zew. Pod. A nr 1,2 - 100%   
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych zew. Pod. A nr 1,2 - 30%               
 • Montaż barier energochłonnych - 90%  

EA-377a:

 • Montaż wpustów i sączków na ustroju nośnym - 100%  

EA-377b:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych zew. 1,4 pod. F - 100% 
 • Montaż wpustów i sączków na ustroju nośnym - 100%  

EA-379:

 • Wykonanie umocnienia stożka pod. B str. Lewa - 22%   

WA-380:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kap chodnikowych na ustroju nośnym - 100%         
 • Montaż zbrojenia dylatacji pod. A - 100%            
 • Betonowanie dylatacji pod. A - 100%     
 • Betonowanie kap chodnikowych wew. Nr 1,2,3,4 - 80%
 • Betonowanie podwaliny stożka pod. B str. Lewa - 100%
 • Układanie warstwy ATL na ustroju nośnym str. Lewa i prawa - 90%            

MA/PZ-382:

 • Montaż zbrojenia i deski gzymsowej kapy chodnikowej wew. 1,2,3,4 – 68%        
 • Montaż zbrojenia dylatacji pod. A – 100%           
 • Betonowanie dylatacji pod. A – 100%    

EKRANY AKUSTYCZNE:

 • Wykonanie pali pod słupy ekranów akustycznych EL6, EL7 – 2 szt.
 • Wykonanie pali pod słupy drzwi ewakuacyjnych EP2, EL5, EL6, EL7 – 8 szt.
 • Ustawienie słupów ekranów akustycznych EL6, EL7,ELO2.3, EPO2.1,EPO2.3,EL9 - 12 szt.
 • Wykonanie głowic pod słupy ekranów akustycznych EL6, EL7,ELO2.3, EPO2.1,EPO2.3,EL9 – 12szt.
 • Ustawienie słupów drzwi ewakuacyjnych EL6, EL7 – 4 szt.
 • Wykonanie głowic pod słupy drzwi ewakuacyjnych EL6, EL7 – 4 szt.
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-13
-A A +A