Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-08

Postęp robót mostowych (31 - 35 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:              

WD-377:

 • Zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora A - 100%        
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora C - 100%

EA-377a:

 • Przygotowanie podłoża betonowego kap chodnikowych do układania nawierzchni - 100%           
 • Ułożenie nawerzchni kapy chodnikowej w-wa 1 - 70%             
 • Montaż wpustów - 40%                     

EA-377b:

 • Ułożenie warstwy ochronnej z asfaltu twardolanego płyty ustroju nośnego jezdnia prawa - 95%
 • Ułożenie warstwy ochronnej z asfaltu twardolanego płyty ustroju nośnego jezdnia lewa - 40%   
 • Regulacja desek gzymsowych na kapach - jezdnia prawa         
 • Ułożenie papy termozgrzewalnej płyty UN jezdnia lewa - 100%            
 • Beton kap chodnikowych j. lewa i prawa - 100%                       

WD-378:

 • Zbrojenie i deskowanie podwaliny pod stożek- C Prawa - 100%            
 • Beton podwaliny pod stożek- C strona prawa - 100%
 • Zbrojenie i deskowanie podwaliny pod stożek- C strona lewa - 20%     
 • Montaż barier energochłonnych  - 60%       
 • Ułożenie nawierzchni kapy chodnikowej w-wa 1- 100%          
 • Montaż wpustów żeliwnych na UN - 100%

WD-379:

 • Montaż kotew pod kapy - 100%     
 • Beton dylatacji w osi A  - 100%       
 • Beton ochronny papy termozgrzewalnej płyt przejściowych pod. A - 100%        
 • Wykonanie stożka pod. B str. lewa i prawa w.25 - 100%          
 • Przygotowanie powierzchni pod papę termozgrzewalną jezdnia lewa i prawa - 100%     
 • Wykonanie izolacji ustroju nośnego z papy termozgrzewalnej jezdnia prawa i lewa - 100%

WA-380:

 • Wykonanie drenażu zasypki inżynierskiej pod. B - 30%                      

WA-381:

 • Montaż zbrojenia i deskowania płyty przejściowej podpora A - 80%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej pod. A jezdnia lewa - 100%     
 • Beton ścianki zaplecznej pod. A jezdnia lewa - 100%
 • Zasypka inżynierska oś B w-wa w-wa 15-17 - 100%  
 • Wykonanie izolacji cienkowarstwowej przyczółka pod. A - 90%            
 • Wykonanie izolacji cienkowarstwowej przyczółka pod. B - 100%          

Ustawienie słupów na odcinku EL7                                           

 • 440+595-440+885 – 30 szt.

Wykonanie głowic pali na odcinku EL7                                      

 • 440+595-440+885 – 52 szt.

Wykonanie głowic pali na odcinku EP2                                     

 • 437+920-438+702 – 23 szt.

Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:              

WD-377:

 • Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania  
 • Deskowanie ścianki zaplecznej, podpora A - 40%      

EA-377a:

 • Montaż kotew pod bariery ochronne - 100%             
 • Montaż słupków barier energochłonnych - 50%                 

EA-377b:

 • Ułożenie warstwy ochronnej z asfaltu twardolanego płyty ustroju nośnego jezdnia lewa - 90%   
 • Regulacja desek gzymsowych na kapach - jezdnia prawa        
 • Montaż dylatacji pod. Jezdnia lewa i prawa - 100%  
 • Zbrojenie i deskowanie dylatacji pod. A jezdnia lewa i prawa - 100%   
 • Beton dylatacji podpora A, jezdnia lewa i prawa - 100%         

WD-378:

 • Zbrojenie i deskowanie podwaliny pod stożek- C j. lewa - 100%            
 • Betonowanie podwaliny pod stożek- C j. lewa - 100%              
 • Montaż schodów skarpowych, podpora A - 70%

WD-379:

 • Wykonanie uciąglenia jezdni jezdnia lewa i prawa - 100%       
 • Ułożenie warstwy ochronnej z asfaltu twardolanego jezdnia lewa - 100%          
 • Ułożenie warstwy ochronnej z asfaltu twardolanego jezdnia prawa - 100%       
 • Montaż deski gzymsowej jezdnia lewa - 100%           
 • Montaż deski gzymsowej jezdnia prawa - 90%

WA-380:

 • Wykonanie drenażu zasypki inżynierskiej pod. B - 90%            
 • Wykonanie drenażu zasypki inżynierskiej pod. A - 90%                            

WA-381:

 • Montaż zbrojenia i deskowania płyty przejściowej podpora A - 100%    
 • Betonowanie płyty przejściowej podpora A - 100%  
 • Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego do montażu papy            
 • Ułożenie papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej pod. B - 100%
 • Ułożenie papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi - 100%  
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych - 35%             

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska oś B w-wa w-wa 18-24 - 100%  
 • Wykonanie izolacji cienkowarstwowej przyczółka pod. A - 100%          
 • Układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi w.1-2 - 100%    

Wykonanie pali na odcinku EP2:                                            

 • 438+120-438+702 - 45szt

Wykonanie głowic pali na odcinku EP2                                     

 • 437+920-438+702 - 60szt

Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:              

WD-377:

 • Betonowanie kap chodnikowych nr. 1, 2 etap 1 - 100%           
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych nr 1,2 w. 1 - 100%              

EA-377a:

 • Montaż słupków barier energochłonnych - 100%      
 • Montaż barier energochłonnych - 70%                       

EA-377b:

 • Betonowanie kapy chodnikowej nr. 4 etap 1 - 100%  
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych nr 4 w. 1 - 100% 
 • Betonowanie kapy chodnikowej nr. 3 - 100%             
 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych nr 3 w. 1 - 100% 

WD-379:

 • Betonowanie kapy chodnikowej nr 1, 2, 3, 4 - 100%  
 • Układanie nawierzchni kap chodnikowych nr 1, 2, 3, 4 w. 1 - 100%      

WA-380:

 • Wykonanie drenażu zasypki inżynierskiej pod. B - 100%          
 • Wykonanie drenażu zasypki inżynierskiej pod. A - 100%         
 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu część pozioma pod. A w. 1-3 - 100%    
 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu część pozioma pod. B w. 1-3 - 100%                        

WA-381:

 • Betonowanie drenażu płyty przejściowej pod. A etap 1 i 2 - 100%        
 • Montaż papy termozgrzewalnej płyty przejściowej wraz z pionem ścianki zaplecznej pod. A - 100%           
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych - 85%            
 • Montaż kotew kap chodnikowych - 80%      
 • Montaż drenażu płyty przejściowej pod. A - 80%      
 • Przygotowanie podłoża do montażu papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego - 100%            

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska oś B w-wa w-wa 25 - 100%        
 • Korytowanie pod warstwę chudego betonu pod płytę przejściową pod. B - 100%            
 • Układanie warstwy chudego betonu pod płytę przejściową pod. B - 100%                         

Wykonanie pali na odcinku EL1 i EL5:                                            

 • 438+120-438+702 - 50szt

Wykonanie pali na odcinku EL6                                               

 • 438+120-438+702 - 20szt

Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:              

WD-377:

 • Montaż szalunków i zbrojenia ścianki zaplecznej pod. A - 95%              
 • Montaż szalunków ścianki zaplecznej pod. C - 25%                 

EA-377a:

 • Montaż barier energochłonnych - 100%                          

EA-377b:

 • Montaż deski gzymsowej kapy chodnikowej nr 1 - 80%

WA-378:

 • Umocnienie stożka, podpora A, j. Częstochowa - 80%             
 • Montaż balustrady, kapa chodnikowa nr 1, 2 - 50%

WA-380:

 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. B w-wa 12-14 - 100%     
 • Beton ochronny papy termozgrzewalnej płyty przejściowej pod. A - 100%
 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu, część pozioma pod. A w-wa 1 - 100%                        

WA-381:

 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. A - 100%             
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej pod. B - 100%              
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych - 100%          
 • Montaż kotew kap chodnikowych - 100%   
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych nr 1,2,3,4 - 80%              
 • Montaż deski gzymsowej kap chodnikowych nr 1,2,3,4 - 20%
 • Układanie papy termozgrzewalnej na płycie ustroju nośnego - 100% 

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska oś A w-wa 16-22 - 100%             
 • Zbrojenie płyty przejściowej, podpora B - 100%        
 • Deskowanie płyty przejściowej, podpora B - 100%   
 • Beton płyty przejściowej, podpora B - 100%               
 • Wykonanie kotew kap chodnikowych - 50%                       

Wykonanie pali na odcinku EL1                                                    

 • 440+592-440+706 - 26szt

Wykonanie pali na odcinku EP1                                            

 • 440+592-440+706 - 26szt

Słupy na odcinku EP2                                         

 • 438+120-438+702 - 20szt

Głowice na odcinku EP2                                         

 • 438+120-438+702 - 87szt

          Głowice na odcinku EP1                                                 

 • 437+892-437+908 - 3szt

Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:              

WD-377:

 • Montaż szalunków i zbrojenia ścianki zaplecznej pod. A - 100%            
 • Ścianka zapleczna oś A- przygotowanie do betonowania        
 • Ścianka zapleczna oś A- betonowanie - 100%            
 • Ścianka zapleczna oś C- zbrojenie i deskowanie - 100%            

WA-378:

 • Umocnienie stożka, podpora A, j. Częstochowa - 95%             
 • Umocnienie stożka, podpora A, j. Ostrowy - 5%        
 • Montaż balustrady, kapa chodnikowa nr 1, 2 - 100%
 • Umocnienie stożka oś C j. Czestochowa - 15%

WA-379:

 • Zbrojenie i deskowanie podwaliny oś A lewa - 100%  
 • Zbrojenie i deskowanie podwaliny oś A prawa - 20%
 • Chudy beton  podwaliny oś A prawa - 100%
 • Betonowanie podwaliny oś A lewa - 100%

WA-380:

 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. B w. 14-18 - 100%           
 • Wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkiem pod. A w. 11-16 - 100%          
 • Ścianka zapleczna oś A i oś B prawa - przygotowanie do betonowania - 100%   
 • Ścianka zapleczna oś A i oś B prawa – betonowanie - 100%    
 • Ścianka zapleczna oś A i oś B lewa – zbrojenie - 20%
 • Izolacja z papy termogrzewalnej- jezdnia lewa, lewa kapa 1-2 warstwa - 100%                       

WA-381:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych nr 1,2,3,4 - 90%              
 • Beton kap chodnikowych nr 1,4 - 100%       
 • Montaż deski gzymsowej kap chodnikowych nr 1,2,3,4 - 50%
 • Asfalt twardolany - 100% 

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska oś A w-wa w-wa 23-25 - 100%  
 • Przygotowanie wnęki pod dylatacje w osi A
 • Wykonywanie chudego betonu pod płytę przejściową pod. A  - 100% 
 • Przygotowanie powierzchni bet. Ścianki zaplecznej pod izolację z papy temozgrzewalnej - 100%
 • Montaż papy termozgrzewalnej płyty przejściowej wraz ze ścianką zapleczną pod. B  - 100%       
 • Beton płyty przejściowej, podpora B, jezdnia lewa - 100%      
 • Betonowanie fundamentu pod drenaż oś B- 1 etap - 100%     
 • Wykonywanie drenażu płyty przejściowej pod. B - 60%           
 • Profilowanie podłoża pod chudy beton - 100%                      

Słupy na odcinku EL6                                        

 • 439+150-439+450 - 34szt

          Głowice na odcinku EL6                                                

 • 439+150-439+450 - 36szt
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A