Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-07

Postęp robót mostowych (27 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Izolacja wewnątrz przepustu            

PPZ-38:

 • Izolacja cienkowarstowa przepustu  - 100%
 • Izolacja cienkowarstowa skrzydeł wylotu - 100%      
 • Izolacja trwale plastyczna pomiędzy prefabrykatami - 50%     
 • Zasypka inżynierska w-wa 1-6 - 100%           
 • Ułożenie papy na płycie zespalającej  - 100%              

WD-377:

 • Montaż desek gzymsowych - 48% 
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 14-17 - 100%           
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora C, w-wa 16 - 100%  
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej, kapa wąska, w-wa 1-2 - 80%            
 • Zbrojenie wnęk po sprężęniu - 95%              
 • Montaż krawężnika (chodnik wąski) - 30%

EA-377a:

 • Asfalt twardolany, jezdnia lewa - 90%          
 • Asfalt twardolany, jezdnia prawa - 95%       
 • Beton ochronny na płycie przejściowej w osi A - 100%

EA-377b:

 • Montaż desek gzymsowych - 70% 
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej, podpora A - 10%       
 • Beton płyty przejściowej w osi F - 100%      
 • Ława pod drenaż etap I-II - 100%   
 • Przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację z papy, podpora A - 100%

WD-378:

 • Przygotowanie podłoża pod chudy beton - kapy zewnętrzne 
 • Przygotowanie podłoża pod podwaliny skarp - podpora B - 30%           
 • Chudy beton pod kapy chodnikowe(rejon skrzydeł), podpora A,C - 100%           
 • Montaż krawężników na kapach zewętrznych oś A i C - 100%

WD-379:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A w-wa 23-25 - 100%            
 • Chudy beton płyt przejściowych, podpora B - 100%  
 • Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych, podpora B - 100%              
 • Beton płyt przejściowych, podpora B - 100%              

WA-380:

 • Przygotowanie do zasypki przyczółków        
 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora B - 80%          

WA-381:

 • Beton ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia prawa - 100%
 • Demontaż deskowania ścianki zaplecznej, oś A, prawa - 90% 
 • Deskowanie ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia lewa - 100%       
 • Beton ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia lewa - 100%  
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 25,26,27 - 100%       

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie ścianki zaplecznej podpora A jezdnia lewa – 10%
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 13 - 100%  
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej podpora B jezdnia lewa - 100%  
 • Deskowanie ścianki zaplecznej podpora B jezdnia lewa - 100%             
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej podpora B jezdnia prawa - 98%  
 • Betonowanie wnęk po sprężeniu, podpora A, jezdnia prawa - 100%

Wykonano pale pod słupy ekranów na odcinku EP2                                                               

 • 437+920-438+702 - 141szt

Wykonano pale pod słupy ekranów na odcinku EL2                                                               

 • 438+820-438+925 - 24szt

WA-381, film z dnia 12.07.2018r

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-16
-A A +A