Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-06

Postęp robót mostowych (23 - 26 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Oczyszczanie wnętrza przepustu
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - 95%       
 • Izolacja cienkowarstwowa wewnątrz przepustu - 40%

PPZ-34:

 • Przygotowanie pod chudy beton płyty przejściowej, strona południowa                             
 • Chudy beton płyt przejściowych - 100%       
 • Beton ochronny izolacji z papy - 100%         
 • Zbrojenie płyt przejściowych - 60%      

PPZ-36:

 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 4-5 - 100%            
 • Zasypka przepustu, strona południowa, w-wa 3-5 - 100%       

PPZ-38:

 • Montaż kotew pod płytę zespalającą - 100%
 • Zbrojenie i deskowanie wlotu przepustu - 55%          
 • Zbrojenie płyty zespalającej - 50%
 • Izolacja cienkowarstwowa ścian przepustu - 25%

PPZ-39:

 • Przygotowanie do betonowania płyty zespalającej
 • Beton płyty zespalającej - 100%     
 • Przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy

WD-377:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 8-9 - 100% 
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora C, w-wa 8 - 100%    
 • Układanie papy pod kapami chodnikowymi (kapy szerokie) - 100%     
 • Drenaż zasypki, podpora A - 100% 
 • Przygotowanie pod montaż drenażu zasypki, podpora C

EA-377a:

 • Przygotowanie do betonowania kap chodnikowych, jezdnia prawa      
 • Beton ochronny izolacji płyty przejściowej, podpora A - 100%
 • Beton kap chodnikowych, podpora A - 80%
 • Przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolację z papy

EA-377b:

 • Montaż krawężnika - 55%
 • Zbrojenie płyty przejściowej, podpora F - 45%           
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 25%

WD-378:

 • Zasypka inżynierska płyty przejściowej, podpora A - 100%      
 • Zasypka inżynierska płyty przejściowej, podpora C - 100%      
 • Profilowanie stożków       

WD-379:

 • Zbrojenie i deskowanie wnęk po sprężeniu - 100%   
 • Przygotowanie do zbrojenia kap chodnikowych               

WA-380:

 • Przygotowanie terenu pod zasypkę przyczółków
 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółków i skrzydeł, podpora A,B - 100%      
 • Deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 10%          

WA-381:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 75%              
 • Przygotowanie płyty UN do izolacji z papy

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 4-15 - 100%

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Oczyszczanie i osuszanie wnętrza przepustu

PPZ-34:

 • Zbrojenie płyt przejściowych - 100%            
 • Deskowanie płyt przejściowych - 100%        
 • Przygotowanie do betonowania płyt przejściowych
 • Betonowanie płyt przejściowych - 100%       

PPZ-38:

 • Izolacja cienkowarstwowa ścian przepustu - 100%   
 • Deskowanie segmentu początkowego, jezdnia lewa - 100%   
 • Zbrojenie segmentu początkowego, jezdnia lewa - 100%        
 • Betonowanie wlotu przepustu, jezdnia lewa - 100%

PPZ-39:

 • Przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy       
 • Izolacja powierzchni płyty zespalającej z papy- 100%
 • Przygotowanie pod beton ochronny izolacji

WD-377:

 • Montaż kotew krawężników i kap chodnikowych - 40%          
 • Prace przygotowawcze do iniekcji kabli sprężających               
 • Montaż rusztowań kap chodnikowych - 45%              
 • Iniekcja kabli sprężających - 100% 
 • Przygotowanie pod drenaż zasypki
 • Montaż krawężników - 30%

EA-377a:

 • Przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolację z papy

EA-377b:

 • Montaż krawężnika - 83%
 • Montaż desek gzymsowych - 7%    
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 70%               
 • Zbrojenie płyty przejściowej , podpora F - 90%

WD-378:

 • Próbne obciążenie statyczne - 100%

WD-379:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 49%              
 • Przygotowanie do zbrojenia kap chodnikowych        
 • Montaż rusztowań kap chodnikowych - 100%           
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora A - 14%           
 • Przygotowanie płyty UN pod izolację            

WA-380:

 • Przygotowanie styków ścianek zaplecznych               
 • Przygotowanie do zbrojenia ścianek zaplecznych         

WA-381:

 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora A - 65%       
 • Deskowanie ścianek zaplecznych, podpora A - 20%    
 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 50%              
 • Układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, jezdnia lewa - 20%          

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 1-3 - 100% 
 • Przygotowanie podłoża pod zasypkę

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Oczyszczanie i osuszanie wnętrza przepustu

PPZ-34:

 • Przygotowanie powierzchni płyt przejściowych pod izolację z papy
 • Izolacja płyty przejściowej z papy termozgrzewalnej - 100%   
 • Deskowanie pod beton ochronny izolacji płyty przejściowej - 100%     
 • Beton ochronny izolacji płyty przejściowej, strona północna - 100%       

PPZ-36:

 • Zasypka przepustu, strona południowa, w-wa 6 - 100%     

PPZ-38:

 • Zbrojenie i deskowanie wylotu przepustu, jezdnia prawa - 80%            
 • Zbrojenie płyty zespalającej - 95% 
 • Ułożenie masy trwaleplastycznej pomiędzy prefabrykatami - 15%

PPZ-39:

 • Beton ochronny izolacji
 • Zasypka przepustu, w-wa 9-12 - 100%         

WD-377:

 • Montaż krawężników (kapa szeroka) -  100%             
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 44%               
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora C, w-wa 9-12 - 100%              

EA-377a:

 • Przygotowanie powierzchni płyty UN pod izolację z papy
 • Izolacja płyty UN z papy termozgrzewalnej, jezdnia lewa - 90%             
 • Izolacja płyty UN z papy termozgrzewalnej, jezdnia prawa - 100%        
 • Przygotowanie pod drenaż płyty przejściowej, podpora E
 • Wykonywanie drenażu płyty przejściowej, podpora E - 90%   
 • Przygotowanie do ułożenia warstwy asfaltu twardolanego
 • Drenaż płyty UN - 70%

EA-377b:

 • Montaż desek gzymsowych - 35% 
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 82%               
 • Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej, podpora F - 99%  

WD-379:

 • Zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora A - 95%           
 • Deskowanie ścianki zaplecznej, podpora A - 20%      
 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 100%            
 • Betonowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 100%              
 • Układanie izolacji z papy(kapy wewnętrzne) - 90%

WA-380:

 • Przygotowanie do zasypki przyczółków
 • Przygotowanie do zbrojenia ścianek zaplecznych
 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora B - 20%

WA-381:

 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora A - 98%       
 • Deskowanie ścianek zaplecznych, podpora A - 30%    
 • Betonowanie ścianek zaplecznych, podpora B - 100%              
 • Deskowanie ścianek zaplecznych podpora B, jezdnia lewa - 100%        
 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora B, jezdnia lewa - 100%            
 • Układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, jezdnia lewa - 100%       
 • Układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, jezdnia prawa - 100%     

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 4-8 - 100%  
 • Przygotowanie do zbrojenia wnęk po sprężeniu
 • Zbrojenie i deskowanie wnęk po sprężeniu, podpora B - 75%
 • Betonowanie wnęk po sprężeniu, podpora B - 50%    
 • Przygotowanie styków ścianki zaplecznej, podpora B

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

PPZ-34:

 • Beton ochronny izolacji płyty przejściowej, strona południowa - 100%

PPZ-36:

 • Zasypka inżynierska str. południowa w-wa 7-11, str północna w-wa 4-11 - 100%                             

PPZ-38:

 • Zbrojenie i deskowanie wylotu przepustu, jezdnia prawa - 100%          
 • Beton płyty zespalającej - 100%     
 • Przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy   

WD-377:

 • Zbrojenie kap chodnikowych - 47%               
 • Montaż desek gzymsowych - 47% 
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, C, w-wa 13 - 100%

EA-377a:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej i ściance zaplecznej oś E - 80% 
 • Asfalt twardolany, jezdnia lewa - 80%          
 • Asfalt twardolany, jezdnia prawa - 50%

EA-377b:

 • Montaż desek gzymsowych - 55% 

WD-379:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej, podpora A - 100%    
 • Betonowanie ścianki zaplecznej, podpora A - 100%  
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A w-wa 21,22 - 100%             
 • Zasypka inżynierska pod płytę przejściową oś B - 50%

WA-380:

 • Przygotowanie do zasypki przyczółków        
 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora B - 70%       

WA-381:

 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia prawa - 100%         
 • Deskowanie ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia prawa - 100%    
 • Zbrojenie ścianek zaplecznych, podpora A, jezdnia lewa - 25%              

MA/PZ-382:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 9-12 - 100%              
 • Deskowanie wnęk po sprężeniu, jezdnia prawa- 100%            
 • Przygotowanie styków ścianki zaplecznej, podpora B - 100%  
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej podpora B jezdnia lewa - 67%     
 • Betonowanie wnęk po sprężeniu, podpora B, strona P, podpora A, jezdnia lewa - 100%

Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EP6:

 • Łącznica C 0+055-0+204 - 20szt
 • Łącznica BC 0+860-0+876 - 20szt

Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EL8:                                                         

 • Łącznica BC 0+020-0+180 - 36szt

Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EL9:                                                                       

 • Łącznica BC 0+130-0+200 - 21szt   
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A