Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-05

Postęp robót mostowych (18 - 20 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Izolacja cienkowarstwowa we wnętrzu przepustu - 55%         
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych               

PPZ-32:

 • Wykonywanie izolacji płyty przejściowej 100%     

EA-377b:

 • Izolacja pionowa na gzymsach - 40%
 •        

WD-378:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - płyta przejściowa, podpora A - 100%            
 • Betonowanie ławy pod drenaż, podpora A, C, etap I - 100%   
 • Deskowanie ławy pod drenaż, podpora A, C, etap II - 100%    
 • Betonowanie ławy pod drenaż, podpora A, C, etap II- 100%   

WA-380:

 • Demontaż szalunków i rusztowań, jezdnia lewa - 90%             

WA-381:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 13-14 - 20%          

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej płyt przejściowych - 100%  
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej płyty górnej - 100%             
 • Beton ochronny izolacji - 100%      
 • Przygotowanie wnętrza przepustu pod izolację              

PPZ-32:

 • Beton ochronny izolacji - 100%      

PPZ-34:

 • Przygotowanie powierzchni pod izolację cienkowarstwową, strona północna   
 • Izolacja cienkowarstwowa, strona północna, w-wa I-III - 100%              
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej - płyta górna - 100%

PPZ-35:

 • Zasypka inżynierska przepustu, w-wa 15-17 - 100%   

PPZ-36:

 • Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej

PPZ-37:

 • Przygotowanie pod beton ochronny izolacji

PPZ-38:

 • Wykop pod chudy beton - 100%    
 • Deskowanie pod chudy beton - 100%          
 • Beton wyrównawczy pod prefabrykaty - 100%    

PPZ-39:

 • Izolacja cienkowarstwowa przepustu, w-wa I-III - 100%   

WD-377:

 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółka, w-wa I-III, podpora A,C - 100%

EA-377a:

 • Prace przygotowawcze pod montaż desek gzymsowych - kapy szerokie             
 • Montaż desek gzymsowych - 80% 
 • Wykonanie ławy pod drenaż, podpora A - 100%       
 • Montaż drenażu, podpora A - 100%
 • Przygotowanie powierzchni płyty przejściowej pod izolację

EA-377b:

 • Przygotowanie pod chudy beton płyty przejściowej, podpora F            
 • Chudy beton pod fundament płyty przejściowej, podpora F - 100%     
 • Zbrojenie fundamentu płyty przejściowej, podpora F - 50%     
 • Montaż kotew kap chodnikowych - 80%

WD-378:

 • Montaż drenażu płyt przejściowych, podpora A,C - 100%       
 • Beton ochronny izolacji płyt przejściowych, podpora A,C - 100%

WA-380:

 • Prace przygotowawcze pod sprężenie UN, jezdnia prawa
 • Zbrojenie wnęk po sprężeniu, jezdnia lewa- 100%    
 • Sprężenie UN, jezdnia prawa - 100%            
 • Demontaż deskowania UN, jezdnia lewa - 100%       
 • Demontaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 100%

WA-381:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 13-18 - 100%

MA/PZ-382:

 • Demontaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 80%      
 • Izolacja cienkowarstwowa przyczółka, w-wa I, podpora A,B - 80%

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Pompowanie wody z zalanego przepustu    
 • Przygotowanie pod drenaż płyt przejściowych           
 • Betonowanie fundamentu pod drenaż, etap I - 100%              
 • Deskowanie fundamentu pod drenaż, etap II - 100%
 • Montaż drenażu - 35%         

PPZ-32:

 • Przygotowanie pod drenaż płyt przejściowych           
 • Betonowanie fundamentu pod drenaż, etap I-II - 100%           
 • Montaż drenażu - 10%     

PPZ-33:

 • Beton ochronny izolacji - 100% 

PPZ-34:

 • Przygotowanie pod zasypkę, strona północna            
 • Zasypka przepustu, strona północna, w-wa 1-5 - 100%

PPZ-36:

 • Izolacja pionowa przepustu z papy termozgrzewalnej - 50%   

PPZ-37:

 • Beton ochronny izolacji - 100%

PPZ-38:

 • Montaż prefabrykatów - 100%       
 • Zbrojenie fundamentu wylotu przepustu - 70%           

PPZ-39:

 • Izolacja cienkowarstwowa przepustu, w-wa II-III - 100%         
 • Zasypka przepustu, w-wa 1-2 - 100%            
 • Zasypka przepustu, w-wa 3 - 10%

WD-377:

 • Przygotowanie pod zasypkę, podpora A      
 • Montaż rusztowań kap chodnikowych - 35%              

EA-377a:

 • Montaż desek gzymsowych - 82% 

EA-377b:

 • Przygotowanie pod beton wyrównawczy płyty przejściowej, podpora F             
 • Chudy beton płyty przejściowej, podpora F - 100%   
 • Izolacja pionowa na gzymsach - 55%

WD-378:

 • Montaż elementów wpustów - 15%             
 • Drenaż izolacji płyty pomostu - 15%             
 • Prace przygotowawcze pod układanie asfaltu twardolanego  

WA-380:

 • Demontaż deskowania UN, jezdnia prawa - 100%
 • Zbrojenie wnęk po sprężeniu - 100%

WA-381:

 • Przygotowanie powierzchni UN pod izolację
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 19-25 - 100%
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A,B, w-wa 26 - 10%

MA/PZ-382:

 • Demontaż rusztowania UN, jezdnia prawa - 97%      
 • Przygotowanie do iniekcji sprężenia     
 • Iniekcja sprężenia - 100% 
 • Izolacja fundamentu, podpora B, w-wa I-II - 100%
 • Izolacja fundamentu, podpora B, w-wa III - 50%
 • Przygotowanie powierzchni pod izolację kap chodnikowych
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-21
-A A +A