Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-01

Postęp robót mostowych (01 - 04 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 01 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • Zasypka przepustu, w-wa 12 -50% 

PPZ-29:

 • Zasypka przepustu, w-wa 12-13 -50%

PPZ-30:

 • Zasypka przepustu, w-wa 11-12 -100%

PPZ-31:

 • Zasypka przepustu, w-wa 11-12 -50%

PPZ-35:

 • Betonowanie ścian przepustu, segment 1 strona północna - 100%       
 • Zbrojenie i deskowanie ścian przepustu, segment 1 strona południowa - 100%
 • Betonowanie ścian przepustu, segment 1 strona południowa - 100%  

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie i deskowanie UN, strona L - 99% 
 • Montaż elementów odwodnienia UN, jezdnia lewa  
 • Przygotowanie do betonowania UN, jezdnia lewa

Wykonawca w tygodniu 02 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Prace przygotowawcze pod zasypkę przepustu

PPZ-30:

 • Zasypka przepustu, w-wa 11 – 100%

PPZ-35:

 • Rozdeskowanie ścian przepustu, segment 1, strona północna - 100%    
 • Deskowanie ścian przepustu, segment nr 4, strona północna- 50%      
 • Deskowanie stropu przepustu, segment nr 3 – 40%
 • Zbrojenie ścian przepustu, segment nr 4, strona północna – 80%
 • Deskowanie stropu przepustu, segment nr 2 – 60%
 • Zbrojenie i deskowanie ścian przepustu, segment nr 4 strona południowa - 100%  

PPZ-37:

 • Izolacja cienkowarstwowa, segment nr 1-2 - 100%

WD-377:

 • Prace przygotowawcze do sprężania obiektu
 • Rozbiórka deskowania UN - 10%    
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła, podpora A, j. Ostrowy - 100%            
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, j. Częstochowa - 10%

WD-378:

 • Przygotowanie podłoża pod chudy beton płyt przejściowych, podpora A, C
 • Chudy beton płyt przejściowych, podpora A, C – 100%
 • Zbrojenie płyt przejściowych, podpora C – 50%

WA-379:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 15-20 – 100%

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora B , jezdnia prawa – 100%
 • Betonowanie przyczółka, podpora B, jezdnia prawa - 100%

MA/PZ-382:

 • Przygotowanie do betonowania UN, jezdnia lewa
 • Prace przygotowawcze do sprężania obiektu

Wykonawca w tygodniu 03 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Prace przygotowawcze pod zasypkę przepustu
 • Izolacja fundamentów skrzydeł, w-wa 1-3 - 100%

PPZ-35:

 • Deskowanie stropu przepustu, segment nr 1 - 50%  
 • Zbrojenie i deskowanie ścian przepustu, segment nr 4 strona północna - 100%
 • Zbrojenie i deskowanie ścian przepustu, segment nr 4 strona północna - 100%
 • Betonowanie ścian przepustu, segment nr 4 strona północna - 100%  
 • Betonowanie ścian przepustu, segment nr 4 strona południowa - 100%             

WD-377:

 • Prace przygotowawcze do sprężenia obiektu
 • Demontaż deskowania i rusztowania UN - 30%         
 • Sprężenie obiektu - 100%
 • Betonowanie skrzydła, podpora A, j. Ostrowy - 100%              
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła, podpora A, j. Częstochowa - 85%

WD-378:

 • Zbrojenie płyt przejściowych, podpora A - 100%       
 • Zbrojenie płyt przejściowych, podpora C - 100%       
 • Betonowanie płyt przejściowych, podpora A,C - 100%

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora A, jezdnia prawa - 100%

WA-381:

 • Demontaż deskowania i rusztowania UN - 15%

MA/PZ-382:

 • Przygotowanie do betonowania UN, jezdnia lewa     
 • Prace przygotowawcze do sprężenia obiektu
 • Naprawa namiotów cieplarnianych po porywistych wiatrach spowodowanych orkanem Fryderyka            

Wykonawca w tygodniu 04 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Prace przygotowawcze pod zasypkę przepustu
 • Zasypka przepustu, w-wa 1-4 - 100%

PPZ-34:

 • Zbrojenie skrzydeł, jezdnia prawa - 100%    
 • Deskowanie skrzydeł, jezdnia prawa - 70%

PPZ-35:

 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 1,2 - 100%             
 • Deskowanie stropu przepustu, segment 3 - 80%       
 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 3 - 30%            
 • Deskowanie stropu przepustu, segment 4 - 35%     

PPZ-37:

 • Izolacja cienkowarstwowa ścian przepust - 95%

WD-377:

 • Demontaż deskowania i rusztowania UN - 75%         
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła, podpora A, j. Częstochowa - 100%    
 • Betonowanie skrzydła, podpora A, j. Częstochowa - 100%      

WA-380:

 • Betonowanie przyczółka, podpora A, jezdnia prawa - 100%

WA-381:

 • Demontaż deskowania i rusztowania UN - 45%

MA/PZ-382:

 • Przygotowanie do betonowania UN, jezdnia lewa
 • Zbrojenie i deskowanie UN, jezdnia lewa - 100%       
 • Betonowanie UN, jezdnia lewa - 100%         
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A