Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-12

Postęp robót mostowych (49 i 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Rozdeskowanie ramy przepustu - 100%              
 • Izolacja cienkowarstwowa przepustu, w-wa 1 – 80%  

PPZ-27:

 • Zasypka przepustu, w-wa 6-8 – 100% 

PPZ-28:

 • Zasypka przepustu, w-wa 8-9 – 100%

PPZ-29:

 • Zasypka przepustu, w-wa 8-9 – 100%

PPZ-30:

 • Zasypka przepustu, w-wa 7-9 – 100%

PPZ-31:

 • Zasypka przepustu, w-wa 4-7 - 100%  

PPZ-32:

 • Zasypka przepustu, w-wa 13-15 - 100%              
 • Zasypka wewnątrz przepustu -  20%

PPZ-33:

 • Zasypka przepustu, w-wa 13-14 - 50%

PPZ-34:

 • Deskowanie skrzydeł, jezdnia lewa  - 100%        
 • Zbrojenie skrzydeł, jezdnia lewa - 100%              

PPZ-35:

 • Deskowanie i zbrojenie ścian przepustu, segment 2 - 100%              
 • Betonowanie ścian przepustu, segment 2 – 100%

PPZ-37:

 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 1 - 100%
 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 4 - 70%              
 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 5 - 70%

PPZ-39:

 • Deskowanie wlotu i wylotu przepustu - 50%

WD-377:

 • Deskowanie UN - 88%          
 • Podlewka pod łożyska, podpora A, B, C – 100%  
 • Deskowanie i zbrojenie skrzydła, podpora C, jezdnia lewa  - 100%
 • Betonowanie skrzydła, podpora C, jezdnia lewa - 100%

WA-379:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 14-17 - 100%      
 • Montaż drenażu, podpora B – 100%

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora A, jezdnia prawa  - 15%               
 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora B, jezdnia prawa - 55%

WA-381:

 • Zbrojenie poprzecznic – 20%
 • Deskowanie poprzecznic – 40%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie UN, jezdnia lewa  - 95%
 • Zbrojenie UN, jezdnia lewa – 55%
 • Podlewka pod łożyska, podpora A, B, jezdnia prawa – 100%             
 • Betonowanie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa – 100%

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Izolacja cienkowarstwowa przepustu, w-wa 1-3 – 100%

PPZ-33:

 • Zasypka wewnątrz przepustu - 80%    

PPZ-34:

 • Betonowanie skrzydeł, jezdnia lewa  - 100%      
 • Przygotowanie powierzchni pod izolację          

PPZ-35:

 • Zbrojenie ścian, segment 3 - 100%      
 • Deskowanie ścian, segment 3 - 100%
 • Betonowanie ścian, segment 3 - 100%

PPZ-37:

 • Betonowanie stropu przepustu, segment 1 - 100%
 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 4 - 90%              
 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 5 - 90%

PPZ-39:

 • Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu - 40%          
 • Zbrojenie płyty zespalającej – 30%

WD-377:

 • Zbrojenie UN - 24%              
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa – 30%

WA-378:

 • Zbrojenie kap chodnikowych - 100%   
 • Betonowanie kap chodnikowych – 100%

WA-379:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 18-21 – 100%      
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 9-12 – 100%

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora A, jezdnia prawa– 32%
 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora B, jezdnia prawa – 81%

WA-381:

 • Zbrojenie poprzecznic– 65%
 • Zbrojenie UN – 57%

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie UN, jezdnia lewa – 73%

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • Zasypka przepustu, w-wa 9-11 – 100%

PPZ-28:

 • Zasypka przepustu, w-wa 10-11 – 100%

PPZ-29:

 • Zasypka przepustu, w-wa 10-11 – 100%

PPZ-30:

 • Zasypka przepustu, w-wa 10 – 100%

PPZ-31:

 • Zasypka przepustu, w-wa 10 – 100%   

PPZ-34:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, jezdnia prawa – 35%        

PPZ-35:

 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 1 strona północna - 70%           
 • Deskowanie ścian przepustu, segment 1 strona północna – 60%

PPZ-37:

 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 4 - 100%
 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 5 – 100%
 • Betonowanie stropu przepustu, segment 4 -100%
 • Betonowanie stropu przepustu, segment 5 -100%

WD-377:

 • Zbrojenie UN - 90%              
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła, podpora A jezdnia prawa – 65%

EA-377a:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 9-11 – 100%

WA-379:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora B, w-wa 13-14 – 100%

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora B, jezdnia prawa – 90%

WA-381:

 • Zbrojenie i deskowanie poprzecznic – 100%
 • Zbrojenie UN – 100%
 • Deskowanie UN -0 100%
 • Betonowanie UN – 100%

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie UN, jezdnia lewa – 86%

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:

PPZ-35:

 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 1 strona północna - 100%         
 • Deskowanie ścian przepustu, segment 1 strona północna – 100%
 • Roboty przygotowawcze do betonowania segmentu nr 1

WD-377:

 • Zbrojenie UN - 100%            
 • Betonowanie UN – 100%

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie UN, jezdnia lewa – 95%
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A