Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-11

Postęp robót mostowych (44 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Deskowanie ramy przepustu, segment 1-3 – 91%
 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 4 – 55%

PPZ-27:

 • Zasypka przepustu, w-wa 4-5 – 100%

PPZ-28:

 • Zasypka przepustu, w-wa 4-5 – 100%

PPZ-29:

 • Zasypka przepustu, w-wa 4-5 – 100%

PPZ-30:

 • Montaż drenażu– 100%

PPZ-34:

 • Deskowanie ramy przepustu, strona prawa – 82%
 • Zbrojenie ramy przepustu, strona prawa – 97%

PPZ-35:

 • Betonowanie płyty dennej, segment 2 – 100%
 • Deskowanie płyty dennej, segment 2,4 – 85%

PPZ-37:

 • Zbrojenie skrzydeł segment 1 – 50%
 • Deskowanie skrzydeł segment 1– 50%

WD-377:

 • Przygotowanie podłoża pod płyty rusztowania UN
 • Układanie płyt pod rusztowanie UN – 65%
 • Rusztowanie UN -6%
 • Zbrojenie skrzydeł, podpora A -20

EA-377b:

 • Niwelacja terenu pod estakadą

WD-378:

 • Betonowanie dylatacji – 100%
 • Montaż urządzenia dylatacyjnego – 100%
 • Montaż krawężników – 90%

WA-379:

 • Sprężenie UN, strona prawa- 100%
 • Demontaż rusztowania UN(wieże), strona prawa -100%

WA-380:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 65%

WA-381:

 • Demontaż deskowania przyczółka, podpora B, strona lewa – 100%

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie i deskowanie ciosów, strona lewa– 70%
 • Deskowanie korpusu przyczółka, podpora A, strona prawa – 99%
 • Zbrojenie korpusu przyczółka, podpora A, strona prawa– 99%
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, strona lewa– 70%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, strona lewa– 95%
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, strona lewa-65%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, strona lewa- 93%

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 4 - 83%

PPZ-28:

 • Zasypka przepustu, w-wa 5-7 - 100%

PPZ-29:

 • Zasypka przepustu, w-wa 5-7 - 100%

PPZ-32:

 • Zasypka przepustu, w-wa 1-3 - 50%            
 • Izolacja wewnątrz przepustu - 30%

PPZ-33:

 • Zasypka przepustu, w-wa 1-3 - 50%            
 • Izolacja wewnątrz przepustu - 30%

PPZ-34:

 • Deskowanie ramy przepustu, strona prawa - 92%     
 • Zbrojenie ramy przepustu, strona prawa - 98%

PPZ-35:

 • Deskowanie płyty dennej, segment 4 - 100%     
 • Zbrojenie płyty dennej, segment 4 - 100%
 • Betonowanie płyty dennej, segment 4 - 100%
 • Przygotowanie podłoża fundamentu pod izolację             
 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu, w-wa 1 - 75%
 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu, w-wa 2 - 25%      

PPZ-37:

 • Zbrojenie skrzydeł, segment 1 - 100% 
 • Deskowanie skrzydeł, segment 1 - 87%              
 • Betonowanie ścian i skrzydeł, segment 1 - 50%  

WD-377:

 • Przygotowanie podłoża pod płyty rusztowania UN, przęsło AB                                                                       
 • Rusztowanie UN - 45%         
 • Deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych - 80%     

EA-377a:

 • Niwelacja terenu pod estakadą

EA-377b:

 • Niwelacja terenu pod estakadą

WD-378:

 • Ława betonowa pod drenaż, podpora A - 100%         
 • Montaż drenażu, podpora C - 100%
 • Zasypka przyczółka, podpora C, w-wa 15-16 - 100%  
 • Wklejanie kotew pod kapy chodnikowe - 100%

WA-379:

 • Demontaż deskowania UN, strona prawa - 52%

WA-380:

 • Deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa - 80%     
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa - 95%

WA-381:

 • Deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych - 99%             
 • Deskowanie skrzydła przyczółka, podpora A, strona lewa - 100%
 • Zbrojenie skrzydła przyczółka, podpora A, strona lewa - 100%
 • Betonowanie skrzydła przyczółka, podpora A, strona lewa - 100%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie UN, strona lewa - 10%
 • Deskowanie przyczółka, podpora A, strona prawa 100%           
 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa - 100%             
 • Betonowanie przyczółka, podpora A, strona prawa - 100%       
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, strona lewa - 100%   
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, strona lewa - 100%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, strona lewa - 100%   
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, strona lewa - 100%
 • Betonowanie skrzydła, podpora B, strona lewa - 100%

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 4 - 93%
 • Zbrojenie ramy przepustu - 97%

PPZ-30:

 • Zasypka przepustu, w-wa 4-6 - 100%

PPZ-31:

 • Zasypka przepustu, w-wa 1-3 - 100%

PPZ-32:

 • Izolacja wewnątrz przepustu - 100%

PPZ-33:

 • Izolacja wewnątrz przepustu - 100%

PPZ-34:

 • Zbrojenie i deskowanie ramy przepustu, jezdnia prawa - 100%
 • Betonowanie ramy przepustu, jezdnia prawa - 100%
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, jezdnia lewa - 10%

PPZ-35:

 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu, w-wa 1-3 - 100%

PPZ-36:

 • Przygotowanie podłoża pod izolację z papy
 • Izolacja pionowa z papy termozgrzewalnej - 90%              

PPZ-37:

 • Zbrojenie i deskowanie ścian i skrzydeł, segment - 100% 
 • Betonowanie ścian i skrzydeł, segment 1, jezdnia Gorzyczki - 100% 
 • Deskowanie stropu przepustu, segment 3 - 100%              
 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 3 - 82%      
 • Deskowanie stropu przepustu, segment 2,4 - 55%            
 • Deskowanie ścian i skrzydeł, segment 5 - 30%

WD-377:

 • Rusztowanie UN - 65%         
 • Deskowanie i zbrojenie ciosów podłożyskowych - 100%   
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych, podpory A, B, C - 100%        
 • Deskowanie i zbrojenie skrzydła, podpora C, jezdnia prawa - 85%    
 • Deskowanie i zbrojenie skrzydła, podpora C, jezdnia lewa - 25%

EA-377b:

 • Niwelacja terenu pod estakadą

WD-378:

 • Zasypka przyczółka, podpora C, w-wa 17-20 - 100%  
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 15%

WA-379:

 • Demontaż deskowania UN, jezdnia prawa - 85%

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora A, jezdnia lewa - 95%  
 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora B, jezdnia lewa - 100%
 • Betonowanie przyczółka, podpora B, jezdnia lewa - 100%

WA-381:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła przyczółka, podpora B, jezdnia lewa - 20%            
 • Montaż rusztowania UN - 50%      
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych - 100%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie UN, jezdnia lewa - 42%    
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 33%    
 • Betonowanie skrzydła, podpora A, jezdnia lewa - 100%

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zbrojenie i deskowanie ramy przepustu - 100%   
 • Betonowanie ramy przepustu - 100%

PPZ-31:

 • Montaż drenażu - 100%       

PPZ-32:

 • Zasypka przepustu, w-wa 3-10 - 100%

PPZ-33:

 • Zasypka przepustu, w-wa 1-10 - 100%

PPZ-34:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, jezdnia lewa  - 15%        
 • Demontaż deskowania ramy przepustu, jezdnia prawa - 100%

PPZ-35:

 • Deskowanie ścian, segment 2 - 50%     
 • Zbrojenie ścian, segment 2 - 100%

PPZ-36:

 • Izolacja cienkowarstwowa ścian - 60%        

PPZ-37:

 • Deskowanie stropu przepustu, segment 1 - 30%
 • Deskowanie stropu przepustu, segment 2 - 90%
 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 2 - 70%    
 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 3 - 100%    
 • Betonowanie stropu przepustu, segment 3 - 100%            
 • Zbrojenie ścian i skrzydeł, segment 5 - 100%      
 • Deskowanie ścian i skrzydeł, segment 5- 50%    
 • Betonowanie ścian i skrzydeł, segment 5 - 50%

PPZ-39:

 • Wklejanie kotew pod płytę zespalającą - 100%    
 • Zbrojenie fundamentu wlotu i wylotu - 90%

WD-377:

 • Rusztowanie UN - 90%         
 • Deskowanie UN - 28%          
 • Deskowanie i zbrojenie skrzydła, podpora C, jezdnia prawa - 99%    
 • Deskowanie i zbrojenie skrzydła, podpora C, jezdnia lewa  - 30%

EA-377a:

 • Przewóz nadmiaru gruntu spod estakady

EA-377b:

 • Niwelacja terenu pod estakadą
 • Przewóz nadmiaru gruntu spod estakady

WD-378:

 • Przygotowanie warstwy pod drenaż, podpora A ---           
 • Montaż drenażu, podpora A - 100%    
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 19-22 - 90%         
 • Przygotowanie warstwy pod płytę przejściową, podpora C ---           
 • Zasypka przyczółka, podpora C, w-wa 21-24 - 100%          
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 70%

WA-379:

 • Demontaż deskowania UN, jezdnia prawa - 100%             
 • Montaż drenażu, podpora A - 100%

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora A, jezdnia lewa  - 99% 
 • Zasypka fundamentu, podpora A - 100%

WA-381:

 • Montaż rusztowania UN - 100%          
 • Montaż łożysk - 100%           
 • Przygotowanie do montażu łożysk - 100%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie UN, jezdnia lewa  - 70%   
 • Beton ciosów podłożyskowych - 100%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa - 82%          
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa     - 100%   
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa - 82%

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Rozdeskowanie ramy przepustu - 45%

PPZ-31:

 • Zasypka przepustu, w-wa 4-6 - 100%      

PPZ-32:

 • Zasypka przepustu, w-wa 9-12 - 100%

PPZ-33:

 • Zasypka przepustu, w-wa 11-13 - 50%

PPZ-34:

 • Deskowanie skrzydeł, jezdnia lewa  - 50%          
 • Zbrojenie skrzydeł, jezdnia lewa - 60%

PPZ-35:

 • Deskowanie i zbrojenie ścian przepustu, segment 2 - 75%

PPZ-37:

 • Deskowanie stropu przepustu, segment 1 - 72%
 • Zbrojenie i deskowanie stropu przepustu, segment 2 - 100%            
 • Betonowanie stropu przepustu, segment 2 - 100%                                            
 • Betonowanie ściany i skrzydła, segment 5 (strona Gdańsk) - 100%

PPZ-39:

 • Zbrojenie i deskowanie fundamentu wlotu i wylotu- 100%
 • Betonowanie fundamentu wlotu i wylotu - 100%

WD-377:

 • Rusztowanie UN - 95%         
 • Deskowanie UN - 42%          
 • Deskowanie i zbrojenie skrzydła, podpora C, jezdnia prawa - 100%  
 • Deskowanie i zbrojenie skrzydła, podpora C, jezdnia lewa  - 50%
 • Betonowanie skrzydła, podpora C, jezdnia prawa-100%

EA-377b:

 • Przewóz nadmiaru gruntu spod estakady

WD-378:

 • Montaż desek gzymsowych - 100%     
 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 21-29 - 100%                                      
 • Zbrojenie kap chodnikowych - 99%     

WA-379:

 • Zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, w-wa 11-13 - 100%

WA-380:

 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora A, jezdnia lewa  - 100%
 • Betonowanie korpusu przyczółka, podpora A, jezdnia lewa – 100%
 • Rozdeskowanie przyczółka, podpora B, jezdnia lewa – 30%
 • Zbrojenie i deskowanie przyczółka, podpora B, jezdnia prawa – 35%

WA-381:

 • Montaż belek prefabrykowanych typu T, jezdnia prawa i lewa - 100%             
 • Deskowanie poprzecznic – 15%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie UN, jezdnia lewa  - 85%
 • Zbrojenie UN, jezdnia lewa – 25%
 • Podlewka pod łożyska, podpora A, B, jezdnia lewa – 100%
 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła, podpora A, jezdnia prawa – 99%
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa -100%    
 • Betonowanie skrzydła, podpora B, jezdnia prawa – 100%
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A