Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-10

Postęp robót mostowych (40 - 43 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • Zasypka przepustu - I w-wa – 80%
 • Deskowanie pod beton ochronny papy – 100%
 • Betonowanie betonu ochronny papy – 100%

PPZ-28:

 • Deskowanie pod beton ochronny papy – 100%
 • Beton ochronny papy – 100%

PPZ-29:

 • Deskowanie pod beton ochronny papy – 100%
 • Beton ochronny papy – 100%

PPZ-32:

 • Demontaż deskowania ramy przepustu – 8%

PPZ-33:

 • Demontaż deskowania ramy przepustu – 100%

PPZ-34:

 • Deskowanie ramy przepustu, strona prawa – 8%

PPZ-35:

 • Pompowanie wody z wykopu
 • Wykop – 100%
 • Beton wyrównawczy – 100%

PPZ-37:

 • Zbrojenie płyty dennej – 100%
 • Deskowanie płyty dennej – 100%
 • Betonowanie płyty dennej – 100%
 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 2 – 100%
 • Deskowanie ścian przepustu, segment 2 – 60%

EA-377b:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej (kapy chodnikowe boczne) – 20%

WD-378:

 • Zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora A,C– 100%
 • Deskowanie ścianki zaplecznej, podpora A,C – 100%
 • Betonowanie ścianki zaplecznej, podpora A,C – 100%

WA-379:

 • Montaż rusztowania UN, strona prawa - 100%
 • Montaż deskowania UN, strona prawa – 45%
 • Montaż zbrojenia UN, strona prawa – 4%

WA-380:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 30%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 25%

WA-381:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 23%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 23%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 40%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa - 35%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 24%

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Roboty przygotowawcze

PPZ-28:

 • Zasypka przepustu, w-wa 2,3 – 100%

PPZ-29:

 • Zasypka przepustu, w-wa 2,3 – 100%

PPZ-30:

 • Deskowanie pod beton ochronny papy – 100%
 • Beton ochronny papy – 100%

PPZ-31:

 • Deskowanie pod beton ochronny papy – 50%

PPZ-32:

 • Demontaż deskowania ramy przepustu– 87%

PPZ-33:

 • Izolacja cienkowarstwowa – 40%

PPZ-34:

 • Deskowanie ramy przepustu, strona prawa – 30%
 • Zbrojenie ramy przepustu, strona prawa – 30%

PPZ-35:

 • Montaż zbrojenia płyty dennej, segment 1 – 30%
 • Montaż zbrojenia płyty dennej, segment 2 – 30%

PPZ-37:

 • Deskowanie ścian przepustu, segment 2 – 100%
 • Betonowanie ścian przepustu, segment 2 – 100%
 • Deskowanie ścian przepustu, segment 4 – 95%

EA-377a:

 • Przygotowanie warstwy pod płytę przejściową, podpora A
 • Niwelacja terenu pod estakadą
 • Zasypka inżynierska, podpora E, w-wa 11,12 – 100%

EA-377b:

 • Zasypka inżynierska, podpora A, w-wa 10,11 – 100%

WA-379:

 • Montaż deskowania UN, strona prawa – 95%
 • Montaż zbrojenia UN, strona prawa – 55%

WA-380:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 48%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 45%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 20%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 30%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 30%

WA-381:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 100%
 • Deskowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 100%
 • Betonowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 100%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 65%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 65%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 70%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 80%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 97%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 97%

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Deskowanie ramy przepustu, segment 1-3 – 75%
 • Zbrojenie ramy przepustu, segment 1-3 – 90%
 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu, w-wa I-II, segment 1-3 – 100%

PPZ-27:

 • Zasypka przepustu, w-wa I-III – 100%
 • Montaż drenażu – 40%

PPZ-29:

 • Montaż drenażu – 5%

PPZ-30:

 • Zasypka przepustu, w-wa 1 – 50%

PPZ-31:

 • Przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy

PPZ-32:

 • Demontaż deskowania ramy przepustu – 100%
 • Izolacja cienkowarstwowa ramy przepustu – 66%

PPZ-33:

 • Przygotowanie powierzchni przepustu pod izolację
 • Izolacja cienkowarstwowa ramy przepustu – 100%
 • Zasypka przepustu, w-wa 1 – 50%

PPZ-34:

 • Deskowanie ramy przepustu, strona prawa – 50%
 • Zbrojenie ramy przepustu, strona prawa – 65%

PPZ-35:

 • Zbrojenie płyty dennej, segment 1-4 – 85%
 • Deskowanie płyty dennej, segment 1-4 – 40%

PPZ-37:

 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 1 – 30%
 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 3 – 85%
 • Deskowanie ścian przepustu, segment 4 – 100%
 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 4 – 100%
 • Betonowanie ścian przepustu, segment 4 – 100%
 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 5 – 30%
 • Izolacja fundamentu przepustu, segment 1,2,3 – 100%
 • Izolacja fundamentu przepustu, segment 4 – 33%
 • Izolacja fundamentu przepustu, segment 5 – 100%

WD-377:

 • Przygotowanie podłoża pod płyty rusztowania UN

EA-377a:

 • Przygotowanie warstwy pod płytę przejściową, podpora E
 • Niwelacja terenu pod estakadą 
 • Beton wyrównawczy pod płytę przejściową, podpora E – 100%
 • Zbrojenie płyty przejściowej, podpora E – 100%

EA-377b:

 • Przygotowanie warstwy pod płytę przejściową, podpora A
 • Niwelacja terenu pod estakadą
 • Beton wyrównawczy pod płytę przejściową, podpora A – 100%

WD-378:

 • Przygotowanie powierzchni UN pod izolację z papy
 • Zasypka inżynierska, podpora A, w-wa 12-15 – 100%
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych – 65%

WA-379:

 • Montaż deskowania UN, strona prawa – 100%
 • Montaż zbrojenia UN, strona prawa – 100%
 • Betonowanie UN, strona prawa – 100%
 • Roboty przygotowawcze pod ławę betonową drenażu, podpora A

WA-380:

 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora A, w-wa I-III – 100%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 50%
 • Deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 20%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 90%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 35%
 • Izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora B, w-wa III – 100%
 • Przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację

WA-381:

 • Deskowanie skrzydła, podpora A, strona lewa – 50%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 87%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 87%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 78%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa - 88%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, strona lewa – 50%
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, strona lewa – 50%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 100%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 100%
 • Betonowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 100%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, strona lewa – 30%
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, strona lewa – 30%

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Deskowanie ramy przepustu, segment 1-3 – 86%
 • Zbrojenie ramy przepustu, segment 1-3 – 100%
 • Zbrojenie stropu przepustu, segment 4 – 36%

PPZ-27:

 • Montaż drenażu – 100%

PPZ-28:

 • Montaż drenażu – 100%

PPZ-29:

 • Montaż drenażu – 50%

PPZ-30:

 • Zasypka przepustu, w-wa 1-3 – 100%

PPZ-31:

 • Przygotowanie pod beton ochronny papy
 • Beton ochronny papy – 100%

PPZ-32:

 • Przygotowanie powierzchni do izolacji wewnątrz przepustu

PPZ-33:

 • Przygotowanie powierzchni do izolacji wewnątrz przepustu
 • Zasypka przepustu, w-wa 1-3 – 50%

PPZ-34:

 • Deskowanie ramy przepustu, strona prawa – 72%
 • Zbrojenie ramy przepustu, strona rawa – 92%

PPZ-35:

 • Zbrojenie płyty dennej, segment 1,3 – 100%
 • Deskowanie płyty dennej, segment 1,3 – 100%
 • Betonowanie płyty dennej, segment 1,3 – 100%
 • Zbrojenie płyty dennej, segment 2,4 – 90%

PPZ-36:

 • Przygotowanie powierzchni do izolacji przepustu

PPZ-37:

 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 1 – 50%
 • Zbrojenie ścian przepustu, segment 3 – 100%
 • Deskowanie ścian przepustu, segment 3 – 100%
 • Betonowanie ścian przepustu, segment 3 – 100%

PPZ-39:

 • Układanie prefabrykatów – 100%

WD-377:

 • Przygotowanie podłoża pod płyty rusztowania UN

EA-377a:

 • Betonowanie płyty przejściowej, podpora E – 100%

EA-377b:

 • Zbrojenie płyty przejściowej, podpora A – 100%
 • Betonowanie płyty przejściowej, podpora A – 100%
 • Niwelacja terenu pod estakadą

WD-378:

 • Zasypka inżynierska, podpora A, w-wa 16-18 – 100%
 • Montaż urządzenia dylatacyjnego – 100%
 • Montaż krawężników – 60%
 • Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych – 60%

WA-379:

 • Roboty przygotowawcze pod wykonanie sprężenia UN, strona prawa
 • Wykonanie fundamentu pod drenaż, podpora A – 100%
 • Roboty przygotowawcze pod ławę betonową drenażu, podpora A
 • Wykonanie fundamentu pod drenaż, podpora B – 100%

WA-380:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 60%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 96%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 79%

WA-381:

 • Deskowanie skrzydła, podpora A, strona lewa – 55%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, strona lewa – 85%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 100%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 100%
 • Betonowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 100%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 91%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 94%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora A, strona lewa – 86%
 • Deskowanie skrzydła, podpora A, strona lewa – 68%
 • Zbrojenie skrzydła, podpora B, strona lewa – 75%
 • Deskowanie skrzydła, podpora B, strona lewa – 59%
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A