Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-09

Postęp robót mostowych (36 - 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • zbrojenie ramy przepustu, segment 4 – 75%
 • deskowanie ramy przepustu, segment 4 – 90%
PPZ-28:
 • deskowanie wlotu i płyty zespalającej – 100%
 • zbrojenie wlotu i płyty zespalającej – 100%
 • betonowanie wlotu i płyty zespalającej – 100%
PPZ-30:
 • deskowanie wlotu i płyty zespalającej – 80%
PPZ-32:
 • zbrojenie ścian i stropu, segment 1-4 – 97%
PPZ-33:
 • zbrojenie ścian i stropu, segment 1-4 - 100%
 • deskowanie ścian i stropu, segment 1-4 – 100%
PPZ-34:
 • deskowanie ramy przepustu, strona lewa – 75%
 • zbrojenie ramy przepustu, strona lewa – 65%
PPZ-36:
 • zbrojenie płyty zespalającej – 97%
 • deskowanie ścian wlotu i wylotu – 80%
PPZ-37:
 • zbrojenie płyty dennej – 25%
EA-377a:
 • montaż kotew kap chodnikowych - 97%
WD-378:
 • demontaż szalunków i rusztowań UN – 60%
WA-379:
 • sprężanie obiektu, strona lewa - 50%
WA-380:
 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona prawa – 85%
 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa – 5%
WA-381:
 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 90%
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 90%
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 75%
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 80%
MA/PZ-382:
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • seskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 93%
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 93%
Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • zbrojenie ramy przepustu, segment 4 – 80%
 • deskowanie ramy przepustu, segment 4 – 96%
PPZ-28:
 • śrutowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy – 100%
PPZ-29:
 • śrutowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy – 100%
PPZ-30:
 • deskowanie wlotu i płyty zespalającej – 100%
 • betonowanie wlotu i płyty zespalającej – 100%
PPZ-31:
 • deskowanie wlotu i płyty zespalającej– 100%
 • betonowanie wlotu i płyty zespalającej – 100%
PPZ-32:
 • deskowanie ramy przepustu – 92%
PPZ-33:
 • betonowanie ramy przepustu – 100%
PPZ-34:
 • deskowanie ramy przepustu, strona lewa – 89%
 • zbrojenie ramy przepustu, strona lewa – 82%
PPZ-35:
 • wykop pod beton wyrównawczy – 95%
PPZ-36:
 • zbrojenie płyty zespalającej – 100%
 • deskowanie ścian wlotu i wylotu – 100%
PPZ-37:
 • zbrojenie płyty dennej – 42%
 • deskowanie płyty dennej – 25%
 • wymiana materacy - beton wyrównawczy– 90%
EA-377a:
 • montaż kotew kap chodnikowych - 100%
 • zbrojenie kap chodnikowych, strona lewa – 70%
WD-378:
 • demontaż szalunków i rusztowań UN – 82%
WA-379:
 • montaż rusztowania UN, strona prawa - 27%
WA-380:
 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%
 • deskowanie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%
 • betonowanie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%
 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa – 37%
WA-381:
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 98%
 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 98%
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 80%
MA/PZ-382:
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 12%
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 12%
 • betonowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 100%
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 100%
 • betonowanie przyczółka, podpora B, strona lewa -100%

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zbrojenie ramy przepustu, segment 4 – 91%

PPZ-27:

 • Izolacja cienkowarstwowa – 100%

PPZ-28:

 • Izolacja cienkowarstwowa – 50%

PPZ-32:

 • Deskowanie ramy przepustu – 97%
 • Zbrojenie ramy przepustu – 98%

PPZ-33:

 • Demontaż deskowania ramy przepustu – 10%

PPZ-34:

 • Deskowanie ramy przepustu, strona lewa – 97%
 • Zbrojenie ramy przepustu, strona lewa – 97%

PPZ-37:

 • Zbrojenie płyty dennej – 50%
 • Deskowanie płyty dennej – 55%
 • Betonowanie płyty dennej– 40%

WD-377:

 • Nasyp dociążający, podpora B - 100%

WD-378:

 • Demontaż szalunków i rusztowań UN – 97%
 • Beton bloków kotwiących – 100%

WA-379:

 • Montaż rusztowania UN, strona prawa - 50%

WA-380:

 • Zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa – 47%

WA-381:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • Deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • Betonowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 85%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 85%

MA/PZ-382:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 28%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 28%
 • Rozdeskowanie przyczółków A i B, strona lewa – 50%

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • Zbrojenie ramy przepustu, segment 4 – 98%
 • Zbrojenie ramy przepustu, segment 4 – 98%

PPZ-27:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej– 100%

PPZ-28:

 • Zasypka przepustu - I w-wa – 95%
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej – 100%

PPZ-29:

 • Zasypka przepustu - I w-wa – 95%
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej – 100%

PPZ-30:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej – 70%
 • Śrutowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację z papy – 100%

PPZ-31:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej – 70%

PPZ-32:

 • Zbrojenie ramy przepustu – 100%
 • Deskowanie ramy przepustu – 100%
 • Betonowanie ramy przepustu – 100%

PPZ-33:

 • Demontaż deskowania ramy przepustu – 70%

PPZ-34:

 • Deskowanie ramy przepustu, strona lewa – 100%
 • Zbrojenie ramy przepustu, strona lewa – 100%
 • Betonowanie ramy przepustu, strona lewa – 100%

PPZ-35:

 • Pompowanie wody z wykopu

PPZ-36:

 • Betonowanie wlotu, wylotu, płyty zespalającej – 100%

PPZ-37:

 • Zbrojenie płyty dennej – 90%
 • Deskowanie płyty dennej – 85%
 • Betonowanie płyty dennej – 80%

PPZ-39:

 • Montaż prefabrykatów – 45%

EA-377b:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej (kapy chodnikowe środkowe) – 50%

WD-378:

 • Demontaż szalunków i rusztowań UN – 100%
 • Przygotowanie pod drenaż, podpora C
 • Wykonanie fundamentu pod drenaż, podpora C – 100%

WA-379:

 • Montaż rusztowania UN, strona prawa - 87%

WA-380:

 • Zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%
 • Deskowanie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%
 • Betonowanie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%

WA-381:

 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 100%
 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 100%
 • Betonowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 100%

MA/PZ-382:

 • Deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 25%
 • Zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa -25%
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A