Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-08

Postęp robót mostowych (31 i 35 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • zbrojenie ramy przepustu, segment 3,4 – 20%
 • deskowanie ramy przepustu, segment 3,4 – 40%
 • wykop pod chudy beton, strona lewa – 80%
PPZ-27:
 • montaż prefabrykatów -100%
PPZ-28:
 • montaż prefabrykatów -100%
PPZ-29:
 • oczyszczenie betonu wyrównawczego -100%
 • montaż prefabrykatów – 100%
PPZ-30:
 • montaż prefabrykatów – 100%
PPZ-30:
 • montaż prefabrykatów – 100%
PPZ-31:
 • oczyszczenie betonu wyrównawczego -100%
PPZ-32:
 • deskowanie segment I-IV(ściany boczne) – 80%
 • montaż rusztowania stropu, segment 1-4 – 10%
PPZ-33:
 • montaż rusztowania stropu, segment 1-4 – 10%
 • deskowanie segment I-IV(ściany boczne) – 80%
PPZ-34:
 • platforma pod rusztowanie stropu przepustu – 100%
 • montaż płyt pod rusztowanie – 50%
WD-377:
 • deskowanie przyczółka, podpora A – 40%
 • rozdeskowanie przyczółka, podpora C – 90%
 • zbrojenie ścian bocznych, podpora C – 15%
WD-378:
 • deskowanie i rusztowanie UN – 90%
 • zasypka inżynierska, warstwa 10-13, podpora C – 100%
 • montaż zbrojenia UN – 10%
 • montaż szalunków ciosów, podpora A,B,C – 100%
 • betonowanie szalunków ciosów, podpora A,B,C – 100%
WA-379:
 • montaż rusztowania UN, strona lewa – 100%
 • montaż deskowania UN, strona lewa – 15%
 • zasypka inżynierska, warstwa 4-6, podpora B – 100%
 • izolacja przyczółka, podpora A,B – 100%
WA-380:
 • próbne obciążenie kolumn CMC, podpora B – 100%
WA-381:
 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 100%
 • deskowanie fundamentu, podpora B, strona prawa – 100%
 • betonowanie fundamentu, podpora B, strona prawa – 100%
MA/PZ-382:
 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 80%
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 80%
 • wykonywanie mikropali, podpora A,B – 100%
Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • deskowanie ramy przepustu, segment 4– 82%
 • zbrojenie ramy przepustu, segment 4 – 50%
 • wykop pod beton wyrównawczy, strona lewa – 100%
 • beton wyrownawczy, segment 1,2 – 100%
PPZ-27:
 • montaż deskowania fundamentu wlotu, strona lewa -90%
 • zbrojenie fundamentu wlotu, strona lewa – 100%
PPZ-28:
 • montaż deskowania fundamentu wlotu, strona lewa -10%
 • zbrojenie fundamentu wlotu, strona lewa – 100%
PPZ-29:
 • montaż deskowania fundamentu wlotu, strona prawa – 70%
 • zbrojenie fundamentu wlotu, strona prawa – 100%
PPZ-32:
 • montaż rusztowania stropu, segment 1-4 – 30%
PPZ-33:
 • montaż rusztowania stropu, segment 1-4– 100%
PPZ-34:
 • montaż płyt pod rusztowanie – 100%
 • deskowanie ramy przepustu, strona lewa – 55%
PPZ-37:
 • wymiana materacy – wykop – 100%
 • wymiana materacy – beton wyrównawczy – 65%
WD-377:
 • zbrojenie przyczółka, podpora A – 100%
 • deskowanie przyczółka, podpora A – 100%
EA-377a:
 • układanie papy pod kapy chodnikowe, strona lewa – 95%
 • układanie krawężników, strona lewa – 95%
WD-378:
 • deskowanie i rusztowanie UN – 100%
 • zasypka inżynierska przyczółka, w-wa 5, podpora A – 100%
 • montaż zbrojenia UN – 70%
WA-379:
 • zasypka inżynierska, warstwa 4 podpora A – 80%
 • zasypka inżynierska, warstwa 7,8,9 podpora B – 100%
 • składanie ram SG – 80%
 • deskowanie UN, strona lewa – 25%
WA-380:
 • profilowanie warstwy transmisyjnej, podpora A,B– 100%
 • beton wyrównawczy, podpora A,B – 100%
WA-381:
 • deskowanie fundamentu, podpora A, strona prawa – 80%
 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%
 • deskowanie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%
 • betonowanie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%
Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • deskowanie ramy przepustu, segment 4– 87%
 • zbrojenie ramy przepustu, segment 4 – 60%
 • zbrojenie płyty dennej przepustu, segment 1 – 90%
 • zbrojenie płyty dennej przepustu, segment 2 – 90%
 • deskowanie płyty dennej przepustu, segment 1 – 90%
 • deskowanie płyty dennej przepustu, segment 2 – 90%
PPZ-27:
 • montaż deskowania fundamentu wlotu, strona lewa – 100%
 • betonowanie fundamentu wlotu, strona lewa – 100%
 • zbrojenie płyty zespalającej, strona lewa – 55%
PPZ-28:
 • montaż deskowania fundamentu wlotu, strona lewa – 100%
 • betonowanie fundamentu wlotu, strona lewa – 100%
 • wklejanie kotew, strona lewa – 100%
PPZ-29:
 • montaż deskowania fundamentu wlotu, strona prawa – 100%
 • betonowanie fundamentu wlotu, strona prawa – 100%
 • wklejanie kotew, strona lewa – 30%
PPZ-32:
 • montaż deskowania stropu, segment 1-4– 45%
PPZ-33:
 • montaż zbrojenia stropu, segment 1-4 – 5%
PPZ-34:
 • deskowanie stropu przepustu, strona lewa – 10%
EA-377a:
 • zbrojenie wnęk dylatacyjnych, podpora A, strona lewa i prawa– 50%
 • układanie krawężników, strona prawa – 25%
 • układanie papy pod kapy chodnikowe, strona prawa – 40%
WD-378:
 • zasypka inżynierska przyczółka, w-wa 6,7,8 podpora A – 100%
 • zasypka inżynierska przyczółka, w-wa 9 podpora A – 40%
 • montaż zbrojenia UN – 83%
WA-379:
 • zasypka inżynierska, warstwa 4,5,6,7,8 podpora A – 100%
 • zasypka inżynierska, warstwa 9 podpora A -40%
 • deskowanie UN, strona lewa – 55%
WA-380:
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 80%
WA-381:
 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 30%
Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • zbrojenie ramy przepustu, segment 4– 65%
 • zbrojenie płyty dennej przepustu, segment 1 – 100%
 • zbrojenie płyty dennej przepustu, segment 2 – 100%
 • deskowanie płyty dennej przepustu, segment 1 – 100%
 • deskowanie płyty dennej przepustu, segment 2 – 100%
 • betonowanie płyty dennej przepustu, segment 1,2 – 100%
PPZ-27:
 • zbrojenie wlotu przepustu i płyty zespalającej – 100%
 • deskowanie wlotu przepustu i płyty zespalającej – 100%
 • betonowanie wlotu przepustu i płyty zespalającej – 100%
PPZ-28:
 • zbrojenie wlotu przepustu – 100%
 • izolacja na stykach prefabrykatów – 100%
 • wklejanie kotew, strona lewa – 100%
 • zbrojenie płyty zespalającej – 80%
 • deskowanie wlotu i płyty zespalającej – 20%
PPZ-29:
 • izolacja na stykach prefabrykatów – 100%
 • wklejanie kotew, strona lewa – 100%
 • zbrojenie wlotu przepustu – 100%
 • zbrojenie płyty zespalającej – 80%
PPZ-30:
 • wklejanie kotew, strona lewa – 100%
 • zbrojenie fundamentu wlotu przepustu – 100%
 • deskowanie fundamentu wlotu przepustu – 100%
 • izolacja na stykach prefabrykatów – 100%
 • betonowanie fundamentu wlotu przepustu – 100%
 • zbrojenie wlotu przepustu – 100%
PPZ-31:
 • wklejanie kotew, strona lewa – 100%
 • izolacja na stykach prefabrykatów – 100%
 • zbrojenie fundamentu wlotu przepustu – 100%
 • deskowanie fundamentu wlotu przepustu – 100%
 • betonowanie fundamentu wlotu przepustu – 100%
PPZ-32:
 • deskowanie ścian i stropu, segment 1-4 – 80%
 • zbrojenie ścian i stropu, segment 1-4 – 50%
PPZ-33:
 • deskowanie ścian i stropu, segment 1-4 – 80%
 • zbrojenie ścian i stropu, segment 1-4 – 50%
PPZ-34:
 • deskowanie stropu przepustu – 25%
 • zbrojenie stropu przepustu – 15%
PPZ-36:
 • zbrojenie fundamentu wlotu i wylotu przepustu – 100%
 • deskowanie fundamentu wlotu i wylotu przepustu – 100%
 • betonowanie fundamentu wlotu i wylotu przepustu – 100%
 • zbrojenie fundamentu wlotu i wylotu przepustu – 20%
 • zbrojenie płyty zespalającej – 30%
 • zbrojenie wlotu i wylotu przepustu – 70%
PPZ-37:
 • wymiana materacy - beton wyrównawczy – 80%
WD-377:
 • betonowanie przyczółka, podpora A– 100%
EA-377a:
 • układanie krawężników, strona lewa i prawa– 99%
 • układanie papy pod kapy chodnikowe, strona lewa i prawa – 100%
WD-378:
 • zasypka inżynierska przyczółka, w-wa 9,10 podpora A– 100%
 • montaż zbrojenia UN – 100%
 • betonowanie UN  -100%
 • montaż splotów sprężających – 100%
WA-379:
 • zasypka inżynierska, warstwa 9,10 podpora A– 20%
 • deskowanie UN, strona lewa – 95%
 • zbrojenie UN, strona lewa – 25%
WA-380:
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 100%
 • deskowanie fundamentu, podpora B, strona prawa – 100%
 • betonowanie fundamentu, podpora B, strona prawa – 100%
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona lewa – 60%
WA-381:
 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 60%
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 70%
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 50%
 • izaolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora A – 100%
Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • zbrojenie ramy przepustu, segment 4 – 69%
PPZ-28:
 • deskowanie wlotu i płyty zespalającej – 40%
 • zbrojenie płyty zespalającej – 100%
PPZ-29:
 • deskowanie wlotu przepustu – 100%
 • zbrojenie płyty zespalającej – 100%
 • betonowanie wlotu i płyty zespalającej – 100%
PPZ-31:
 • zbrojenie wlotu przepustu – 100%
 • zbrojenie płyty zespalającej – 100%
PPZ-32:
 • zbrojenie ścian i stropu, segment 1-4 – 80%
PPZ-33:
 • zbrojenie ścian i stropu, segment 1-4 - 85%
PPZ-34:
 • deskowanie stropu przepustu – 40%
 • zbrojenie stropu przepustu, strona lewa – 60%
PPZ-36:
 • zbrojenie płyty zespalającej – 95%
WD-377:
 • rozdeskowanie przyczółka, podpora A - 100%
EA-377b:
 • przygotowanie podłoża pod izolację z papy(kapy chodnikowe)– 85%
WD-378:
 • montaż splotów sprężających – 100%
 • sprężanie obiektu – 100%
WA-379:
 • zbrojenie UN, strona lewa – 100%
 • montaż osłon kabli sprężających, strona lewa – 100%
 • betonowanie UN, strona lewa – 100%
WA-380:
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%
 • deskowanie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%
 • betonowanie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%
WA-381:
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 50%
 • zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, warstwa I – 100%
 • zasypka inżynierska przyczółka, podpora A, warstwa II – 90%
MA/PZ-382:
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 90%
 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 85%
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A