Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-07

Postęp robót mostowych (27 i 29 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:
PPZ-27:
 • zbrojenie wlotu przepustu, strona prawa– 10%
PPZ-29:
 • zbrojenie wlotu przepustu – 100%
 • deskowanie wlotu przepustu – 100%
 • beton wlotu przepustu – 100%
PPZ-30:
 • zasypka przepustu, w-wa III i IV– 50%
PPZ-32:
 • zbrojenie segment I(płyta denna) – 75%
 • zbrojenie segment III(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment III(płyta denna) – 100%
 • betonowanie segment III(płyta denna) – 100%
 • zbrojenie segment IV(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment IV(płyta denna) – 100%
 • betonowanie segment IV(płyta denna) – 100%
PPZ-33:
 • zbrojenie segment I(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment I(płyta denna) – 100%
 • betonowanie segment I(płyta denna) – 100%
 • betonowanie segment II(płyta denna) – 100%
 • zbrojenie segment III(płyta denna) – 70%
PPZ-34:
 • deskowanie fundamentu, podpora A,B, strona lewa – 90%
 • zbrojenie fundamentu skrzydeł, podpora A,B, strona lewa – 85%
WD-377:
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora A – 100%
 • zasypka fundamentu, w-wa III, podpora A – 100%
 • zasypka fundamentu, w-wa I i II, podpora B – 100%
 • zasypka fundamentu, w-wa III, podpora B – 100%
 • zasypka fundamentu, w-wa I i II, podpora C – 100%
 • zbrojenie przyczółka, podpora C – 80%
 • deskowanie przyczółka, podpora C – 60%
EA-377a:
 • zasypka fundamentu, podpora A,B,C – 70%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A – 90%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora E – 90%
EA-377b:
 • demontaż deskowania UN, strona prawa – 100%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora A – 100%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A – 100%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora B – 100%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora C – 100%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora D – 30%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora F – 65%
WD-378:
 • deskowanie i rusztowanie UN, przęsło AB – 11%
 • rozdeskowanie przyczółka, podpora C – 100%
WA-379:
 • deskowanie skrzydła, podpora A, strona lewa – 20%
 • deskowanie skrzydła, podpora A, strona prawa – 100%
 • zbrojenie skrzydła, podpora A, strona prawa – 100%
 • betonowanie skrzydła, podpora A, strona prawa – 100%
WA-380:
 • wykop, podpora A,B – 100%
 • platforma pod palownicę, podpora A – 100%
 • platforma pod palownicę, podpora B – 100%
 • wykonywanie kolumn CMC, podpora B(18szt) – 17%
Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • zbrojenie segment IV(płyta denna) + skrzydła – 100%
 • deskowanie segment IV(płyta denna) + skrzydła – 100%
PPZ-27:
 • zbrojenie wlotu przepustu – 25%
PPZ-32:
 • zbrojenie segment I(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment I(płyta denna) – 100%
 • betonowanie segment I(płyta denna) – 100%
PPZ-33:
 • zbrojenie segment III(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment III(płyta denna) – 100%
 • betonowanie segment III(płyta denna) – 100%
 • zbrojenie segment IV(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment IV(płyta denna) – 100%
 • betonowanie segment IV(płyta denna) – 100%
PPZ-34:
 • deskowanie fundamentu podpór, podpora A,B, strona lewa – 100%
 • zbrojenie fundamentu podpór, podpora A,B, strona lewa – 100%
 • betonowanie fundamentu podpór, podpora A,B, strona lewa – 100%
 • zbrojenie fundamentu skrzydeł, podpora A,B, strona lewa – 100%
 • deskowanie fundamentu skrzydeł, podpora A,B, strona lewa – 100%
 • betonowanie fundamentu skrzydeł, podpora A,B, strona lewa – 100%
EA-377a:
 • zasypka fundamentu, podpora A,B,C – 90%
 • zasypka fundamentu, podpora D – 90%
 • zasypka fundamentu, podpora E – 85%
 • montaż dylatacji modułowej, strona lewa i prawa – 100%
EA-377b:
 • zasypka fundamentu, podpora A – 20%
 • zasypka fundamentu, podpora B – 20%
 • zasypka fundamentu, podpora C -20%
 • zasypka fundamentu, podpora D – 15%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora D – 100%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora E – 100%
 • zasypka fundamentu, podpora E – 15%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora F – 100%
WD-378:
 • deskowanie i rusztowanie UN, przęsło AB – 20%
 • montaż szalunków ciosów, podpora A,B,C – 10%
WA-379:
 • przygotowanie podłoża pod rusztowanie UN, jezdnia Gdańsk – 100%
 • montaż rusztowania UN, strona lewa – 40%
 • deskowanie skrzydła, podpora A, strona lewa – 100%
 • zbrojenie skrzydła, podpora A, strona lewa – 100%
 • betonowanie skrzydła, podpora A, strona lewa – 100%
WA-380:
 • wykonywanie kolumn CMC, podpora A – 100%
 • wykonywanie kolumn CMC, podpora B – 100%
MA/PZ-382:
 • betonowanie fundamentu, podpora A – 100%
Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • betonowanie segment IV(płyta denna) + fundament skrzydeł – 100%
 • zbrojenie segment III(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment III(płyta denna) – 100%
 • betonowanie segment III(płyta denna) – 100%
PPZ-32:
 • zbrojenie segment I-IV(ściany boczne) – 80%
 • zbrojenie skrzydeł, strona prawa i lewa – 100%
PPZ-33:
 • zbrojenie segment I-IV(ściany boczne) – 80%
PPZ-34:
 • zbrojenie fundamentu podpór, podpora A, strona prawa – 100%
 • deskowanie fundamentu podpór, podpora A, strona prawa – 100%
 • betonowanie fundamentu podpór, podpora A, strona prawa – 100%
 • zbrojenie fundamentu podpór, podpora B, strona prawa – 100%
 • deskowanie fundamentu podpór, podpora B, strona prawa – 100%
 • betonowanie fundamentu podpór, podpora B, strona prawa – 100%
 • zbrojenie fundamentów skrzydeł, podpora A,B, strona prawa – 100%
 • deskowanie fundamentów skrzydeł, podpora A,B, strona prawa – 100%
 • betonowanie fundamentów skrzydeł, podpora A,B, strona prawa – 100%
WD-377:
 • zbrojenie przyczółka, podpora C – 100%
 • deskowanie przyczółka, podpora C – 100%
 • betonowanie przyczółka, podpora C – 100%
EA-377a:
 • zasypka inżynierska, warstwa 1,2,3,4,5,6 podpora A – 100%
 • zasypka inżynierska, warstwa 7,8 podpora A – 30%
 • zasypka inżynierska, warstwa 3,4,5,6,7 podpora E – 100%
EA-377b:
 • zasypka inżynierska, warstwa 3,4, podpora A – 100%
 • zasypka fundamentu, podpora B,C,D,E – 60%
 • zasypka fundamentu, podpora E – 30%
 • zasypka fundamentu, podpora F – 40%
WD-378:
 • deskowanie i rusztowanie UN – 50%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentów, podpora A,C(pow. Pozioma), warstwa 1-3 – 100%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A,C – 70%
 • zasypka inżynierska, warstwa 3,4 podpora C – 50%
WA-379:
 • montaż rusztowania UN, strona lewa – 60%
 • zbrojenie ciosów podłożyskowych, podpora A i B – 100%
 • deskowanie ciosów podłożyskowych, podpora A i B – 100%
WA-380:
 • profilowanie warstwy transmisyjnej, podpora A,B – 90%
WA-381:
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 70%
MA/PZ-382:
 • betonowanie fundamentu, podpora B – 100%
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 65%
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 55%
Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty:
PPZ-26:
 • demontaż deskowania płyty dennej, segment 3,4 – 100%
 • wykop pod beton wyrównawczy strona lewa – 30%
PPZ-27:
 • zbrojenie wlotu przepustu– 100%
 • deskowanie wlotu przepustu– 100%
 • betonowanie wlotu przepustu – 100%
 • oczyszczenie betonu wyrównawczego -100%
PPZ-28:
 • oczyszczenie betonu wyrównawczego -100%
PPZ-29:
 • demontaż deskowania wlotu przepustu -100%
PPZ-32:
 • deskowanie segment I-IV(ściany boczne) – 70%
 • zasypka inżynierska przepustu, warstwa 1,2– 100%
PPZ-33:
 • deskowanie segment I-IV(ściany boczne)– 70%
PPZ-34:
 • zbrojenie skrzydeł, podpora A,B, strona lewa – 30%
 • zbrojenie ramy przepustu, podpora A,B, strona lewa – 60%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentów, podpora A,B – 90%
WD-377:
 • zbrojenie przyczółka, podpora A – 40%
EA-377a:
 • zasypka inżynierska, warstwa 5,6,7 podpora A – 100%
 • zasypka inżynierska, warstwa 7,8 podpora E – 100%
EA-377b:
 • zasypka inżynierska, warstwa 4,5,6 podpora A– 100%
 • zasypka fundamentu, podpora B,C,D,E – 90%
 • zasypka fundamentu, podpora F – 60%
WD-378:
 • deskowanie i rusztowanie UN – 70%
 • zasypka inżynierska, warstwa 4-9, podpora C – 100%
WA-379:
 • montaż rusztowania UN, strona lewa – 90%
 • montaż podpór bramki, strona lewa – 100%
 • montaż łożysk, podpora A i B – 100%
WA-380:
 • próbne obciążenie kolumn CMC, podpora A – 100%
WA-381:
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 100%
 • przygotowanie pod betonowanie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%
 • betonowanie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%
MA/PZ-382:
 • Zbrojenie przyczółka, podpora A,B, strona lewa – 80%
 • Wykonywanie mikropali, podpora A,B – 95%
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25
-A A +A