Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-06

Postęp robót mostowych (22 - 26 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • wykop pod beton wyrównawczy  – 80%
 • beton wyrównawczy strona prawa – 100%.

PPZ-27:

 • zbrojenie płyty zespalającej, strona prawa– 100%.
 • deskowanie płyty zespalającej, strona prawa – 100%.
 • betonowanie płyty zespalającej, strona prawa – 100%.

PPZ-28:

 • zbrojenie wlotu przepustu – 85%

PPZ-29:

 • układanie prefabrykatów, strona lewa– 50%

PPZ-32:

 • zbrojenie segment II – 20%.

PPZ-36:

 • wykop pod beton wyrównawczy – 100%,
 • beton wyrównawczy – 50%

PPZ-37:

 • wykop pod beton wyrównawczy – 60%,

WD-377:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A – 75%.
 • zbrojenie fundamentu, podpora C – 85%.

EA-377a:

 • betonowanie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 100%.
 • deskowanie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 100%.

EA-377b:

 • zbrojenie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 25%,
 • deskowanie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 30%,
 • układanie izolacji cienkowarstwowej fundamentu, podpora A – 50%,
 • układanie izolacji cienkowarstwowej korpusu, podpora A – 25%,
 • deskowanie poprzecznic, podpora A,F – 90%,
 • montaż zbrojenia poprzecznic, podpora B, strona prawa – 80%,
 • montaż zbrojenia poprzecznic, podpora D,E, strona prawa – 80%,
 • montaż zbrojenia poprzecznic, podpora F, strona prawa – 100%.

WD-378:

 • deskowanie przyczółka, podpora A – 100%.
 • zbrojenie przyczółka, podpora A – 100%.
 • betonowanie przyczółka, podpora A – 100%.
 • deskowanie filarów, podpora B – 60%.

WA-379:

 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 95%,
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 60%.
 • wykonywanie izolacji cienkowarstwowej, podpora B, strona prawa – 70%.

WA-381:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%.
 • deskowanie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%.

MA/PZ-382:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa– 100%
 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona prawa - 80%
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 50%.

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację – 100%

PPZ-28:

 • przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację – 100%
 • zbrojenie wlotu przepustu – 80%
 • deskowanie płyty zespalającej, strona prawa – 10%

PPZ-29:

 • zbrojenie płyty zespalającej, strona lewa– 100%
 • deskowanie płyty zespalającej, strona lewa – 100%
 • betonowanie płyty zespalającej, strona lewa – 100%

PPZ-30:

 • przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację – 100%.

PPZ-31:

 • przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod izolację – 100%.

PPZ-32:

 • zbrojenie segment II– 40%.
 • deskowanie płyty dennej, segment II – 55%
 • zbrojenie segment IV – 25%

PPZ-34:

 • wykop pod beton wyrównawczy – 100%,
 • beton wyrównawczy – 30%

PPZ-36:

 • beton wyrównawczy – 100%

WD-377:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A – 95%.
 • deskowanie fundamentu, podpora B – 65%.
 • deskowanie fundamentu, podpora C – 95%.

EA-377b:

 • zbrojenie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 80%,
 • deskowanie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 75%,
 • montaż łożysk, strona prawa – 100%.
 • deskowanie poprzecznic, podpora A,B,C,D,E,F – 100%.
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora F – 40%.
 • izolacja cienkowarstwowa korpusu, podpora F – 25%.

WD-378:

 • rozdeskowanie przyczółka, podpora A – 70%.
 • deskowanie filarów, podpora B – 100%
 • zbrojenie filarów, podpora B – 100%.
 • betonowanie filarów, podpora B – 100%.
 • deskowanie przyczółka, podpora C – 65%.

WA-379:

 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 100%.
 • betonowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 100%.
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa – 70%.
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 70%.
 • zasypki fundamentów, podpora B, strona prawa – 70%.
 • izolacje fundamentów, podpora B, strona lewa – 100%

MA/PZ-382:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona prawa - 90%
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 65%.

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

PPZ-28:

 • zbrojenie wlotu przepustu– 90%
 • deskowanie płyty zespalającej, strona prawa– 75%
 • deskowanie wlotu przepustu – 75%

PPZ-32:

 • zbrojenie segment II– 100%.
 • deskowanie segment II – 100%
 • betonowanie segment II – 100%
 • zbrojenie segment IV – 80%

PPZ-33:

 • zbrojenie segment I – 70%

PPZ-34:

 • beton podkładowy, podpora B, etap I- 100%

PPZ-36:

 • montaż prefabrykatów – 100%

PPZ-37:

 • wykop - 100%

WD-377:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A – 95%.
 • deskowanie fundamentu, podpora A – 80%.
 • betonowanie fundamentu, podpora B – 100%
 • zbrojenie fundamentu, podpora B – 100%
 • deskowanie fundamentu, podpora B – 100%
 • zbrojenie fundamentu, podpora C – 100%
 • deskowanie fundamentu, podpora C – 100%
 • betonowanie fundamentu, podpora C – 100%

EA-377a:

 • zasypka inżynierska przyczółka, podpora E - 60%.
 • wykonanie izolacji cienkowarstwowej fundamentu, podpora A,B,C,D,E, podpora E – 100%

EA-377b:

 • zasypka inżynierska przyczółka, podpora A - 60%.
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 100%
 • deskowanie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 100%

WD-378:

 • rozdeskowanie przyczółka, podpora A – 90%
 • zbrojenie przyczółka, podpora C – 77%
 • deskowanie przyczółka, podpora C - 79%.

WA-379:

 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 50%
 • izolacja fundamentu, podpora A, strona lewa i prawa – 90%
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona prawa - 100%
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 100%
 • zasypki fundamentów, podpora B, strona prawa – 100%
 • zasypki fundamentów, podpora B, strona lewa – 100%

WA-380:

 • wykop pod fundament, podpora A – 60%
 • wykop pod fundament, podpora B - 20%

WA-381:

 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 60%

MA/PZ-382:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona prawa - 95%
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 95%.

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • izolacja odziemna, I,II warstwa, strona prawa – 100%
 • deskowanie betonu ochronnego papy – 90%
 • zbrojenie wlotu przepustu – 15%

PPZ-28:

 • zbrojenie wlotu przepustu - 100%
 • deskowanie wlotu przepustu – 100%
 • izolacja odziemna, I,II warstwa, strona prawa – 100%
 • montaż papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej, strona prawa – 90%
 • deskowanie betonu ochronnego papy – 80%

PPZ-29:

 • izolacja odziemna, I warstwa, strona lewa – 100%
 • montaż papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej, strona lewa – 90%

PPZ-30:

 • montaż papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej, strona prawa – 100%
 • izolacja odziemna, I,II warstwa, strona prawa – 100%

PPZ-31:

 • montaż papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej, strona prawa – 100%
 • izolacja odziemna, I,II warstwa, strona prawa – 100%

PPZ-32:

 • zbrojenie segment III(płyta denna) – 40%
 • zbrojenie segment IV(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment IV(płyta denna) – 100%

PPZ-33:

 • zbrojenie segment I – 85%
 • zbrojenie segment II(płyta denna) – 100%
 • deskowanie segment II(płyta denna) – 100%
 • zbrojenie segment IV(płyta denna) – 20%

PPZ-34:

 • beton wyrównawczy podpora A,B, etap II – 100%

PPZ-37:

 • wymiana gruntu - 50%

WD-377:

 • deskowanie fundamentu, podpora A– 100%
 • betonowanie fundamentu, podpora A – 100%
 • zbrojenie przyczółka, podpora A – 30%
 • rozdeskowanie fundamentu, podpora A – 100%
 • zbrojenie filarów, podpora B – 90%
 • deskowanie filarów, podpora B – 10%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora B – 100%
 • zbrojenie przyczółka, podpora C – 30%
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentu, podpora C – 100%

EA-377a:

 • zasypka fundamentu, podpora A - 50%.
 • zasypka fundamentu, podpora E - 50%
 • zasypka inżynierska za przyczółkiem, podpora E – 5%

EA-377b:

 • zasypka fundamentu, podpora A – 50%
 • zasypka inżynierska za przyczółkiem, podpora A – 5%
 • betonowanie płyty ustroju nośnego, strona prawa – 100%

WD-378:

 • rozdeskowanie przyczółka, podpora A – 100%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A – 10%
 • zbrojenie przyczółka, podpora C – 100%
 • deskowanie przyczółka, podpora C – 100%
 • betonowanie przyczółka, podpora C – 100%

WA-379:

 • zasypki fundamentów, podpora A, strona lewa i prawa– 90%
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • betonowanie przyczółka, podpora A, strona lewa – 100%
 • zbrojenie skrzydła, podpora A, strona prawa – 50%
 • zbrojenie skrzydła, podpora B, strona lewa – 70%
 • betonowanie przyczółka, podpora B, strona prawa – 100%
 • zbrojenie skrzydła, podpora B, strona prawa – 70%

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • deskowanie betonu ochronnego papy, strona prawa – 100%
 • beton ochronny papy, strona prawa – 100%
 • zasypka przepustu, I,II warstwa, strona prawa – 100%

PPZ-28:

 • deskowanie betonu ochronnego papy, strona prawa - 100%
 • beton ochronny papy, strona prawa – 100%
 • zasypka przepustu, I,II warstwa, strona prawa – 100%

PPZ-29:

 • deskowanie betonu ochronnego papy, strona lewa - 100%
 • beton ochronny papy, strona lewa – 100%
 • zbrojenie wlotu przepustu – 40%
 • deskowanie wlotu przepustu – 5%

PPZ-30:

 • deskowanie betonu ochronnego papy, strona prawa – 100%
 • beton ochronny papy, strona prawa – 100%

PPZ-31:

 • zasypka przepustu – 12%
 • deskowanie betonu ochronnego papy, strona prawa – 100%
 • beton ochronny papy, strona prawa – 100%

PPZ-32:

 • zbrojenie segment I(płyta denna) – 45%
 • zbrojenie segment III(płyta denna) – 95%
 • deskowanie segment III(płyta denna) – 90%

PPZ-33:

 • zbrojenie segment I(płyta denna) – 95%
 • zbrojenie segment III(płyta denna) – 55%
 • zbrojenie segment IV(płyta denna) – 90%
 • deskowanie segment IV(płyta denna) – 90%

PPZ-34:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A,B, strona lewa – 100%

PPZ-36:

 • zbrojenie wlotu i wylotu przepustu – 100%

PPZ-37:

 • wymiana gruntu - 90%

WD-377:

 • zbrojenie przyczółka, podpora A – 35%
 • zbrojenie filarów, podpora B – 100%
 • deskowanie filarów, podpora B – 100%
 • beton filarów, podpora B – 100%
 • zbrojenie przyczółka, podpora C – 65%
 • deskowanie przyczółka, podpora C – 25%

EA-377a:

 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A – 65%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora E – 75%
 • zasypka inżynierska za przyczółkiem, podpora E – 5%

EA-377b:

 • demontaż deskowania UN, strona prawa – 50%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A – 70%

WD-378:

 • deskowanie UN, przęsło AB – 1%
 • izolacja cienkowarstwowa przyczółka, podpora A – 60%
 • izolacja cienkowarstwowa, podpora B – 80%
 • rozdeskowanie przyczółka, podpora C – 80%

WA-379:

 • deskowanie skrzydła, podpora B, strona lewa – 100%
 • zbrojenie skrzydła, podpora B, strona lewa – 100%
 • betonowanie skrzydła, podpora B, strona lewa – 100%
 • zbrojenie skrzydła, podpora B, strona prawa – 100%
 • deskowanie skrzydła, podpora B, strona prawa – 100%
 • betonowanie skrzydła, podpora B, strona prawa -100%
 • platforma robocza pod rusztowanie UN, podpora B – 100%

WA-380:

 • montaż instalacji igłofiltrowej, podpora A,B– 100%
 • wykop, podpora A,B – 95%
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A