Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-05

Postęp robót mostowych (18 - 21 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • betonowanie fundamentu wlotu – 100%.

PPZ-30:

 • deskowanie ścian (skrzydła) - 100%,

PPZ-32:

 • wykonanie wykopu – 60%.

WD-377:

 • próbne obciążenie kolumn CMC, podpora B,C – 100%.

EA-377b:

 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, przęsło AB, strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnegoj, przęsło BC, strona lewa – 100 %,
 • montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, przęsło DE, strona lewa – 50%,
 • deskowanie poprzecznic, oś A, B, C, D, E strona lewa – 100%.

WD-378:

 • montaż zbrojenia przyczółka, podpora A – 65%,
 • deskowanie przyczółka, podpora A – 50%,
 • montaż zbrojenia przyczółka, podpora C – 50%,

WA-379:

 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%,
 • deskowanie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%,
 • betonowanie fundamentu, podpora A, strona prawa – 100%.

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

PPZ-30:

 • Zbrojenie płyty zespalającej- 100 %,
 • deskowanie płyty zespalającej – 100%,
 • betonowanie płyty zespalającej – 100%.

PPZ-32:

 • wykop pod beton wyrównawczy  – 100%.

WD-377:

 • przygotowanie warstwy transmisyjnej pod beton wyrównawczy – 95%,

EA-377a:

 • montaż zbrojenia poprzecznicy, podpora A, strona prawa – 100%,

EA-377b:

 • montaż belek T27, przęsło AB, strona prawa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło BC, strona prawa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło CD, strona prawa – 37%,
 • montaż łożysk (klejenie i podlewka), podpora A,B,C,D,E,F – 100%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło CD, strona lewa – 100%
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło DE, strona lewa – 100%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło EF, strona lewa – 100%,
 • montaż sączków i wpustów ustroju nośnego, strona lewa – 100%,
 • deskowanie płyty ustroju nośnego, strona lewa – 100%,
 • betonowanie płyty ustroju nośnego, strona lewa -100%,
 • deskowanie poprzecznic, podpora F, strona lewa – 100%.

WD-378:

 • deskowanie przyczółka, podpora A – 78%,
 • zbrojenie filarów, podpora B – 40%,
 • zbrojenie przyczółka, podpora C – 60%,
 • izolacja cienkowarstwowa fundamentów, podpora A,B,C – 50%,

WA-379:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%,
 • deskowanie fundamentu, podpora A, strona lewa – 100%,
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 50%,
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 100%.

  

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

PPZ-32:

 • beton wyrównawczy pod fundament – 100%.

PPZ-33:

 • wykop pod beton wyrównawczy  – 100%.
 • beton wyrównawczy pod fundament – 100%

WD-377:

 • beton wyrównawczy pod fundament, podpora A,B – 100%.

EA-377a:

 • wykonywanie izolacji cienkowarstwowej fundamentu, podpora A– 100%,
 • wykonywanie izolacji cienkowarstwowej przyczółka, podpora A – 20%,
 • montaż szalunków poprzecznicy, podpora A,B,C, strona prawa – 80%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, podpora A, strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, podpora B, strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, podpora C, strona prawa – 80%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, podpora D, strona prawa – 80%,
 • montaż szalunków poprzecznicy, podpora D, strona prawa – 70%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, podpora E, strona prawa – 100%,
 • wykonywanie izolacji cienkowarstwowej fundamentu, podpora E – 50%,
 • wykonywanie izolacji cienkowarstwowej przyczółka, podpora E – 20%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło AB, strona prawa – 90%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło BC, strona prawa – 50%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło CD, strona prawa – 40%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło DE, strona prawa – 25%,

EA-377b:

 • montaż belek T27, przęsło CD, strona prawa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło DE, strona prawa -100%,
 • montaż belek T27, przęsło EF, strona prawa -100%,

WD-378:

 • wykonywanie zasypki fundamentu, podpora A – 65%,
 • deskowanie przyczółka, podpora A – 81%,
 • wykonywanie zasypki fundamentu, podpora B – 70%,
 • zbrojenie filarów, podpora B – 85%,
 • deskowanie filarów, podpora B – 10%,

WA-379:

 • betonowanie fundamentu, podpora A, strona Lewa– 100%,
 • zbrojenie przyczółka, podpora A, strona prawa – 90%,
 • zbrojenie przyczółka, podpora B, strona lewa – 85%,
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 70%,
 • przygotowanie powierzchni fundamentu pod izolację – 100%.

WA-381:

 • profilowanie warstwy transmisyjnej, podpora A i B – 100%.

MA/PZ-382:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa - 4%,
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 10%
 • odwierty rdzeni kolumn DSM, podpora A,B - 100%.

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

PPZ-26:

 • wykop pod beton wyrównawczy  – 30%.

PPZ-28:

 • zbrojenie wlotu przepustu – 70%
 • zbrojenie płyty zespalającej, strona prawa – 100%,
 • betonowanie płyty zespalającej, strona prawa – 100%,

PPZ-30:

 • wykonywanie izolacji cienkowarstwowej – 30%.

PPZ-31:

 • wykonywanie izolacji cienkowarstwowej – 30%.

PPZ-33:

 • wykop pod beton wyrównawczy – 80%,

PPZ-36:

 • wykop pod beton wyrównawczy – 80%.

PPZ-37:

 • wykop pod beton wyrównawczy – 60%.

WD-377:

 • beton wyrównawczy pod fundament, podpora C – 100%.

EA-377a:

 • montaż sączków i wpustów, strona prawa – 100%,
 • zbrojenie poprzecznicy, podpora C,D,E, strona prawa – 100%,
 • montaż szalunków poprzecznicy, podpora D, strona prawa – 100%,
 • montaż szalunków poprzecznicy, podpora E, strona prawa – 100%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło AB, strona  prawa – 100%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło BC, strona prawa – 100%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło CD, strona prawa – 100%,
 • zbrojenie płyty ustroju nośnego przęsło DE, strona prawa – 100%,
 • montaż szalunków płyty ustroju, strona prawa – 95%,

EA-377b:

 • montaż zbrojenia poprzecznic, podpora A, strona prawa – 90%,
 • montaż zbrojenia poprzecznic, podpora B, strona prawa – 30%,
 • montaż zbrojenia poprzecznic, podpora C, strona prawa – 50%,

WD-378:

 • deskowanie przyczółka, podpora A – 87%,
 • zbrojenie przyczółka, podpora A – 77%,
 • wykonywanie zasypki fundamentu, podpora B – 80%.

WA-379:

 • deskowanie przyczółka, podpora A, strona prawa – 55%,
 • deskowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 100%,
 • betonowanie przyczółka, podpora B, strona lewa – 100%,
 • przygotowanie powierzchni fundamentu pod izolację, podpora A – 100%,

WA-381:

 • profilowanie warstw transmisyjnych – 100%,
 • wykop pod beton wyrównawczy, podpora A, B - 100 %
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%,
 • deskowanie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%,
 • betonowanie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%
 • zbrojenie fundamentu, podpora B, strona prawa – 10%.

MA/PZ-382:

 • zbrojenie fundamentu, podpora A, strona lewa – 15%
 • próbne obciążenie kolumn DSM, podpora A, strona lewa – 100%.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A