Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-04

Postęp robót mostowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • Montaż prefabrykatów skrzynkowych (23 szt.) – 100 %.

PPZ-28:

 • Montaż prefabrykatów skrzynkowych (element skrajny)– 100 %.

PPZ-31:

 • Deskowanie ścian (wlot)– 100 %,
 • montaż zbrojenia ścian (wlot)– 100%.

WD-377:

 • Wykop pod fundament, podpora A, B, C - 100 %,
 • wykonywanie warstwy transmisyjnej, podpora B – 40%,
 • wykonywanie warstwy transmisyjnej, podpora C – 100%.

WD-377a:

 • Montaż zbrojenia płyty pomostowej, wszystkie przęsła  – 70%.

Ea-377b:

 • Rozdeskowanie ścianki zaplecznej, podpora A, strona Prawa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło CD, strona lew – 100%,
 • deskowanie ciosów, podpora D,E strona prawa – 100%,
 • betonowanie ciosów, podpora D,E strona prawa– 100%,
 • montaż belek T27, przęsło DE, strona lewa– 100%,
 • montaż podwaliny, podpora D,  strona prawa– 100%,
 • montaż podwaliny, podpora E,  strona lewa– 100%,
 • montaż podwaliny, podpora E,  strona prawa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło EF, strona lewa– 100%,
 • deskowanie ciosów, podpora F strona lewa i prawa– 100%,
 • betonowanie ciosów, podpora F strona lewa i prawa– 100%,
 • rozdeskowanie ciosów, podpora D,E, strona P; F strona lewa i prawa – 100%,
 • rozdeskowanie ścianki zaplecznej, podpora F, strona lewa – 100%,
 • deskowanie ścianki zaplecznej, podpora F, strona prawa – 100%,
 • betonowanie ścianki zaplecznej, podpora F, strona prawa – 100%,
 • montaż podwaliny, podpora F,  strona lewa – 100%.

WA-378:

 • Montaż zbrojenia fundamentu, podpora A – 100%,
 • wykop pod fundament, podpora B – 100%,
 • betonowanie chudego betonu, podpora B – 100%.

WA-379:

 • Betonowanie chudego betonu, podpora B – 100%,

          WA-381:

 • Wykonywanie kolumn CMC, podpora B.

MA PZ-382:

 • Wykonanie kolumn DSM, podpora A – 100%,
 • wykonanie kolumn DSM, podpora B – 100%.

 

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

PPZ-28:

 • Montaż zbrojenia fundamentu (wlot) – 100%,
 • deskowanie fundamentu (wlot) – 100 %,
 • betonowanie fundamentu (wlot/wylot) – 100%.

PPZ-31:

 • Betonowanie ścian (wlot)– 100 %,
 • izolacja z papy ("paski")100%.

WD-377:

 • Wykonywanie warstwy transmisyjnej, podpora B – 100%,
 • wykonanie kolumn CMC, podpora A, B, C– 100%.

EA-377a:

 • Montaż zbrojenia płyty pomostowej, wszystkie przęsła  – 100%,
 • deskowanie płyty pomostowej, wszystkie przęsła – 100%,
 • betonowanie UN, strona lewa – 100%,
 • montaż podwaliny, podpora A, strona prawa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło AB, strona prawa – 100%.

WD-378:

 • Deskowanie fundamentu, podpora A– 100%,
 • betonowanie fundamentu, podpora A– 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora B– 15%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora C – 100%,
 • deskowania fundamentu, podpora C – 100%.

WA-389:

 • Wyrównanie warstwy betonu wyrównawczego, podpora A– 100%.

          WA-381:

 • Wykonywanie kolumn CMC, podpora A – 100%
 • wykonywanie kolumn CMC, podpora A – 100 %

 

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • Ułożenie warstwy betonu wyrównawczego – 100%.

PPZ-30:

 • deskowanie ścian (wlot) - 10%,
 • montaż zbrojenia ścian (wlot) – 100%,

PPZ-31:

 • rozdeskowanie ścian (wlot) – 100%,
 • montaż zbrojenia płyty zespalającej – 100%,
 • deskowanie płyty zespalającej – 100%.

EA-377a:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego ("obstawka"), strona lewa – 50%,
 • montaż belek T27, przęsło BC, strona prawa– 100%,
 • montaż belek T27, przęsło CD, strona prawa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło DE, strona prawa – 100%.

EA-377b:

 • montaż zbrojenia poprzecznicy, oś A, strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, oś B, strona lewa – 40%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, oś C, strona lewa – 80%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, oś D, strona lewa – 80%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, oś E, strona lewa – 80%.

WD-378:

 • rozdeskowanie fundamentu, podpora A – 100%,
 • rozdeskowanie fundamentu, podpora C– 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora B– 70%,
 • deskowanie fundamentu, podpora B– 70%.

WA-379:

 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora B, strona lewa– 90%.

          MA-PZ-382:

 • wykop pod fundamenty, podpora A i B – 100%,
 • ułożenie warstwy betonu wyrównawczego pod fundamenty, podpora A i B – 100 %.

 

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

PPZ-27:

 • montaż zbrojenia fundamentu (wlot) – 80%.

PPZ-30:

 • deskowanie ścian (wlot) - 100 %.

PPZ-31:

 • deskowanie płyty zespalającej – 100%,
 • betonowanie płyty zespalającej – 100%.

PPZ-32:

 • wykop pod chudy beton– 60%.

EA-377a:

 • rozdeskowanie ustroju nośnego ("obstawka"), strona lewa – 100%,
 • rozdeskowanie ustroju nośnego (poprzecznice, oś A, B, C) strona lewa – 100%.

EA-377b:

 • deskowanie poprzecznicy, oś A, strona lewa – 90%.
 • montaż zbrojenia płyty pomostowej, przęsło AB, strona lewa – 10%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, oś B, strona lewa - 80%,
 • montaż zbrojenia poprzecznicy, oś F, strona lewa – 95%,
 • deskowanie poprzecznic, oś B, C, D, E, F strona lewa – 80%.

WD-378:

 • montaż zbrojenia przyczółka, podpora A – 55%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora B – 100%,
 • betonowanie fundamentu, podpora B - 100%,
 • deskowanie fundamentu, podpora B– 100%.

WA-379:

 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora A, strona lewa – 30%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora A, strona prawa – 90%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%,
 • deskowanie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%,
 • betonowanie fundamentu, podpora B, strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora B, strona prawa – 50%.

          WA-381:

 • próbne obciążenie kolumn CMC – 100%.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A