Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-03

Postęp robót mostowych (09 -13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 9 wykonał następujące roboty:

EA-377a:

 • rozdeskowanie ciosów, podpora A,B,C,D,E strona lewa – 100%,
 • deskowanie i betonowanie ciosów, podpora B,C,D,E strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej, podpora A strona lewa – 100%,
 • deskowanie, betonowanie i rozdeskowanie ścianki zaplecznej, podpora A strona lewa – 100%,
 • montaż podwaliny UN, podpora A strona lewa – 100%,
 • betonowanie ciosów, podpora A strona prawa – 100%,
 • deskowanie ścianki zaplecznej, podpora A strona prawa – 50%,
 • montaż podwaliny UN, podpora B i C strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej, podpora E strona lewa – 100%,
 • deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej, podpora E strona lewa – 100%,
 • rozdeskowanie korpusu i skrzydła przyczółka, podpora E strona prawa – 100%.

 

EA-377b:

 • rozdeskowanie korpusu i skrzydła przyczółka, podpora A strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej, podpora A strona lewa – 65%,
 • betonowanie filarów, podpora B strona prawa i lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia filarów, podpora C strona prawa -100%,
 • deskowanie i betonowanie filarów, podpora C strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora D strona lewa – 100%,
 • betonowanie fundamentu, podpora D strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu, podpora D strona prawa – 80%,
 • montaż zbrojenia filarów, podpora E strona prawa i lewa – 50%.

 

           WA-380 i WA-381:

 • sondowanie CPTU, podpora A – 100%.

 

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

PPZ-31:

 • demontaż prefabrykatów przepustu – 100%,
 • montaż prefabrykatów przepustu – 63%.

EA-377a:

 • montaż podwalin UN: podpora B i C strona lewa – 100%, podpora D strona prawa i lewa – 100%,
 • montaż belek T27: przęsło AB strona lewa – 100%, przęsło BC strona lewa  - 100%,
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej: podpora A strona prawa – 100%, podpora E strona prawa – 100%,
 • deskowanie ścianki zaplecznej: podpora A strona prawa – 100%,
 • betonowanie ścianki zaplecznej: podpora A strona prawa – 100%, podpora E strona prawa – 100%,
 • rozdeskowanie ścianki zaplecznej podpora E strona lewa – 100%.

EA-377b:

 • rozdeskowanie korpusu i skrzydła podpora A strona prawa– 100%,
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej: podpora A (strona prawa – 75%, strona lewa – 100%), podpora E strona lewa – 45%,
 • deskowanie ścianki zaplecznej podpora A strona lewa – 100%,
 • rozdeskowanie filarów: podpora B strona lewa i prawa – 100%, podpora C strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia filarów: podpora D strona lewa -100%, podpora E strona lewa – 55%,
 • deskowanie filarów, podpora D strona lewa – 100%,
 • betonowanie filarów podpora D strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia fundamentu podpora D strona prawa – 100%,
 • betonowanie fundamentu podpora D strona prawa – 100%.

WA-379:

 • sondowanie CPTU, podpora A i B – 100%.

MA PZ-382:

 • próbne pogrążanie ścianek szczelnych podpora A – 30%.

 

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

PPZ-30:

 • montaż prefabrykatów skrzynkowych 17 szt. – 40 %.

PPZ-31:

 • montaż zbrojenia płyty zespalającej – 3%,
 • montaż zbrojenia płyty dennej oraz fundamentu pod skrzydła wlotu – 100%,
 • deskowanie fundamentu i ścian wlotu – 80%.

EA-377a:

 • montaż belek T27: przęsło CD strona lewa – 100%, przęsło DE strona lewa  - 100%,
 • rozdeskowanie ścianki zaplecznej: podpora A strona prawa – 100%, podpora E strona prawa – 100%,
 • montaż belki podwalinowej podpora E strona lewa – 100%.

EA-377b:

 • betonowanie ścianki zaplecznej podpora A strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia ścianki zaplecznej :podpora A strona prawa – 100%, podpora F strona lewa – 100%,
 • deskowanie ciosów: podpora A strona lewa i prawa – 100%, podpora B – 100%, podpora C  strona lewa – 100%,
 • betonowanie ciosów: podpora A strona lewa i prawa – 100%, podpora B strona lewa – 100%, podpora C strona lewa – 100%,
 • rozdeskowanie filarów podpora D strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia filarów: podpora D strona prawa – 50%, podpora E strona lewa – 100%
 • deskowanie filarów podpora E strona lewa – 100%,
 • betonowanie filarów podpora E strona lewa – 100%.

WA-378:

 • sondowanie CPTU, podpora A, B i C – 100%.

WA-379:

 • wykop pod fundament podpora B – 80%.

MA PZ-382:

 • pogrążanie ścianek szczelnych podpora A – 100%.

 

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

PPZ-29:

 • Montaż prefabrykatów skrzynkowych 7 szt. – 17 %.

PPZ-30:

 • Montaż zbrojenia płyty dennej i fundamentu skrzydeł– 50 %,
 • Montaż zbrojenia płyty zespalającej – 4%.

PPZ-31:

 • Betonowanie i rozdeskowanie płyty dennej oraz fundamentu – 100 %,
 • Montaż zbrojenia ścian – 80%.

EA-377a:

 • montaż zbrojenia poprzecznicy: podpora A strona lewa – 95%, podpora B strona lewa – 85%, podpora C strona lewa – 85%.

EA-377b:

 • rozdeskowanie ciosów podpora A strona lewa i prawa – 100%,
 • deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej podpora A strona prawa – 100%,
 • rozdeskowanie ciosów: podpora B strona lewa– 100%, podpora C  strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia ciosów podpora C strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia filarów podpora D strona prawa – 100%,
 • deskowanie filarów podpora D strona prawa – 100%,
 • betonowanie filarów podpora D strona prawa – 100%,
 • rozdeskowanie filarów podpora E strona lewa – 100%,
 • deskowanie ciosów podpora E strona lewa – 100%,
 • deskowanie ścianki zaplecznej podpora F strona lewa – 100%.

WA-378:

 • wykop pod fundament podpora C – 75%.

WA-379:

 • wykop pod fundament podpora A – 100%,
 • wykonywanie platformy roboczej i warstwy transmisyjnej podpora B  – 100%,
 • wykonywanie kolumn CMC podpora B (52 szt.) – 55%,
 • wykop pod fundament podpora B – 100%.

MA PZ-382:

 • pogrążanie ścianek szczelnych podpora B – 65%.

 

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

PPZ-28:

 • Montaż prefabrykatów skrzynkowych (18 szt.) – 44 %.

PPZ-29:

 • Montaż zbrojenia płyty dennej i fundamentu (wlot). – 100 %,
 • deskowanie płyty dennej i fundamentu (wlot). – 100%,
 • betonowanie płyty dennej i fundamentu (wlot) – 100%.

PPZ-30:

 • Montaż zbrojenia płyty dennej i fundamentu (wlot)– 100 %,
 • deskowanie płyty dennej i fundamentu (wlot) – 100%,
 • betonowanie płyty dennej i fundamentu (wlot) – 100%.

EA-377a:

 • Montaż łożysk, podpora A, B, C, D, E strona lewa – 100%,
 • montaż zbrojenia płyty pomostowej, przęsło AB, strona lewa – 25%,
 • montaż zbrojenia płyty pomostowej, przęsło BC, strona lewa – 20%.

EA-377b:

 • Rozdeskowanie ścianki zaplecznej, podpora A, strona prawa – 50%,
 • montaż podwalin, podpora A, B, C  strona lewa i prawa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło AB, strona lewa – 100%,
 • montaż belek T27, przęsło BC, strona lewa – 100%,
 • betonowanie ciosów, podpora B i C, strona prawa – 100%,
 • rozdeskowanie ciosów, podpora B i C, strona prawa – 100%,
 • rozdeskowanie filarów, podpora D, strona prawa – 100%,
 • deskowanie ciosów, podpora D, E, strona lewa – 100%,
 • betonowanie ciosów, podpora D, E, strona lewa – 100%,
 • rozdeskowanie ciosów, podpora D, E, strona lewa – 100%,
 • montaż podwaliny, podpora D  strona lewa – 100%,
 • deskowanie ciosów, podpora D, strona prawa – 100%,
 • montaż zbrojenia filarów, podpora E, strona prawa – 100%,
 • deskowanie filarów, podpora E, strona prawa – 100%,
 • betonowanie filarów, podpora E, strona prawa – 100%.

WA-378:

 • Wykop pod fundament, podpora A – 100%,
 • betonowanie chudego betonu pod fundament, podpora A – 100%,
 • wykop pod fundament, podpora C – 100%,
 • betonowanie chudego betonu pod fundament, podpora C – 100%.

WA-379:

 • Wykonywanie platformy roboczej i warstwy transmisyjnej, podpora A – 100%,
 • wykonywanie kolumn CMC, podpora A (84 szt.) – 100%,
 • wykonywanie kolumn CMC, podpora B (42 szt.) – 100%.

WA-380:

 • Sondowanie CPTU, podpora A, B – 100%.

WA-381:

 • Wykop pod fundament, podpora A – 100%,
 • wykop pod fundament, podpora B – 100%.

MA PZ-382:

 • Wykonanie kolumn DSM, podpora A (12szt.) – 21%,
 • pogrążanie ścianek szczelnych, podpora B – 100%.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A