Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-02

Postęp robót drogowych i branżowych (06 - 09 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 06 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Uzupełnienie humusu na skarpach w km: 440+885-441+595 str. L, 441+455-441+595 str. P, Łącznica C 0+055-0+204, Łącznica BC 0+860-0+876 (w rejonie ekranów)
 • Uzupełnianie pobocza kruszywem w km: 438+602-438+702 str. P, 438+820-438+925 str. P, 439+075-439+480 (w rejonie ekranów) str. L
 • Ogrodzenie z siatki metalowej w km: Łącznica A 0+000-0+345, Łącznica BC str. L +  zbiornik ZB 3, Łącznica BC 0+178-0+449 str. P

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej 442+300 Łącznica BC
 • Prace melioracyjne A1

 

Wykonawca w tygodniu 07 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Uzupełnienie humusu na skarpach A1 w km: 440+300, Łącznica C 0+055-0+204, Łącznica BC 0+860-0+876 (w rejonie ekranów)
 • Uzupełnianie pobocza kruszywem w km: 439+075-439+480 str. L (w rejonie ekranów)
 • Montaż barier stalowych pobocze w km: 437+800-437+940, 438+000-438+550, 439+500-440+120 str. L
 • Montaż ogrodzeń wolnostojących naprowadzających dla płazów DP-17 0+262-0+473 str.P, DP-17 0+000-0+162 str. L, DP-17 0+262-0+467 str. L
 • Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki betonowej DP-17 w km: 0+020-0+150, 0+240-0+480

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej Łącznica BC
 • Prace melioracyjne A1

 

Wykonawca w tygodniu 08 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Odwadnianie terenu
 • Uzupełnienie humusu w pasie rozdziału i na skarpach Węzeł Zawodzie, Łącznica BC 0+020-0+740
 • Uzupełnianie pobocza kruszywem w km: 438+570-438+702 str. L, 440+592-440+706 str. L, 440+592-440+706 str. P,  Łącznica C 0+055-0+204, Łącznica BC 0+860-0+876 (w rejonie ekranów)
 • Montaż barier stalowych w km: 440+120-440+422 str. L, 439+722-440+592 str. P
 • Platforma alarmowa - podbudowa z kruszywa 0-31,5 w km: 439+500, 438+000 str. L i P
 • Ogrodzenie autostrady - wykonywanie wymaganych poprawek Łącznica BC
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej w km: 441+180-441+590 str. L i P
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: Łącznica BC 0+197-0+300 + zbiornik ZB3 str. L

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej W. Zawodzie, EA-377a, EA-377b, rejon MA/PZ-382
 • Prace melioracyjne A1

 

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Odwadnianie terenu
 • Uzupełnienie humusu w pasie rozdziału i na skarpach w km: 439+400-439+800, 442+263-442+500
 • Uzupełnianie pobocza kruszywem w km: 439+075-439+475, 440+591-440+706, 440+885-441+585, Łącznica BC 0+130-0+200 str. L, Łącznica BC 0+025-0+180 str. P (w rejonie ekranów)
 • Montaż barier stalowych w km: 438+025-438+704 str. P, 439+140-439+772 str. P
 • Ułożenie korytek muldowych w km: 437+852-437+893, 439+219-439+239, 440+328-440+368
 • Platforma alarmowa - podbudowa z kruszywa 0-31,5 w km: 441+000 str. P
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej w km: 439+800-440+460 str. P, 440+660-441+150 str. L ( z pominięciem rowów)
 • Wykonanie nawierzchni z kostki - platforma alarmowa w km: 439+500 str. P
 • Wykonanie ogrodzenia naprowadzającego dla płazów w km: 440+900-441+140 str. L, 441+180-441+590 str. L, 441+165-441+590 str. P, Łącznica BC 0+300-0+400  str. L
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 w km: DS. 64 1+129-1+499
 • Warstwa mrozoochronna - przygotowanie do odbioru po zimie DS. 67.1
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km: DS. 63 1+534-1+722

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej Łącznica BC, Łącznica B, DS.-70
 • Prace melioracyjne A1
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-05
-A A +A