Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2019-01

Postęp robót drogowych i branżowych (01 - 05 tydzień)

 

Wykonawca w 01 tygodniu wykonał nastepujace roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Odwadnianie terenu, czyszczenie dróg, odśnieżanie

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Wykonawca w 02 tygodniu wykonał nastepujace roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu, poprawa dróg technologicznych
 • Odhumusowanie zjazdów DS-64

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa kanału technologicznego W. Zawodzie
 • Wstawienie studni nr 47/1 W. Zawodzie
 • Montaż słupów oświetleniowych, prostowanie fundamentów pod montowane słupy Łącznica BC

 

Wykonawca w 03 tygodniu wykonał nastepujace roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu, czyszczenie dróg, poprawa dróg technologicznych
 • Montaż barier stalowych pas rozdziału w km: 440+276-441+176 str. L
 • Wykonanie stabilizacji pod chodnik DP-17 w km: 0+000-0+155
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 0/31,5 pod chodnik DP-17 w km: 0+000-0+155
 • Montaż przepustów DS65 w km: 0+018, 0+075, 0+184,  0+194, 0+445, 439+852

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Montaż opraw z wysięgnikami, uzbrajanie opraw A1
 • Kalibracja kanalizacji pierwotnej łączności autostradowej rejon MA/PZ-382
 • Zasilanie obiektów autostradowych ZB3
 • Prace na RAK-3 A1

 

Wykonawca w 04 tygodniu wykonał nastepujace roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Montaż barier stalowych pas rozdziału w km: 439+556-440+276 str. L
 • Rozbiórka zbiornika w rejonie km: 439+320 str. P- pas technologiczny
 • Uzupełnienie humusu na skarpach w km: 437+800-438+702 str. P
 • Umacnianie pobocza kruszywem w km: 437+800-438+602 str. P

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej 438+000 Łącznica BC, Rejon MA/PZ-382
 • Prace melioracyjne A1

 

Wykonawca w 05 tygodniu wykonał nastepujace roboty:

 

Prace ziemne:

 

 • Prace porządkowe, odwadnianie terenu
 • Montaż barier stalowych pas rozdziału w km: 438+825-438+925 str. L
 • Uzupełnienie humusu na skarpach w km: 438+402-438+702, 438+820-438+920 str. L
 • Uzupełnienie pobocza kruszywem w km: 438+402-438+702 str. L

 

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 

 • Przeprowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

 

Prace branżowe i pozostałe:

 

 • Budowa oświetlenia i łączności autostradowej 438+000, Łącznica BC
 • Prace melioracyjne A1

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-05
-A A +A