Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-10

Postęp robót drogowych i branżowych (40 i 41 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Nasyp  - pas rozdziału w km 439+340-439+500, 441+860-442+010
 • Nasyp pod pas technologiczny w km 441+160-441+600 str. P, 441+625-441+760 str. P
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 w km 440+105-440+690 str. P (11,0m), 442+390-442+500 str. L (11,0m), 442+310-442+500 str. P (11,0m)
 • Skropienie dolnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 441+625-441+760 str. P i L, 441+890-442+046 str. L, Łącznica A km 0+270-0+340
 • Ułożenie górnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 441+625-441+760 str. P i L, 441+890-442+046 str. L, Łącznica A km 0+270-0+340
 • Skropienie w-wy podbudowy z chudego betonu w km 441+625-441+760 str. L, 441+890-442+046 str. P, 441+890-442+046 str. L, Łącznica A km 0+270-0+340, Łącznica C km 0+044-0+050
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 441+625-441+760 str. L, 441+890-442+046 str. P i L, Łącznica A km 0+270-0+340, Łącznica C km 0+044-0+050
 • Humusowanie W. Zawodzie, Łącznica B, Łącznica C, Łącznica BC str.L
 • Warstwa mrozoochronna DP-17 w km 0+000-0+040

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+800-439+862, 441+851, 442+232, Łącznica BC km 0+715, DP-17 km 0+249, 0+251, 0+290
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej, Łącznica BC, DP-18

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu,
 • Warstwa technologiczna w km 439+068-439+080 str. P, 442+230-442+246 str. L, 442+230-442+237 str. P, Łącznica BC km0+650-0+740
 • Podbudowa z chudego betonu w km 439+068-439+080 str. P, 442+200-442+246 str. P, 442+200-442+237 str. L
 • Nawierzchnia betonowa C35/45 w km 440+690-441+270str. P (11,0m), 441+270-441+285 str.P (11,0m), 441+285-441+390 str.P(11-12m), 441+265-441+360 str.L(2,5-3,5m), 441+390-441+565 str.P (12,0m), 441+460 - 441+565 str. L (12,0m), 442+295 - 442+305 str. L (12,0m), 442+305 - 442+390 str. L (12-11,0m)
 • Skropienie dolnej w-wy podbudowy bitumicznej w km 442+073-442+178 str. L i P, Łącznica BC 0+020-0+180 str L, Łącznica D 0+000-0+060
 • Ułożenie górnej warstwy podbudowy bitumicznej w km442+073-442+178 str. L i P, Łącznica BC 0+020-0+180 str L, Łącznica D 0+000-0+060
 • Skropienie w-wy podbudowy z chudego betonu w km 442+073-442+238 str L i P, Łącznica D 0+000-0+060
 • Ułożenie dolnej warstwy podbudowy bitumicznej w km 442+073-442+238 str L i P, Łącznica D 0+000-0+060
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - I w-wa Łącznica BC w km 0+650-0+740
 • Humusowanie - TG A1, W. Zawodzie, DP-17, DP-18
 • Ułożenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechaniczne 0/31,5 - I w-wa  - DP-17 w km 0+000-0+166, 0+232-0+577

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+862-440+722, 441+862-442+500, DP-17 km 0+290, 0+360, 0+426,8, 0+465, 0+499, 0+540
 • budowa zasilania,oświetlenia i łączności autostradowej - DP-18
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-22
-A A +A