Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-06

Postęp robót drogowych i branżowych (23 i 24 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe na terenie budowy
 • Nasyp z piasku w km 438+010-438+100, 440+785-440+840, 441+125-441+175, 442+025-442+040, 442+080-442+100
 • Nasyp GWN w km 441+630-441+800, Łącznica A 0+000-0+340, Łącznica BC 0+185-0+650
 • Nasyp pod chodnik i ścieżkę rowerową DP-18 km 0+060-0+260
 • Warstwa technologiczna, strona prawa w km 438+140-438+620, 438+840-438+920, 440+140-440+350, 441+200-441+550
 • Układanie krawężnika betonowego DP 18 km 0+000-0+253
 • Układanie obrzeża betonowego DP 18 km 0+000-0+253
 • Warstwa stabilizacji z dowozu DP 18 km 0+000-0+065
 • Układanie warstwy stabilizacji na chodniku i ścieżce rowerowej DP 18 km 0+000-0+253
 • Układanie warstwy wiążącej - DW 908 RONDO strona prawa
 • Układanie kostki granitowej - DW 908 RONDO strona prawa
 • Układanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej - DW 908 RONDO strona lewa
 • Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa na ścieżce rowerowej - DW 908 RONDO strona lewa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+173, 439+200-439+209, 439+231-439+283, 440+625, Łącznica BC, Łącznica C 0+105, 0+145, 0+185, 0+225, DS.-67 0+072
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
 • budowa zasilania i łączności autostradowej DP-18, W.Zawodzie, Łącznica A, Łącznica BC, Rondo DW 908

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Prace porządkowe na terenie budowy
 • Nasyp z piasku w km 437+890-438+100, 440+770-440+840, 441+125-441+175
 • Nasyp GWN w km 437+945-438+100, 441+860-442+040, Łącznica B 0+000-0+171, Łącznica C 0+050-0+204, Łącznica BC 0+740-0+876
 • Warstwa technologiczna w km 438+350-438+620, 441+630-441+800,  Łącznica A 0+000-0+340, Łącznica B 0+000-0+171, Łącznica BC 0+185-0+650, 0+740-0+876, Łącznica C 0+050-0+204
 • Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EL6 w km 439+150-439+480
 • Wykonywanie pali pod słupy ekranów na odcinku EL7 w km 441+175-441+595
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie na chodniku i ścieżce rowerowej DP-18 km 0+060-0+260
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie na dojazdach do obiektu DP-18 dojazdy do obiektu
 • Układanie chodnika z kostki betonowej DP 18 km 0+000-0+253
 • Układanie kostki granitowej - DW 908 RONDO strona lewa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+200, 440+168-440+248, 440+470-440+491, 442+016-442+031, 442+089, 442+103, 442+107, Łącznica BC, DP-18, DS.-67
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
 • budowa zasilania i łączności autostradowej DP-18, W.Zawodzie, Łącznica BC
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-20
-A A +A