Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-05

Postęp robót drogowych i branżowych (18 - 20 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy,
 • Nasyp z piasku w km 440+180-440+200, 440+210-440+260, 440+450-440+475, 440+755-440+770, 441+130-441+150, 442+025-442+040, 442+080-442+100, Łącznica D km 0+100-0+220,
 • Nasyp mix(glina/piasek) w km DP 17 km 0+125-0+145, 0+240-0+340, DP 18 km 0+227-0+260,
 • Przygotowanie pod przepusty na zjazdach indywidualnych w km DP 17 km0+494; 0+504; 0+520; 0+533; 0+549; 0+563 strona prawa,
 • Zagęszczanie podbudowy - dojazdy i Rondo DW 908 strona lewa,
 • Układanie obrzeży na opasce od strony Częstochowy i Konopisk okolice Ronda DW 908 strona lewa – dojazdy,
 • Układanie krawężnika betonowego od strony Konopisk w okolicy Ronda DW 908 strona lewa – dojazdy,
 • Stabilizacja podłoża w wykopie w km 439+280-439+800.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+347-438+420, 438+447-438+520, 441+564-441+582, łącznica BC km0+067, 0+074,
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3.

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy,
 • Likwidacja skutków nawałnicy na Terenie budowy,
 • Nasyp z piasku w km 440+180-440+200, 440+210-440+240, 440+450-440+475, 440+755-440+770, 441+125-441+150, 441+580-441+595, 442+025-442+040, 442+080-442+100, Łącznica D km 0+100-0+220, DP-18 km 0+065-0+253,
 • Wykonanie sączka w wykopie(środek i lewa strona) w km 439+240-439+780,
 • Stabilizacja z dowozu - warstwa technologiczna, gr. 20cm w km 439+880-440+160,
 • Stabilizacja z dowozu – wykop w km 439+340-439+760,
 • Układanie obrzeża betonowego w okolicy Ronda DW 908 strona lewa – dojazdy,
 • Układanie krawężnika betonowego w okolicy Ronda DW 908 strona lewa – dojazdy,
 • Układanie krawężnika granitowego DW 908 RONDO strona lewa,
 • Przygotowanie koryta pod stabilizację - opaska prowadząca, ścieżka rowerowa i chodnik -DW 908 RONDO strona lewa,
 • Układanie stabilizacji - opaska prowadząca, ścieżka rowerowa i chodnik - DW 908 RONDO strona lewa,
 • Układanie warstwy z kruszywa na scieżce rowerowej i chodniku - DW 908 RONDO strona lewa,
 • Skropienie dojazdów i ronda strona lewa,
 • Układanie I-II warstwy podbudowy bitumicznej AC22P - DW 908 RONDO strona lewa,
 • Skropienie I warstwy podbudowy bitumicznej AC22P - DW 908 RONDO strona lewa,
 • Brukowanie pierścienia ronda.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+174-438+320, 440+248-440+328, 440+349-440+429, Łącznica BC 0+023, 0+114, 0+120, 0+154, 0+161, Łącznica D 0+070-0+105,
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3,
 • budowa zasilania i łączności autostradowej w km 439+340, 440+600, 440+750, 441+500, rondo DW908, DP-18,
 • wodociąg, gazociąg - rondo DW908.

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy,
 • Likwidacja skutków nawałnicy na Terenie budowy,
 • Nasyp GWN w km 440+240-440+450, 440+850-441+125, 441+175-441+590, 441+630-441+800, Łącznica B 0+000-0+171, Łącznica C 0+050-0+204,
 • Nasyp z piasku w km 440+450-440+488, 440+755-440+770, 441+125-441+160, 442+025-442+040, 442+080-442+100, DP-18 km 0+065-0+252,
 • Stabilizacja z dowozu - warstwa technologiczna, gr. 20cm w km 439+880-440+160, 440+240-440+450, 440+900-441+125,
 • Układanie kostki granitowej na pierścieniu Ronda - DW 908 strona lewa,
 • Przygotowanie poboczy i skarp pod humusowanie - DW 908 Rondo strona lewa,
 • Warstwa mrozoochronna na pierścieniu ronda - DW 908 Rondo strona lewa,
 • Układanie krawężnika na ścieżce rowerowej - DW 908 Rondo strona lewa,
 • Układanie obrzeża na ścieżce rowerowej - DW 908 Rondo strona lewa,
 • Ułożenie I-warstwy podbudowy z kruszywa DP-18 km 0+065-0+260.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+129-439+200, 440+853-441+108, 441+189-441+540, Łącznica D 0+105, 0+125,5, 0+137-0+234 łącznica BC +573-0+591,
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3,
 • budowa zasilania i łączności autostradowej w km 440+700, 441+500, Rondo DW908.
Ostatnia aktualizacja: 2018-05-21
-A A +A