Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-04

Postęp robót drogowych i branżowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy
 • Nasyp z piasku w km 442+025-442+040, Łacznica D km 0+100-0+125
 • Nasyp mix(glina/piasek) DP-18 km0+105-0+150, DP-17 km0+070-0+160, 0+240-0+440
 • Zageszczenie podbudowy 0/31,5 w okolicy Ronda DW 908 strona prawa
 • Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w okolicy Ronda DW 908 strona lewa
 • Przygotowanie podłoża po okresie zimowym w km 439+070-439+220

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa łączności autostradowej, zasilanie obiektów autostradowych w km 439+600
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy
 • Nasyp z piasku w km 439+070-439+100, 439+130-439+220, 442+025-442+040, 442+080-442+100, Łącznica BC km0+185-0+550,Łącznica D km 0+100-0+140
 • Nasyp mix(glina/piasek) DP-18 km 0+125-0+150, DP-17 km 0+090-0+160, km 0+240-0+390
 • Profilowanie pod stabilizacje (wykop) w km 439+280-439+800 strona lewa
 • Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa w okolicy Ronda DW 908 strona prawa
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P w okolicy Ronda DW 908 strona prawa
 • Przygotowanie podłoża po okresie zimowym Łącznica BC km 0+020-0+185
 • Wykonanie tymczasowego rowu w wykopie w km 439+280-439+800

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa łączności autostradowej, zasilanie obiektów autostradowych w km 439+600, 439+900
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy
 • Nasyp z piasku w km 439+070-439+140, 440+755-440+770, 442+025-442+040, 442+080-442+100, 442+450-442+500, Łącznica BC km 0+000-0+650, Łącznica D km 0+100-0+170
 • Nasyp GWN w km 440+240-440+450
 • Nasyp mix(glina/piasek) DP-17 km 0+110-0+160, 0+240-0+370
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie DP 18 km 0+500-0+675 oraz w okolicy Ronda DW 908 strona lewa
 • Rozebranie nawierzchni bitumicznej w ciągu Ronda DW 908
 • Warstwa mrozoochronna na dojazdach w okolicy Ronda DW 908

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 440+533
 • budowa łączności autostradowej, zasilanie obiektów autostradowych w km 440+100-440+350, 440+800, DW908
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odwadnianie terenu budowy
 • Nasyp z piasku w km 439+070-439+200, 440+180-440+200, 440+210-440+230, 440+460-440+475, 440+755-440+770, Łącznica BC km 0+020-0+185, Łącznica D km 0+100-0+190   
 • Wymiana gruntu w km 440+210-440+230, 440+460-440+475       
 • Nasyp mix(glina/piasek)- DP 17 km 0+115-0+145, DP 17 km 0+240-0+360, DP 18 km 0+190-0+255      
 • Krawężnik 20x30 - DP 18 km 0+500-0+550 strona prawa
 • Podbudowa z kruszywa na dojazdach grubość 22 cm - Rondo DW 908 strona L - dojazdy           
 • Stabilizacja z dowozu 25cm - DP 17 km 0+000-0+050         
 • Stabilizacja podłoża w wykopie w km 439+280-439+850

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 440+512, 440+533, 441+832, łącznica BC
 • budowa łączności autostradowej, zasilanie obiektów autostradowych w km Łącznica BC, Rondo DW908, 440+200-440+350, 440+800, Walaszczyki
 • budowa zbiorników wód deszczowych ZB3
 • przebudowa linii 110kV
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-25
-A A +A