Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2018-01

Postęp robót drogowych i branżowych (01 - 04 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 01 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 440+488-440+540
 • Zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 440+488-440+540
 • Montaż obrzeża 8x30 DP-18 w km 0+400-0+473 str. prawa
 • Stabilizacja z dowozu 15cm w okolicy Ronda DW908
 • Warstwa mrozoochronna w okolicy Ronda DW908
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+220-438+274, 438+566-438+620, Łącznica A, Łącznica BC, DP-18
 • budowa oświetlenia DP-18, ul. Gościnna

Wykonawca w tygodniu 02 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+635-438+650, 440+480-440+540
 • Rozbiórka przejazdu pomiędzy PPZ-31 a EA-377a w km 438+635-438+650
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 pod chodnik DS.-67
 • Stabilizacja z dowozu pod chodnik DP 18 km 0+340-0+500
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 pod chodnik gr 10 cm DP 18 km 0+340-0+500
 • Stabilizacja z dowozu pod ścieżkę rowerową DP 18 km 0+340-0+500
 • Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 pod ścieżkę rowerową DP 18 km 0+340-0+500
 • Frezowanie nawierzchni ul. Leśna
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+220, 438+247, 438+274-438+374, 441+243-441+965,  Łącznica A, Łącznica BC 0+105, 0+146
 • łączność autostradowa w km 438+900, 442+390, 442+400, 442+500
 • wodociąg

Wykonawca w tygodniu 03 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+635-438+650
 • Czyszczenie poboczy ul. Przemysłowa oraz ul. Leśna
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+147-438+220, 438+393-438+473, 438+700, 438+800, 439+097-439+130, łącznica A km 0+030, 0+110, 0+280, 0+255, łącznica B
 • kolizja teletechniczna nr 2 DS.-67
 • wodociąg W2, W3, W4

Wykonawca w tygodniu 04 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 439+070-439+100, 440+488-440+540
 • Wykonanie sączka (odwodnienie warstwy) w km 439+500-439+700, 439+860-440+200, 440+220-440+620, 440+660-440+980, 441+000-441+390, 441+400-441+800, 441+900-442+220
 • Wykonanie rowu wzdłuż nasypu DP 18 km 0+000-0+260
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+220, 438+247, 438+374, 438+420, 438+474-438+493,  438+620-438+693, 439+142-439+159, Łącznica A 0+155,0+200, 0+245
 • oświetlenie DS.-67, DP-18
 • łączność autostradowa w km 441+600
 • zasilanie obiektów autostradowych Łącznica A, ul. Gościnna
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A