Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-12

Postęp robót drogowych i branżowych (49 i 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+100-438+200, 438+575-438+700
 • Przygotowanie podłoża pod konstrukcję chodnika DS.-67 km 0+000-0+220, DP-18 km 0+340-0+500
 • Montaż krawężnika 20x30 DP 18 strona prawa km 0+340-0+425, DS.-67 strona lewa km 0+000-0+043
 • Układanie podbudowy pomocniczej z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm  (gr. 15 cm) DS.-67 km 0+000-0+285
 • Skropienie podbudowy z kruszywa DS.-67 km 0+000-0+285
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 441+643-441+723, 441+754, 441+923-441+971, Łącznica A 0+194, 0+218, 0+247, 0+275, 0+315
 • zasilanie SZR w km 441+650-441+750, DS.-67 od słupa 4.113-4.107

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+100-438+200, 438+575-438+635, 438+650-438+700, 440+488-440+540, 441+580-441+595
 • Nasyp piasku pod konstrukcje chodnika DP-18 km 0+340-0+500
 • Wykonanie półmateraca TYP 4 w km 440+488-440+540
 • Montaż obrzeża 8x30 DS. 67 km0+025-0+100, 0+110-0+210
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P DS.-67 km 0+000-0+285
 • Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu Ds. 67 z istniejącą drogą - ul. Przemysłowa ( gr. frezowania 5 cm) DS.-67
 • Wykonanie robót naprawczych na skrzyżowaniu DS. 67 z istniejącą drogą - ul. Przemysłowa DS.-67
 • Mechaniczne zagęszczanie koryta (górnej powierzchni nasypu) pod ulepszone podłoże stabilizowane cementem – lewa strona Ronda DW908
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 441+725, 441+744, 441+911-441+923, 441+938, 441+965, 441+971-441+992, Łącznica BC 0+194, 0+247, 0+275, 0+315, 0+739-0+826
 • zasilanie SZR od studni 44/4-44/1, DP-18, między słupami 3.109-3.107

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+575-438+635, 438+650-438+700, 440+488-440+540
 • Warstwa mrozoochronna DP-18 km 0+500-0+674
 • Wykonanie rowu odwadniającego DP-18 km 0+530-0+580
 • Montaż obrzeża 8x30 DP18 0+430 - 0+500 str. L
 • Wykonanie poboczy DS.-67 km0+000-0+285
 • Mechaniczne zagęszczanie koryta (górnej powierzchni nasypu) pod ulepszone podłoże stabilizowane cementem - lewa strona Ronda DW908
 • Mechaniczne zagęszczanie  podbudowy z kruszywa  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm - prawa strona Ronda DW908
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 441+874-441+899, 441+911, 441+938, 441+965, 441+992-442+013, Łącznica BC 0+846-0+851, DP-18
 • zasilanie SZR w km 439+200-439+700, DS.-67, studnie 41-43

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Montaż obrzeża 8x30 DP-18 w km 0+350-0+430 str. lewa, DP-18 w km 0+473-0+500 str. prawa
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+520-438+566, 441+746, 441+884, DP-18 km 0+515, 0+600, 0+620, 0+641,Łącznica A, Łącznica B km 0+742,  Łącznica BC km 0+027
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A