Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-11

Postęp robót drogowych i branżowych (44 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 441+220-441+325, 441+630-441+800, łącznica A 0+210-0+340, łącznica B 0+075-0+171, łącznica C 0+050-0+120
 • Przygotowanie podłoża pod nasyp, zagęszczanie, w okolicy Ronda DW908
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+283-439+310, 439+362, 439+389, 441+405-441+564

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 441+220-441+325, 441+630-441+800, 441+860-442+025, łącznica A 0+210-0+340, łącznica B 0+075-0+171, łącznica C 0+050-0+120, łącznica D 0+000-0+100
 • Nasyp  glina/piasek w km Łącznica BC 0+800-0+876, Łącznica B 0+000-0+075, Łącznica C 0+120-0+204
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w km 439+730-439+850
 • Stabilizacja spoiwem hydraulicznym podłoża pod nasyp w okolicy Ronda DW 908
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+416, 439+443, 439+470, 439+497, 439+727, 441+324, 441+351, 441+378, 441+405, 441+432, 441+459, 441+486, 441+513, 441+540, Łącznica BC 0+023

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+200-438+570, 441+220-441+325, 441+630-441+800, 441+860-442+025, łącznica A 0+210-0+340, łącznica B 0+075-0+171, łącznica C 0+050-0+120, łącznica D 0+000-0+100
 • Nasyp  glina/piasek w km Łącznica A 0+110-0+210, Łącznica BC0+350-0+550, 0+800-0+876, Łącznica B 0+000-0+075
 • Przygotowanie (profilowanie i zagęszczanie) koryta pod ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5-5,0 Mpa gr. 15 cm - prawa strona w okolicach Ronda DW908
 • Wykonanie nasypu z piasku w okolicach Ronda
 • Układanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz zagęszczeniem w km DP-18 0+340-0+500
 • Układanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wraz zagęszczeniem w km DS.-67 0+100-0+265
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+800-438+674, 439+754, 439+835, 439+862, 441+324, 441+351, 441+378, 441+405, 441+432, 441+459, 441+486, 441+513, 441+540, Rondo - Łącznica BC, DS.-67, DP-18

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+200-438+570, 441+860-442+025, łącznica D 0+000-0+100
 • Nasyp  glina/piasek w km
  • Łącznica BC 0+740-0+876,
  • Łącznica B 0+000-0+075,
  • Łącznica C 0+120-0+204
 • Wykonanie nasypu z piasku na stronie lewej w okolicy Ronda DW908
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej w okolicy Ronda DW908
 • Montaż krawężnika 20x30  w km DS.-67 0+110-0+260
 • Montaż krawężnika 20x30 w km DP 18 strona lewa 0+340-0+500
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 - 5,0 Mpa gr. 15 cm z dowozu - prawa strona ronda
 • Pierścień przejazdowy w okolicy Ronda DW 908
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 441+216-441+270, 442+130, 442+157, Rondo - Łącznica BC km0+088, DS.-67 km0+100,0+130,0+170, DP-18 km0+390,0+455,0+496
 • zasilanie SZR w km Łącznica BC, Rondo DW908, 441+850-441+920

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+100 - 438+400, 441+860 - 442+025, łącznica D 0+000 - 0+100
 • Montaż krawężnika 20x30 w km  DS.-67 0+000 - 0+013, 0+043 - 0+100, DP 18 str P km0+340-0+415
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 438+650, 441+184, 441+186, 441+243, 441+270-441+324, 441+723-441+779, 442+130, 442+157, Łącznica BC, DS.-67 km0+049, 0+075,0+100, DP-18 km0+243, 0+297,0+338,0+342,0+496
 • zasilanie SZR w okolicy Ronda DW908, w km 441+000-441+080

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A