Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-10

Postęp robót drogowych i branżowych (40 - 43 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 441+630-441+800, 441+860-442+025, 442+100-442+230, łącznica A 0+210-0+340, łącznica B 0+075-0+171, łącznica C 0+050-0+120, łącznica D 0+000-0+100,
 • Nasyp piasek/glina DP-18 w km 0+337+0+385
 • Wykop w km 439+250-439+400, 439+500-439+600,
 • Stabilizacja podłoża w km 439+685-439+730, 441+230-441+300,
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w km 439+685-439+730,
 • Odwadnianie terenu budowy, prace porządkowe

Prace w zakresie ochrony środowiska:

prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+782, 437+783,440+554, 440+575, 440+596, 442+327, 441+189-441+216, Łącznica BC km 0+218, 442+327, 442+500
 • przebudowa sieci teletechnicznej w km DP-18 0+600

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 439+760-439+850, 441+230-441+300, 441+630-441+800, 441+860-442+025, łącznica A 0+210-0+340, łącznica B 0+075-0+171, łącznica C 0+050-0+120, łącznica D 0+000-0+100
 • Wykop w km 439+500-439+600
 • Stabilizacja podłoża wapnem w km 439+300-439+400, 439+750-439+850, Łącznica BC 0+300-0+350
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 437+783, 437+878, 439+100, 440+168, 440+409-440+485, 440+554, 440+596-440+617, 440+673-440+701, 441+189, 441+195, 442+500
 • przebudowa sieci teletechnicznej w km DP-18 0+600

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 441+230-441+300, 441+325-441+580, 441+630-441+800, łącznica A 0+210-0+340, łącznica B 0+075-0+171, łącznica C 0+050-0+120
 • Nasyp piasek+glina w km DP-18 w km 0+170-0+256, 0+337-0+375, Łącznica A, 0+140-0+210, Łącznica B, 0+000-0+075, Łącznica C, 0+120-0+204
 • GWN strona lewa w km 439+850-440+180
 • Stabilizacja podłoża (cement) w km DS.-67 km 0+100-0+260
 • Wykop w km 439+400-439+600
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w km DP-18 0+500-0+674
 • Warstwa mrozoochronna w km DP-18 0+500-0+650
 • Odhumusowanie terenu w okolicy przyszłego ronda na DW 908
 • Odwadnianie terenu budowy,

Prace w zakresie ochrony środowiska:

prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+281-439+308, 439+727, 439+754, 439+781, 439+808, 439+835, 439+854, 440+596-440+617, 440+674, 440+680, 440+701-440+747, Łącznica BC km 0+398, 0+435, 0+517, 0+529
 • łączność autostradowa w km Rondo Zawodzie w km 441+900

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 441+220-441+300, 441+630-441+800, 441+860-442+025, 442+100-442+230, łącznica A 0+210-0+340, łącznica B 0+075-0+171, łącznica C 0+050-0+120, łącznica D 0+000-0+100
 • Nasyp piasek+glina w km DP-18, 0+170-0+256, 0+338-0+355
 • GWN strona lewa w km 438+822-438+927 
 • Wykop w km 439+300-439+500
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w km 439+280-439+420          
 • Stabilizacja podłoża (wapno) w km 439+270-439+300
 • Odhumusowanie terenu w okolicy przyszłego ronda na DW908   
 • Przygotowanie podłoża pod nasyp Rondo DW908  
 • Odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+308, 439+310-439+337, 439+835, 439+847, 439+862, 439+992, 440+624-440+627, 440+674, 441+324-441+405
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A