Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-09

Postęp robót drogowych i branżowych (36 - 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 438+822-438+927, 440+540-440+620, 440+675-440+755, 441+175-441+220, 441+580-441+595, 441+630-441+800, 442+100-442+230, Łącznica A, 0+210-0+340, Łącznica B, 0+075-0+171, Łącznica C, 0+050-0+120
 • poletko próbne z warstwy ulepszonego podłoża w km 439+635-439+685
 • nasyp glina/piasek w km DP-18, 0+120-0+260

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji teletechnicznej nr 2 DS.-67 km 0+148-0+230
 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+288, 439+862, 439+889, 439+992, 440+014, 440+036, 440+058, 440+080, 440+241-440+248, 440+288, 440+308, 440+328, 440+349, 440+369, 440+389, 440+409, 440+429, 440+486, 440+880-441+027, 441+054, 442+354-442+489

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 438+822-438+927, 440+540-440+620, 440+675-440+755, 441+075-441+125, 441+175-441+220, 441+325-441+580, 441+630-441+800, 441+860-442+025, Łącznica A, 0+210-0+340, Łącznica B, 0+075-0+171, Łącznica C, 0+050-0+120, Łącznica D, 0+000-0+100
 • rozbiórka hałdy w km 441+230-441+300
 • nasyp glina/piasek w km Łącznica B, 0+000-0+075, Łącznica C, 0+120-0+204, DP-18, 0+336-0+390
 • ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w km 439+500-439+570, DS.-67 km 0+000-0+100
 • wykop w km DS.-67 km 0+150-0+230

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji teletechnicznej nr 2 DS.-67 km 0+148-0+230
 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+311-439+325, 440+102, 440+080, 440+058, 440+124, 440+146, 440+248-440+328, 440+349, 440+369, 440+389, 440+409, 440+429, 440+853, 440+880, 440+934, 440+907, 440+961, 440+988, 441+000, 441+027, 441+054, 442+103-442+184

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 438+822-438+927, 441+630-441+800, Łącznica A 0+210-0+340, Łącznica B 0+075-0+171, Łącznica C 0+050-0+120
 • Nasyp glina/piasek w km DP 18 0+150 – 0+260
 • Wymiana gruntu DS.-67 km 0+100-0+230,
 • Wykop w km DS.-67 km 0+100-0+230, TG 439+300-439+350
 • Odwodnienie terenu budowy, prace porządkowe  

Prace w zakresie ochrony środowiska:

prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1 w km 437+800
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+781, 440+248-440+429, 440+853, 440+880, 440+907, 440+934, 440+934, 440+961, 440+988, 442+106, 442+112, 442+184-442+202, 442+294-442+500, Łącznica BC 0+256

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Nasyp z piasku w km 441+175-441+220, 441+630-441+800, 441+860-442+025, łącznica A, 0+210-0+340, łącznica B, 0+075-0+171, łącznica C, 0+050-0+120, łącznica D, 0+000-0+100,
 • Nasyp piasek/glina w km Łącznica A, 0+150-0+210, DP-18, 0+160-0+257,
 • Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w km 439+400-439+500,
 • Wykop w km 439+500-439+550,
 • Rozbiórka hałdy w km 441+230-441+300,
 • Odwadnianie terenu budowy,

Prace w zakresie ochrony środowiska:

prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego, archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-1
 • budowa zbiornika ZB-2
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+808, 440+554-440+617, 441+054-441+108, 442+116, 442+327, 442+414, Łącznica BC 0+258
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A