Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-08

Postęp robót drogowych i branżowych (31 - 35 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 439+850-440+020, 440+020-440+180, 440+240-440+300, 440+850-441+075, 441+340-441+580, 441+630-441+670, 441+860-441+900, 442+100-442+230, Łącznica A, 0+295-0+340, Łącznica C, 0+050-0+080
 • zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 441+340-441+580, 441+670-441+800, 441+860-441+900, DP-18, 0+330-0+435, Łącznica A, 0+185-0+210, 0+240-0+295, Łącznica B, 0+045-0+075, 0+075-0+170, Łącznica C, 0+120-0+160
 • nasyp piasek + glina w km DP-18, 0+330-0+425
 • odhumusowanie 441+640-441+680, DP-18, 0+480-0+620
 • profilowanie podłoża w km DP-18, 0+480-0+620

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+389, 439+416, 439+433, 439+470, 439+501, 439+511, 439+538, 439+565-439+592, 440+880-440+988, 442+435-442+489, Łącznica B-C km 0+245-0+367,0+355

Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 440+675-440+755, 440+850-441+100, 441+240-441+600, 441+630-441+800, 441+900-442+000, łącznica A, 0+210-0+295, łącznica B, 0+075-0+171, łącznica C, 0+080-0+120, DP-18, 0+145-0+259
 • nasyp z piasku na GWN w km 439+850-440+180
 • nasyp piasek+glina w km Łącznica B, 0+045-0+075, Łącznica C, 0+120-0+160 , DP-18 0+150 - 0+259
 • stabilizacja podłoża w km DP-18, 0+150-0+260
 • wykop w km 439+600-439+859

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+362, 439+389, 440+058, 440+080,440+036,440+016-440+168, 440+799, 441+540, 442+435-442+489, łącznica BC 0+255, 0+367-0+379

Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 441+580-441+595, 441+630-441+800, 441+860-442+025, 442+100-442+230, Łącznica A, 0+210-0+340, Łącznica B, 0+075-0+171, Łącznica C, 0+050-0+120, Łącznica D, 0+100
 • nasyp z piasku na GWN w km 440+220-440+450
 • nasyp piasek+glina w km DP-18, 0+150-0+260, 0+334-0+420
 • wykop w km 439+630-439+660

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+862, 439+889-439+931, 439+943, 439+970, 439+992, 440+014, 440+016-440+046, 442+435-442+489, W. Zawodzie 0+403-0+469

Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 440+850-441+125, 441+580-441+595, 441+630-441+800, 441+860-442+025, Łącznica A, 0+210-0+295, Łącznica B, 0+075-0+170, Łącznica C, 0+050-0+120, Łącznica D, 0+000-0+100
 • Nasyp piasek+glina w km DP-18, 0+150-0+260
 • Nasyp glina w km Łącznica A, 0+170-0+210, Łącznica B, 0+020-0+075, Łącznica C, 0+120-0+170
 • wykop w km 439+560-439+680
 • poletko próbne z warstwy ulepszonego podłoża w km 439+575-439+630

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+646, 439+673, 439+700, 439+812-439+862,439+992, 440+014, 440+036, 440+058, 440+080, 440+102, 440+124, 440+146, 440+168, 440+016-442+365, 442+370, 442+490, 442+354-442+490, Łącznica BC 0+492-0+503

Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 438+822-438+927, 441+075-441+125, 441+325-441+580, 441+580-441+595, 441+630-441+800, 441+860-442+025, 442+100-442+230, Łącznica A, 0+210-0+340, Łącznica B, 0+075-0+171, Łącznica C, 0+050-0+120, Łącznica D, 0+000-0+100
 • nasyp piasek+glina w km DP-18, 0+335-0+410
 • nasyp glina w km Łącznica A, 0+160-0+210, Łącznica B, 0+010-0+075, Łącznica C, 0+120-0+190, DP-18, 0+120-0+260
 • odhumusowanie Trasa główna
 • odwadnianie terenu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+335, 439+511, 439+538, 439+565, 439+585, 439+592, 439+613, 439+646, 439+700-439+754, 439+889, 439+918, 439+943, 439+970, 440+270-440+429, 440+853, 442+354-442+489, 442+110, 442+370
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A