Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-07

Postęp robót drogowych i branżowych (27 i 30 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 438+820-438+920, 441+320-441+580, 441+670-441+760, 441+900-442+025, Łącznica B, 0+000-0+125, Łącznica C, 0+080-0+204, Łącznica D, 0+000-0+100, DP-18, 0+340-0+445
 • zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 441+075-441+125, 441+180-441+230, 441+400-441+580, 441+680-441+760, 442+090-442+230, Łącznica A, 0+180-0+240
 • odhumusowanie DS.-65.1 w km 0+450-0+515
 • wykop w km 439+370-439+460, 439+500-439+700

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • przebudowa kolizji nr 2, teletechnika rejon ul. Leśnej,
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+620, 439+646, 439+808, 442+270

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 438+820-438+920, 440+850-441+075, 441+670-441+760, 441+900-442+025, 442+090-442+230, Łącznica A, 0+100-0+295, Łącznica D, 0+000-0+100
 • zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 440+240-441+450, 441+400-441+580, 441+670-441+760, 442+100-442+230, Łącznica A, 0+130-0+295
 • budowa drogi technologicznej DS.-65.1, w km 0+450-0+515
 • wykonywanie materaca wzmacniającego TYP 5 (zawijanie geosiatki) w km  441+760-441+800, 441+860-441+900

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • przebudowa kolizji 27, 28, 29NN w km 439+200
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+565, 439+595, 439+571, 439+592, 439+619, 439+727,  442+270, Łącznica B-C km 0+250

Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 440+140-440+180, 441+340-441+580, 441+670-441+800, 441+860-441+900, Łącznica D, 0+000-0+100
 • zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 440+030-440+180, 440+990-441+075, 441+420-441+580, 441+900-442+025, łącznica D,  0+000-0+100
 • nasyp piasek + glina w km DP-18, 0+340-0+442, Łącznica B, 0+000-0+075, Łącznica C, 0+120-0+203
 • nasyp glina w km Łącznica BC, 0+740-875,61

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • przebudowa kolizji 27, 28, 29, 32NN rejon ul. Leśnej
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+419-439+511, 439+619, 439+727,  442+435-442+489, Łącznica B-C km 0+103-0+194

Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 440+160-440+180, 440+740-440+780, 441+670-441+800, 441+860-442+025, Łącznica A, 0+210-0+295, Łącznica B, 0+075-0+170,75, Łącznica D, 0+000-0+100
 • Zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 440+160-440+180, 441+670-441+800, 441+860-441+900, DP-18, 0+340-0+435, Łącznica A, 0+185-0+210, 0+240-0+295, Łącznica B, 0+000-0+170,75, Łącznica BC, 0+185-0+210, 0+760-0+800, Łącznica C, 0+120-0+204
 • Nasyp piasek + glina w km DP-18, 0+340-0+435, Łącznica A, 0+185-0+210, Łącznica B, 0+000-0+075, Łącznica C, 0+120-0+203
 • Nasyp glina w km Łącznica BC, 0+760-0+800

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+335, 439+350-439+419, 439+565-439+592, 439+808-440+168, 440+880-440+988, 442+435-442+489, Łącznica B-C km 0+000-0+103
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A