Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-06

Postęp robót drogowych i branżowych (22 - 26 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 438+822-438+927, 441+075-441+130, 442+095-442+230, 442+350-442+500
 • zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 440+095-440+330, 441+075-441+125, 441+170-441+230, 441+300-441+580, 442+180-442+230, Łącznica A 0+100-0+300
 • stabilizacja podłoża 438+821-438+929, Łącznica BC, 0+200-0+350
 • półmaterac w km 441+900-442+050, Łącznica D 0+000-0+100

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • przebudowa kolizji SN18 w km 439+700

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 441+025-441+125, 441+175-441+220, 441+300-441+580, 441+680-441+760, 442+095-442+130
 • zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 440+230-440+500, 440+656-440+775, 440+980-441+125, 442+400-442+500
 • nasyp, mieszanka piasek/glina DP-18 w km 0+350-0+470
 • warstwa wyrównawcza po ciężkim ubijaniu w km 441+820-441+900

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • przebudowa kolizji NN28 rejon ul. Leśnej,
 • przebudowa kolizji NN30 Rondo Zawodzie,
 • przebudowa kolizji NN32 Łącznica BC,
 • przebudowa kolizji SN18 w km 439+700.

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 440+230-440+460, 440+850-441+075, 442+095-442+230, 442+400-442+500, Łącznica A 0+220-0+330
 • zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 439+850-440+180, 441+300-441+580, 442+095-442+230
 • nasyp, mieszanka piasek/glina DP-18 w km 0+340-0+450
 • materac typ 5 w km 441+860-441+900
 • rozkładanie geosiatki pod materac typ 5 w km 441+860-441+900

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • przebudowa kolizji W3 rejon ul. Leśnej,
 • przebudowa kolizji NN27, NN28, NN29 rejon ul. Leśnej,
 • przebudowa kolizji NN30 Rondo Zawodzie,
 • przebudowa kolizji NN31 w km 441+600,
 • przebudowa kolizji SN18 w km 439+700.

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 438+825-438+922, 440+230-440+460, 441+075-441+125, 441+170-441+230, 441+325-441+580, 441+900-442+040, Łącznica BC, 0+850-0+876
 • Zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 440+230-440+500, 441+170-441+230, 441+900-442+025, Łącznica A, 0+100-0+200
 • Montaż repera osiadań w km 442+000,
 • Transport humusu w km 439+630-439+680, 439+700-439+850,
 • Wykop 439+530-439+680,
 • Bieżące utrzymanie dróg technologicznych w śladzie dróg serwisowych DS.-65,
 • Rozbiórka drogi technologicznej w km 438+820-438+920,
 • Materac typ 5 w km 441+860-441+900.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • przebudowa kolizji NN27, NN28, NN29 rejon ul. Leśnej,
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+700,
 • przebudowa kolizji SN18 w km 439+700.

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp z piasku w km 438+820-438+928, 439+850-440+180, 440+230-440+450, 441+175-441+220, 441+900-442+025, 442+100-442+230, Łącznica B, 0+000-0+100, Łącznica C, 0+100-0+200, Łącznica D, 0+000-0+100
 • zagęszczanie warstwy nasypu z piasku w km 438+820-438+920, 440+020-440+180, 441+320-441+580, 441+900-442+025
 • stabilizacja podłoża pod nasyp w km 438+822-438+927
 • wykop w km 439+340-439+540, 439+700-439+800
 • rozbiórka drogi technologicznej w km 438+820-438+920
 • materac typ 5 w km 441+760-441+800

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • budowa zbiornika ZB-2 w km 440+500,
 • przebudowa kolizji NN27, NN28, NN29 rejon ul. Leśnej,
 • przebudowa kolizji NN32 w km 441+720
 • przebudowa kolizji SN18 w km 439+700
 • budowa kanalizacji deszczowej w km 439+808, 440+592, 442+270
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A