Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-04

Postęp robót drogowych i branżowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odwodnienie terenu budowy na A1,
 • transport piasku, w km 437+800 - 438+000,
 • nasyp, warstwa A, w km 440+540 - 440+580, 441+190 - 441+230, 441+330 - 441+570, 442+350 - 442+500,
 • warstwa wyrównawcza pod półmaterac, w km 442+095 - 442+050,
 • zagęszczanie nasypu, warstwa A, w km 440+540 - 440+580,
 • zagęszczanie nasypu, warstwa A, w km 441+300 - 441+570,
 • profilowanie warstwy nasypu, w km 440+850 - 441+075,
 • półmaterac (układanie geotkaniny), w km 442+095 - 442+150,
 • półmaterac, w km 442+095 - 442+150,
 • transport humusu, w km 441+900 - 442+000,
 • zagęszczanie wymiany gruntu, w km 442+300 - 442+350,
 • poprawa drogi serwisowej DS. 65.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji SN 16, w km 438+200 - 438+400,
 • przebudowa kolizji nN 26, w km 438+300,
 • przebudowa kolizji W3 w rejonie ul. Leśnej.

 

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • Odhumusowanie w km 439+350 - 439+500,
 • nasyp z piasku w km 440+700 - 440+850, 441+025 - 441+075, 441+160 - 441+230, 442+150 - 442+180,
 • zagęszczanie nasypu w km 438 +200 - 438+250, 439+850 - 440+150, 441+300 - 441+580, 442+350 - 442+500,
 • transport humusu w km 441+900 - 442+025,
 • warstwa wyrównawcza pod półmaterac w km 441+900 - 442+050,
 • półmaterac (zagęszczanie) w km 442+095 - 442+150.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji SN 16, w km 438+200 - 438+400,
 • przebudowa kolizji SN 19 w km 440+650 - 440+720,
 • przebudowa kolizji W3 w rejonie ul. Leśnej,
 • przebudowa kolizji W4 DP-18 0+650,
 • przebudowa kolizji W3 w rejonie ul. Leśnej.

 

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odwodnienie placu budowy A1,
 • nasyp z piasku w km 440+540 - 440+630, 441+300 - 441+580, 442+250 - 442+500,
 • zagęszczanie nasypu 441+160 - 441+230.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji SN 19 w km 440+650.

 

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odwodnienie placu budowy A1,
 • odhumusowanie w km 439+220 - 439+400, 439+500 - 439+600,
 • wymiana gruntu w km 440+230 - 440+320,
 • nasyp z piasku w km 440+850 - 441+000, 441+300 - 441+580, 442+270 - 442+500,
 • nasyp z piasku (wbudowanie materiału z magazynu) w km 0+000 - 0+100 łącznica B (Węzeł Zawodzie),
 • nasyp z piasku (wbudowanie materiału z magazynu) w km 441+660 - 441+770 strona Prawa (Węzeł Zawodzie),
 • zagęszczanie nasypu w km 440+980 - 441+075, 441+300 - 441+580.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji W4 rejon ul. Leśnej,
 • przebudowa kolizji nN30 Rondo Zawodzie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A