Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-03

Postęp robót drogowych i branżowych (09 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 9 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odwodnienie placu budowy.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji WN km 442+200 – 442+350,
 • przebudowa kolizji nN26, nN27, nN30, nN31,
 • przebudowa kolizji W3 w rejonie ul. Leśnej.

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odwodnienie placu budowy,
 • profilowanie nasypu z piasku w km 441+000 – 441+075,
 • wykonywanie rowu strona lewa w km 441+150 – 441+500,
 • profilowanie podłoża pod materac w km 442+070 – 442+150,
 • wykonywanie nasypu z piasku (wymiana) w km 442+190 – 442+320.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji WN km 442+200 – 442+350,
 • przebudowa kolizji nN31 km 441+580 – 441+600,
 • przebudowa kolizji SN 16 km 442+200 – 442+350,
 • przebudowa kolizji W3 w rejonie ul. Leśnej.

 

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • zagęszczanie nasypu w km 438+050 – 438+100,
 • profilowanie podłoża pod stabilizacje w km 439+100 – 439+200,
 • stabilizacja podłoża w km 439+070 – 439+210, 441+107 – 441+230,
 • wykonywanie nasypu z piasku w km 439+070 – 439+230, 441+190 – 441+230,
 • poprawa drogi technologicznej w km 440+160 – 440+360,
 • zagęszczanie nasypu w km 440+900 – 441+075,
 • odhumusowanie w km 441+300 – 441+450,
 • warstwa wyrównawcza pod półmaterac w km 442+100 – 442+150 km,
 • magazynowanie piasku DS.65.1 0+010 – 0+220 km, DP-17 0+440 – 0+540 km.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji nN32 w rejonie ul. Mirtowej,
 • przebudowa kolizji SN 16 w km 438+300 i SN 19,
 • przebudowa kolizji W3 w rejonie ul. Leśnej,
 • wykonywanie przepustu pod łącznicą BC.

 

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odwodnienie placu budowy,
 • zagęszczanie nasypu w km 438+050 – 438+100,
 • profilowanie wymiany gruntu w km 440+560 – 440+780,
 • nasyp z piasku w km 440+900 – 440+075, 441+160 – 441+230,
 • poprawa drogi serwisowej DS.68,
 • zagęszczenie podłoża w km 441+075 – 441+107, 442+350 – 442+500 strona prawa,
 • odhumusowanie w km 441+350 – 441+580, 441+980 – 442+020, 442+020 – 442+060,
 • zagęszczanie wymiany gruntu w km 442+170 – 442+250 km.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji nN32 Łącznica BC Węzeł Zawodzie i nN31 w km 441+600,
 • przebudowa kolizji SN 16 w km 438+200 – 438+400,
 • przebudowa kolizji W3 w rejonie ul. Leśnej.

 

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • nasyp, warstwa A w km 440+540 - 440+850,
 • zagęszczanie nasypu, warstwa A w km 440+540 - 440+780,
 • nasyp z piasku w km 440+850 - 441+075, 441+310 - 441+330, 442+180 - 442+200,
 • zagęszczanie nasypu w km 441+160 - 441+230,
 • stabilizacja podłoża w km 441+300 - 441+570,
 • wykonywanie rowu tymczasowego w km 441+400 - 441+560,
 • transport humusu w km 441+400 - 441+560 strona lewa, 441+980 - 442+060,
 • zagęszczanie wymiany gruntu w km 442+170 - 442+250,
 • zagęszczanie podłoża w km 442+350 - 442+500 strona prawa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego,archeologicznego i saperskiego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa kolizji SN 16 w km 438+200 – 438+400,
 • przebudowa kolizji W3 w rejonie ul. Leśnej.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A