Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2017-02

Postęp robót drogowych i branżowych (05 - 08 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 5 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odhumusowanie km 442+050 – 442+150, km 442+350 – 442+500, DS.69 km 0+580 – 0+690,
 • wymiana gruntu km 442+150 – 442+240,
 • profilowanie wymiany gruntu km 442+150 – 442+350,  
 • budowa drogi technologicznej w śladzie drogi serwisowej DS.69 km 0+580 – 0+690,
 • wykonanie rowu tymczasowego strona lewa km 442+350 – 442+500.

Prace rozbiórkowe:

 • rozbiórka hałdy i odwóz materiału do utylizacji DP-17 km 0+460.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • nie prowadzono robót branżowych.

 

Wykonawca w tygodniu 6 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • odhumusowanie DS.69 km 0+690 – 0+721, DP-17 km 0+490 – 0+570,
 • magazynowanie piasku km 437+850 – 437+900, w pasie rozdziału km 439+860 – 440+200 i 440+260 – 440+420, km 442+400 – 442+500 strona lewa, Węzeł Zawodzie Łącznica BC km 0+350 – 0+380,
 • wykonywanie rowu km 442+350 – 442+500,
 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi serwisowej DS.69 km 0+580 – 0+721, km 442+060 – 442+240.

Prace rozbiórkowe:

 • rozbiórka hałdy i odwóz materiału do utylizacji DP-17 km 0+460.

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • prace przygotowawcze przebudowy linii WN km 442+200 – 442+350.

 

Wykonawca w tygodniu 7 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • magazynowanie piasku , w pasie rozdziału km 437+900 – 437+950 i 440+000 – 440+200,  km 440+950 – 441+000 i 441+660 – 441+760 strona prawa, km 442+150 – 442+180 i 442+450 – 442+500 strona lewa

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • prace przygotowawcze, dostawy materiałów, skręcanie słupów przebudowy linii WN km 442+200 – 442+350.
 • Przebudowa linii SN 16 (przewierty)
 • Przebudowa linii nN 31 (przewierty)

 

Wykonawca w tygodniu 8 wykonał następujące roboty:

Prace ziemne:

 • magazynowanie piasku , w km 440+950 – 440+970 – 1800m3
 • odwodnienie placu budowy

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzono regularne kontrole Nadzoru środowiskowego i archeologicznego.

Prace branżowe i pozostałe:

 • przebudowa linii WN km 442+200 – 442+350 – skręcanie i malowanie konstrukcji słupów; montaż kotew słupa tymczasowego, montaż słupa tymczasowego, zagęszczanie zasypki;
 • Przebudowa linii SN 16 – zgrzewanie rur – km 438+200 – 438+400;
 • przebudowa linii SN 19 – zgrzewanie rur ochronnych – km 440+590;
 • Przebudowa linii nN 31 – wykop, odwodnienie wykopu, montaż żerdzi słupowych, wciąganie kabla.
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29
-A A +A